Ledersparring

Udvikling gennem refleksion og dialog

Med ledersparring har du som leder en unik mulighed for at skabe et rum for din egen udvikling gennem refleksion og dialog – hvad enten det handler om håndtering af konkrete problemer eller optimering af din generelle performance i lederrollen.

I en stadig mere kompleks hverdag kan der være et stort pres på lederrollen både fra omverdenen og organisationen. Den stigende kompleksitet og det konstante pres kan være med til at udfordre det stærke lederskab, og risikoen for at sætte din egen trivsel på spil er stor.

Ledersparring er et tilbud til dig, der har ambitioner om at skærpe din indsigt i egen lederrolle for også ad den vej at skabe bedre resultater for dine medarbejdere og organisationen, sideløbende med et ønske om at bevare din egen balance.

Få ledersparring, der er skræddersyet til dine behov

Et ledersparringsforløb hos Human House bliver skræddersyet til de behov og ønsker, du har som leder. For at kunne sikre et godt forløb for dig starter vi altid ud med at lave en forventningsafstemning.

Undervejs i forløbet skaber vi rammen om et fortroligt lærings- og refleksionsrum. Du får mulighed for at inddrage dilemmaer, paradokser, udfordringer og tvivlsspørgsmål, og sparringsforløbet bringer dig frem mod en styrket lederstil. Processen giver nye indsigter og en skærpet klarhed over dine handlemuligheder.

Vi tilbyder også testning i forbindelse med ledersparring, hvorved du som leder kan få skærpet din indsigt i egne styrker og udviklingspunkter gennem fælles refleksion over testresultaterne.

Ledersparring er målrettet den enkelte leder, men vi tilbyder også sparring for ledergrupper med henblik på ledergruppeudvikling.

Hvad kan du få sparring om?

Balance i lederrollen

Udvikling af dit personlige lederskab

Egne relationelle udfordringer

Ledelsesmæssig håndtering af relationelle udfordringer mellem medarbejdere

Udvikling af teamperformance

Den svære samtale

Hverdagsudfordringer

Tydelig kommunikation og gennemslagskraft

Kontakt