Psykologsamtaler

Individuelle samtaleforløb

Forskning viser, at det koster virksomheden rigtig dyrt, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med individuelle samtaleforløb hos en psykolog, når arbejdspladsen rammes af stress, konflikter eller andre former for mistrivsel.

Psykologsamtaler afklarer og afhjælper mistrivsel

I Human House tilbyder vi psykologsamtaler, der kan afklare og afhjælpe mistrivsel, som har negativ indflydelse på arbejdet. Vores erfaring siger, at en tidlig indsats kan forebygge en eventuel sygemelding.

Samtaleforløb med fuld fortrolighed og tavshedspligt

Samtalerummet er fortroligt, og forløbet består som udgangspunkt af op til fem samtaler. Efter en indledende dialog med den nærmeste leder bruges første samtale med medarbejderen til at afdække og udforske udfordringerne. I de efterfølgende samtaler arbejder medarbejderen og psykologen i dybden med henblik på at udvikle nye handlemønstre og copingstrategier. Alle samtaleforløb varetages af vores erhvervspsykologer, der har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer.

Hvad kan du få hjælp til i en psykologsamtale?

Human House tilbyder psykologsamtaler inden for en lang række områder. Vores samtaler tager udgangspunkt i det hele menneske, og vi tilpasser det enkelte forløb ud fra de behov og ønsker, du eller din medarbejder har.

  • Stress
  • Afskedigelser
  • Vold og trusler
  • Mobning
  • Mistrivsel
  • Traumatiske hændelser
  • Forandringer på arbejdspladsen
  • Samarbejdsproblemer og konflikter
  • Private problemstillinger, der påvirker arbejdet negativt

Få overblik over gentagne temaer og mulige problemstillinger

Som abonnent hos Human House er det muligt at få et årligt overblik over gentagne temaer på baggrund af afholdte samtaleforløb. Efter psykologloven har psykologen tavshedspligt, men der kan efter aftale med medarbejderen gives en overordnet tilbagemelding på arbejdsmiljømæssige eller organisatoriske forhold.

Fordi den fælles indsats er afgørende, tilstræber vi et tæt samarbejde mellem leder og medarbejder. Derfor kan det individuelle samtaleforløb også inkludere arbejdspladsmøder, hvor medarbejder og leder mødes til sparring med den pågældende psykolog.

Kontakt