Danmarks Mentale Sundhedsdag 2024

Velliv Foreningen

  • Forside
  • Velliv | Danmarks Mentale Sundhedsdag

Mental sundhed er traditionen tro øverst på dagsordenen i uge 41, hvor vi markerer Danmarks Mentale Sundhedsdag. Og igen i år kan private og offentlige virksomheder søge om et tilskud på op til 10.000 kroner hos Velliv Foreningen til en dag med fokus på medarbejdernes mentale trivsel.

Du kan ansøge om tilskud frem til den 1. juni 2024 via anssøgningsskemaet hos Velliv Foreningen.

Human House har sammensat forskellige workshops og foredrag, som på hver deres måde giver inspiration og konkrete værktøjer til at fremme mental sundhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø. Få overblik over vores workshops herunder.

Det bæredygtige arbejdsliv – sammen om balancen

Et bæredygtigt arbejdsliv drejer sig ikke kun om den enkeltes balance mellem arbejdsopgaver, kompetencer og tid. Det handler i høj grad om, hvordan vi som arbejdsfællesskaber evner at skabe et miljø, hvor vi som kolleger kan dele vores bekymringer og glæder. Når vi har et solidt netværk af kolleger, hvor vi hjælper og støtter hinanden, skaber vi en følelse af samhørighed og tillid, som er afgørende for vores mentale sundhed og trivsel. Et stærkt tillidsbaseret arbejdsfællesskab gør det ligeledes lettere at løse problemer og konflikter konstruktivt, og det er essentielt for både produktivitet og udvikling. Denne workshop sætter fokus på den afgørende betydning af social støtte på arbejdspladsen og giver jer konkret inspiration til, hvordan I systematisk kan styrke jeres arbejdsfællesskab og sociale robusthed på arbejdspladsen.

Nøgleord:
Arbejdsglæde, samarbejde, stress

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Effektive indsatser til forebyggelse og håndtering af høje følelsesmæssige krav

Den menneskelige kontakt, som arbejdet med borgere, klienter eller kunder indebærer, kan både være berigende , men også belastende på grund af høje følelsesmæssige krav til at håndtere, rumme eller skjule følelser i ens professionelle virke. En effektiv forebyggelse og håndtering af høje følelsesmæssige krav er afgørende både for arbejdsmiljø, kvalitet og den mentale trivsel på arbejdspladsen. Denne workshop sætter fokus på, hvordan man med indsatser på både individ-, gruppe- og ledelsesniveau systematisk kan forebygge og håndtere høje følelsesmæssige krav og derigennem sikre den mentale sundhed og trivsel.

Nøgleord:
Arbejdsglæde, stress, sygefravær

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Mere for mindre – ressourceudfordringen

Mange arbejdspladser står foran betydelige ressourceudfordringer, hvor høj arbejdsmængde, besparelser eller rekrutteringsvanskeligheder gør det svært at imødekomme de ofte stigende forventninger fra borgere, klienter eller kunder. Det presser både arbejdsfællesskabet og den enkelte, og det udfordrer den mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Arbejdspladser, der oplever disse ressourceudfordringer, er tvunget til at gentænke arbejdsgange, bemanding og brug af ressourcer samt planlægning på kort såvel som langt sigt. Denne workshop sætter fokus på, hvordan I som arbejdsfællesskab bedst muligt kan skabe de dialoger og forandringer, der er nødvendige for at håndtere det aktuelle mismatch mellem opgaver og ressourcer gennem ressourceoptimering, nytænkning og samskabelse.

Nøgleord:
Arbejdsglæde, forandringer og organisationsændringer, samarbejde, stress

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Arbejdsglæde og mental sundhed på tværs af generationer

Arbejdsglæde og mental sundhed på tværs af generationer er afgørende for et dynamisk og produktivt arbejdsmiljø. Anerkendelse og værdsættelse på tværs af generationer er dog afgørende for at skabe et motiverende og inkluderende miljø med trivsel på tværs af generationer. Denne workshop giver forståelse for de forskellige generationers bidrag og perspektiv på opgaveløsningen og konkret inspiration til, hvordan I som arbejdsplads både kan høste fordelene af de yngre generationers innovative blik og teknologiske forståelse og samtidig sikre den værdifulde erfaring og viden fra de ældre generationer. Workshoppen giver desuden indblik i indsatser, der kan sikre den nødvendige samhørighed og udveksling af viden på tværs af generationer.

