Ulykkesforebyggelse

Det bedste værn mod ulykker er at have en klar politik og et organiseret arbejdsmiljøarbejde med løbende risikovurdering. Sagt med andre ord: Arbejdsulykker skal undgås gennem forebyggelse, og god forebyggelse forudsætter, at du forholder dig kritisk til arbejdsfunktionerne i din virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt. Det er også vigtigt, at du forholder dig kritisk, når der gennemføres ændringer i arbejdet, ved indførelse af nye maskiner, redskaber og lignende. Alle arbejdspladser skal være indrettet korrekt, og der skal være tydelige retningslinjer.

Kortlæg risici på din arbejdsplads og udarbejd handlingsplaner

En indsats begynder som regel med en kortlægning af de konkrete risici på din arbejdsplads. Indsatsen skal efterfølgende følges op af en kvalificeret rådgivning om de væsentlige risici, en prioritering og en vurdering af mulighederne for at minimere dem.

Sammen med din virksomhed udarbejder vi handlingsplaner for, hvordan arbejdsforholdene kan tilrettelægges og arbejdspladsen indrettes, så uheldige og farlige forhold kan undgås. Resultat er et godt beredskab, hvis ulykken til trods for forebyggelse alligevel skulle ske.

Hvilke arbejdsområder indebærer risiko for arbejdsulykker?

Maskiner og tekniske hjælpemidler

Kemiske stoffer og produkter

Psykisk arbejdsmiljø, herunder vold og trusler

Ergonomi, herunder tunge løft

Støj og vibrationer

Gravides arbejde

Varme/kulde, elektromagnetisk stråling

Mikroorganismer

Kontakt