Nyheder

Modtag nyheder om ledelse

Modtag nyheder om arbejdsmiljø

Få tilskud til arbejdsmiljøet

Få tilskud til arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje er en tilskudsordning tiltænkt små virksomheder med færre end 50 ansatte til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning. Læs mere om mulighederne her.

Fra fire til én

Fra fire til én

Human House/ArbejdsmiljøCentret er live med en ny, fælles hjemmeside, der markerer overgangen fra fire virksomheder til en samlet virksomhed under navnet Human House Ledelse & Arbejdsmiljø.

Generationsledelse: Fra ‘nice to have’ til ‘need to have’

Generationsledelse: Fra ‘nice to have’ til ‘need to have’

Med sin artikel Generationsledese: Nutidens og fremtidens medarbejdere stiller Jakob Bjarnø Rasmussen skarpt på de tendenser, vi ser på arbejdsmarkedet i dag, hvor vi vil opleve, at der i fremtiden vil blive behov for ikke blot at rumme et par generationer; i stedet vil vi som en konsekvens af den højere pensionsalder og en generel højere levealder både herhjemme men også på globalt plan opleve, at fire generationer vil skulle arbejde side om side.

MBTI-tips til din type i en coronakontekst

MBTI-tips til din type i en coronakontekst

Med afsæt i blandt andet typologi og præferencer har Human House i løbet af corona-krisen hjulpet ledere og medarbejdere med at identificere deres bedste sider og på den måde givet dem konkrete...

Manglende fokus på uønskede træk kan blive din akilleshæl i rekrutteringen

Manglende fokus på uønskede træk kan blive din akilleshæl i rekrutteringen

Når du søger en ny medarbejder, har du helt sikkert gjort dig masser af tanker om, hvad det er for nogle kvaliteter og kompetencer, vedkommende skal bringe ind i virksomheden. Men ofte glemmer vi at overveje, hvilke uønskede træk vi omvendt ikke ønsker at få ind – eller måske ligefrem, hvornår et ønskværdigt træk kammer over, bliver for udtrykt og dermed bliver en hæmsko for virksomheden, teamet eller den nye medarbejders egen trivsel i jobbet.

Human House taler The Always On Culture

Human House taler The Always On Culture

Som den officielle partner i MBTI i Danmark deltager Human House hvert år i den europæiske partner-konference hos The Myers-Briggs Company i Oxford. I år var et af de store temaer The Always On...