Biologisk arbejdsmiljø

Det er vigtigt at have helt styr på det biologiske arbejdsmiljø og den biologiske APV i det daglige og ved nyindretninger, hvis du arbejder inden for produktion, laboratorier, dyrestalde, rensningsanlæg, kloak og affald samt rengøring. En biologisk risikovurdering er udgangspunktet for at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så medarbejdere ikke bliver syge eller smitter hinanden.

Biologisk påvirkning og smitteoverførsel kan forekomme via hænder, slimhinder, urin/fækalier, indtagelse eller indånding. Påvirkningen kan forårsage både kort- og langsigtede konsekvenser som ledsmerter, diarré, hovedpine, kvalme, allergi, forgiftning og sygdomsoverførsel til andre medarbejdere.

Sådan arbejder du med biologisk arbejdsmiljø

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan Human House hjælpe dig med at vurdere det biologiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Vi holder dig ajour med lovgivningen, og via brugerinddragelse, risikovurdering og audits rådgiver vi om indretning, procedurer og forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og forsvarligt.

Risikovurdering og procedurer

Biologiske agenser, GMO/planter/dyr, arbejde med biologi, biologisk APV og gravide

Klassifikation og indretning

Indeslutning, sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og anmeldelse om klassifikation og procedurer.

Smitterisici

Vaccinationer, smitsomme sygdomme, ekskrementer, skadedyr, overførte sygdomme fra døde eller syge dyr.

Ulykkesrisici og adfærd

Biologisk sikkerhedskultur, stik, bid og skæreskader, sygdomme som følge af smitte eller biologisk udsættelse, håndtering af dyr

Vand og spildevand

Vaske- og rensningsprocesser, drikkevand, genbrugsvand, leverbetændelse, legionella, aerosoler og sygdomsfremkaldende bakterier

Kontakt