Nøgleord:
Arbejdsglæde, kommunikation, samarbejde, stress

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Du er ikke min type, men vi er på samme arbejdsplads

At sikre et godt arbejdsmiljø og effektivt samarbejde forudsætter en forståelse af de dynamikker, der kan opstå, når ansatte med forskellige personprofiler arbejder sammen. Det er svært at undgå, at vi på vores vej møder mennesker, hvor vi tænker “du er ikke min type”. Og det er hovedet på sømmet – fordi vi er forskellige typer! Det at have forskellige persontyper på arbejdspladsen er fremmende for et diverst og nuanceret perspektiv på opgaveløsningen. Det forudsætter dog, at vi som kolleger er bevidste om vores forskelligheder og evner at drage nytte af hinandens præferencer og styrker. Er vi derimod ikke bevidste om disse forskelligheder, vil vi – især når vi er drevet af deadlines og faglige kæpheste – i stedet se hinandens forskelligheder som frustrerende og hæmmende for opgaveløsningen. Workshoppen giver en introduktion til de forskellige persontyper på arbejdspladsen og giver jer konkret inspiration til, hvordan I kan drage nytte af hinandens forskelligheder ind i samarbejdet og derigennem styrke den mentale sundhed og trivsel.

Nøgleord:
Arbejdsglæde, kommunikation, samarbejde
Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Psykologisk tryghed

Større arbejdsglæde, mere innovation og bedre fastholdelse af medarbejdere er bare nogle af sideeffekterne af høj psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed på arbejdspladsen handler om at skabe et miljø, hvor ansatte føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker, idéer og bekymringer – uden frygt for negative konsekvenser. Men hvordan kan man egentlig fremme den psykologiske tryghed på arbejdspladsen, og hvorfor er den så afgørende for vores mentale sundhed og trivsel? På workshoppen bringer vi den psykologiske tryghed i spil gennem øvelser og cases med konkrete metoder til at fremme en kultur med høj psykologisk tryghed.

Nøgleord:
Arbejdsglæde, kommunikation, samarbejde

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Krænkende handlinger

Afgørende for det gode arbejdsmiljø og samarbejde er, at vi på arbejdspladsen evner at håndtere uenigheder, forebygge konflikter og kan tale om, når samarbejdet og kommunikationen er gået skævt. Men hvis vi oplever, at vores grænser overskrides, og vi føler os krænkede, bliver det endnu sværere at tale om det, der er svært, og det udfordrer både vores samarbejde, mentale sundhed og trivsel. Workshoppen giver med afsæt i konkrete erfaringer og nyeste lovgivning en forståelse af, hvad krænkende handlinger er samt de personlige, relationelle og organisatoriske konsekvenser, der følger med. Der gives ligeledes konkret inspiration til både forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.

Nøgleord:
Kommunikation, samarbejde, stress

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Mental sundhed gennem fordybelse og hjernepauser

Få hjernero gennem aktive pauser og fordybelse.

Vi lever i en verden, hvor vi kontant er omgivet af forstyrrelser fra utallige platforme – mails, telefoner, kolleger, sociale medier, Aula og meget andet. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvordan du skaber rum til fordybelse og hjernero på arbejdspladsen, og hvordan du gennem aktive hjernepauser som for eksempel funktionel hjernetræning bliver i stand til at ‘genstarte’ hjernen og herved forebygge blandt andet stress og mistrivsel. Workshoppen gør deltagerne bevidste om, hvilke valg de træffer med hensyn til pauser, og hvordan de i fællesskabet kan hjælpe hinanden med at holde fast i gode vaner som fx øvelser for både krop og hjerne. På workshoppen kommer vi rundt om det teoretiske grundlag for anbefalingerne og øvelserne, mens fokus primært vil ligge på praktiske øvelser til hverdagen, aktive pauser og funktionel hjernetræning. Workshoppen rundes af med gode råd samt dialog om implementeringen i dagligdagen.

Nøgleord:
Funktionel hjernetræning, stress

Form:
Workshop 3-4 timer, 15.000 kr.
Foredrag 1-2 timer, 10.000 kr.

Kontakt