Nyheder

Modtag nyheder om ledelse

Modtag nyheder om arbejdsmiljø

Mental sundhed på ledelsesgangen påvirker hele organisationen

Mental sundhed på ledelsesgangen påvirker hele organisationen

På den lange bane er det ikke holdbart, hvis lederen tilsidesætter sig selv. Men hvordan sikrer du, at du som leder er i balance, så du kan håndtere både store og små udfordringer? Vi har spurgt erhvervspsykolog i Anja Dahl Pedersen, hvordan man sikrer mental sundhed, og ikke mindst hvorfor det er vigtigt, at man som leder er i mental balance – også i en kontekst uden for corona.

Plads til det hele menneske i Human House

Plads til det hele menneske i Human House

I starten var der måske nok en vis portion ængstelse ved at skulle arbejde side om side med så dygtige konsulenter. Men da Simone Hebsgaard Rasmussen i august måned trådte gennem glasdørene til sin nye arbejdsplads for første gang, var det mest af alt ønsket om at hjælpe mennesker, der fyldte.

Få tilskud til arbejdsmiljøet

Få tilskud til arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje er en tilskudsordning tiltænkt små virksomheder med færre end 50 ansatte til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning. Læs mere om mulighederne her.

Fra fire til én

Fra fire til én

Human House/ArbejdsmiljøCentret er live med en ny, fælles hjemmeside, der markerer overgangen fra fire virksomheder til en samlet virksomhed under navnet Human House Ledelse & Arbejdsmiljø.

Generationsledelse: Fra ‘nice to have’ til ‘need to have’

Generationsledelse: Fra ‘nice to have’ til ‘need to have’

Med sin artikel Generationsledese: Nutidens og fremtidens medarbejdere stiller Jakob Bjarnø Rasmussen skarpt på de tendenser, vi ser på arbejdsmarkedet i dag, hvor vi vil opleve, at der i fremtiden vil blive behov for ikke blot at rumme et par generationer; i stedet vil vi som en konsekvens af den højere pensionsalder og en generel højere levealder både herhjemme men også på globalt plan opleve, at fire generationer vil skulle arbejde side om side.

MBTI-tips til din type i en coronakontekst

MBTI-tips til din type i en coronakontekst

Med afsæt i blandt andet typologi og præferencer har Human House i løbet af corona-krisen hjulpet ledere og medarbejdere med at identificere deres bedste sider og på den måde givet dem konkrete...

Manglende fokus på uønskede træk kan blive din akilleshæl i rekrutteringen

Manglende fokus på uønskede træk kan blive din akilleshæl i rekrutteringen

Når du søger en ny medarbejder, har du helt sikkert gjort dig masser af tanker om, hvad det er for nogle kvaliteter og kompetencer, vedkommende skal bringe ind i virksomheden. Men ofte glemmer vi at overveje, hvilke uønskede træk vi omvendt ikke ønsker at få ind – eller måske ligefrem, hvornår et ønskværdigt træk kammer over, bliver for udtrykt og dermed bliver en hæmsko for virksomheden, teamet eller den nye medarbejders egen trivsel i jobbet.

Human House taler The Always On Culture

Human House taler The Always On Culture

Som den officielle partner i MBTI i Danmark deltager Human House hvert år i den europæiske partner-konference hos The Myers-Briggs Company i Oxford. I år var et af de store temaer The Always On...