Vold & trusler

Som medarbejder skal du være klar over, hvad du skal gøre for at håndtere situationer med vold og trusler, hvis uheldet er ude, og der opstår en situation, hvor du selv eller en kollega udsættes for en farlig situation. Vold og trusler må aldrig blive et individuelt problem, og derfor er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere samarbejder om at forebygge farlige situationer.

Vold og trusler har store konsekvenser både personligt og arbejdsmæssigt

Vold og trusler på arbejdspladsen skal tages seriøst, da det kan have store konsekvenser, hvis du som medarbejder udsættes for vold og trusler i forbindelse med dit arbejde. Det kan både have arbejdsmæssige konsekvenser som f.eks. utryghed i forbindelse med arbejdets udførelse, manglende lyst til at arbejde, sygefravær og jobskifte og også personlige konsekvenser som f.eks. søvnløshed, tankemylder og i værste tilfælde PTSD.

Arbejdstilsynet fremhæver i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, at arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til risiko for arbejdsrelateret vold i arbejdet – både i og uden for din arbejdstid.

Sådan kan vi hjælpe din arbejdsplads med at håndtere og forebygge vold og trusler

Human House kan hjælpe din virksomhed med både forebyggende og håndterende indsatser i forbindelse med vold og trusler. Vi tager afsæt i den nyeste viden på området, og laver i tæt samarbejde med din virksomhed eller organisation skræddersyede løsninger, for vi tror på, at netop det er med til at skabe størst mulig værdi for både ledelse og medarbejdere.

  • Akutte krisesamtaler med tilbud om efterfølgende samtaleforløb
  • Defusing og debriefing på individ- og gruppeniveau
  • Facilitering af workshops for arbejdsmiljøgrupper eller hele medarbejdergrupper
  • Ledersparring i forbindelse med håndtering af konkrete situationer
  • Rådgivning i arbejdsmiljølovgivningen på området
  • Rådgivning i forbindelse med risikovurdering af vold og trusler
  • Supervision af medarbejdergrupper, hvor vold og trusler kan opstå i forbindelse med arbejdets udførelse
  • Udarbejdelse af retningslinjer eller procedurer i forbindelse med vold og trusler
  • Uddannelse i deeskalerende og konfliktforebyggende kommunikation
  • Uddannelse i psykisk førstehjælp for ledere, tillidsvalgte eller hele medarbejdergrupper

11 % af alle kvinder har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 5,9 %. Offentligt ansatte udsættes i højere grad for trusler og vold end privat ansatte.

NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kontakt