Erhvervspsykologisk supervision

Faglig, organisatorisk og forberedende

Supervision er en metode til at skabe udvikling og læring med henblik på at øge kvaliteten af en opgaveløsning eller et samarbejde omkring opgaveløsningen. Supervision handler om at stoppe op og reflektere i et trygt rum, hvor der er fokus på udvikling og læring i forhold til måden, man arbejder på og sammen. Supervision handler således først og fremmest om at blive mere bevidst om måden, du og dine kolleger arbejder på – både som ledere og medarbejdere i arbejdsfællesskabet.

Skab dialog, og gør plads til nye handlemuligheder i arbejdsfællesskabet

Der kan være mange grunde til, at du har behov for supervision i din organisation. Det kan f.eks. være tvivl om, hvordan en arbejdsopgave løses optimalt, uenighed om opgaveløsningen eller høje følelsesmæssige belastninger i arbejdet med andre mennesker. Uanset årsagen kan vores erhvervspsykologer hjælpe med dig og dine kolleger eller medarbejdere med at få øje på nye handlemuligheder.

Vi lytter til den enkeltes udlægning af det, der skaber problemer, stiller undersøgende spørgsmål og skaber mulighed for en styret dialog om det, der er vanskeligt, med henblik på nye handlemuligheder i arbejdsfællesskabet.

I Human House tilbyder vi tre forskellige former for supervision tilpasset din organisation: faglig, organisatorisk og forberedende.

Udvikling kalder på supervision

Faglig supervision har til formål at dele viden og erfaringer om en specifik faglig udfordring og håndteringen heraf for at højne kvaliteten af den faglige tilgang.

Et supervisionsforløb giver anledning til at reflektere over egen rolle og måde at gribe tingene an på med henblik på at ændre det, der ikke fungerer. I stedet hjælper vi dig med at lede efter nye og bedre veje at gå.

Mange gange handler det i høj grad også om at gøre sig fri af de følelsesmæssige belastninger, der følger med jobbet – især hvis arbejdet har med mennesker at gøre.

Det giver ofte også god mening at vælge supervision i forandrings- og udviklingsprocesser, hvor du og dit team gerne vil arbejde konstruktivt med samarbejde, gruppedynamikker og/eller arbejdsmetoder. Udgangspunktet behøver altså ikke være en problemstilling. Et udgangspunkt kan f.eks. være at se på optimering af (leder)teamet.

Sådan hjælper vi med supervisionen

Inden selve supervisionen afklarer vi sammen med dig som leder og en repræsentant fra medarbejderne, om gruppen er parat til at indgå i supervision, og hvilket format der er bedst til den unikke gruppe eller individ. Vi ser også på, hvilken kontekst supervisionen foregår i, og hvordan du som leder bedst understøtter den læring, som supervisionen giver. Vi kommer gerne til jer, men du og dit team er også velkomne på vores kontor, hvor vi har gode faciliteter for at understøtte supervisionen.

1. 

Et supervisionsforløb kan variere i antallet af supervisioner og varighed. Vi har gode erfaringer med at mødes kontinuerligt med få ugers mellemrum, men vi aftaler altid specifikt, hvad der giver bedst udbytte i forhold til supervisionstemaet i den enkelte virksomhed.

2.

Ved opstart af hver enkelt supervision forventningsafstemmer vi om supervisionstemaet og målet med supervisionen, og vi laver en klar forventningsafstemning mellem supervisor og supervisanter i forhold til roller, form og fortrolighed.

3.

Efter supervisionen samler vi pointer op og aftaler, hvad der eventuelt skal arbejdes videre med, hvad der skal bringes videre, og hvem der påtager sig ansvaret for det.

Human House hjælper med disse typer supervision

Individuel supervision

Gruppesupervision

Faglig supervision

Organisatorisk supervision

l

Forberedelse til supervision

Kontakt