Lovpligtig helbredskontrol
for natarbejdere

Det kan være opslidende arbejde at være nat- eller skifteholdsarbejder. At arbejde ud på de små timer er forbundet med øget sundhedsrisici, som kan have konsekvenser for både din fysiske og psykiske tilstand. Derfor er det lovpligtigt at tilbyde helbredskontroller til alle nat- og skifteholdsarbejdere minimum hvert tredje år. Hører din virksomhed under DI/CO’s overenskomst, skal du tilbydes kontrollen minimum hvert andet år.

Formålet med at tilbyde helbredskontrol til nat- og skifteholdsarbejdere er at forebygge arbejdsbetingede lidelser og at forbedre arbejdsmiljøforholdene. Kontrollen hjælper dig med at tage hånd om de konkrete udfordringer, du møder, så du kan holde til at udføre dit arbejde og samtidig være den mest effektive ressource for din virksomhed.

Hvad er natarbejde?

En natarbejder er en lønmodtager, der arbejder mindst tre timer af sin daglige arbejdstid mellem klokken 22:00 og 05:00, eller som arbejder om natten i mindst 300 timer over en periode på 12 måneder.

Få en individuel helbredskontrol tilpasset dine behov

I Human House har vi udviklet en række forskellige udgaver af helbredskontrollen med individuel sparring, som nemt kan tilpasses din virksomhed og dine arbejdsopgaver. Det giver det største udbytte for både dig og din virksomhed.

Får flere end 20 medarbejdere udført helbredskontrollen, tilbyder vi at udarbejde en samlet rapport, der giver et generelt billede af, hvilke indsatser det giver mening at arbejde videre med for at forbedre den generelle sundhed og trivsel på din arbejdsplads. Hører din virksomhed under DI/CO’s overenskomst, bliver samtlige helbredskontroller desuden attesteret af vores tilknyttede læge.

Spørgeskema vedr. natarbejde
Udspecificeret kolesterol
Blodsukker
Blodtryk
Kropskomposition (fedtprocent, BMI, visceral fedt)
Livvidde
Kondital (steptest) eller styrke/smidighedstest
Smerteforebyggelse
Sundhedsscore – grafisk vurdering
(vurdering af sundhedstilstand i farvekoder)
Resultatgennemgang
Handlingsplan m. udvidet samtale
Basis handlingsplan
Langtidsblodsukker (Hba1c)
Syns- og/eller lungefunktionstest (+5 min pr. test)
Lægelig attestation (ved DI/CO overenskomst)
70 min
Tilkøb
Tilkøb
Tilkøb
60 min
Tilkøb
Tilkøb
Tilkøb
50 min
Tilkøb
Tilkøb
Tilkøb
40 min
Tilkøb
Tilkøb
Tilkøb

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt