Arbejdsmiljøcertificering

Et arbejdsmiljøcertifikat styrker din virksomheds omdømme og er et synligt signal til omverdenen og dine ansatte om, at du som virksomhed prioriterer dit arbejdsmiljø højt. Virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat opnår derudover den fordel, at de i mindre grad udtages til screening af Arbejdstilsynet.

Skal din virksomhed arbejdsmiljøcertificeres?

Har din virksomhed et mål om at blive arbejdsmiljøcertificeret, tilbyder vi rådgivning i hele eller dele af processen. Rådgivningen tager udgangspunkt i kortlægning, systematisering og dokumentation, som helt automatisk vil betyde fokus på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold og en egenindsats på højt niveau.

Når vi forbereder din virksomhed til certificering, indbefatter det:

  • Gennemgang af certificeringskrav til dokumenteret arbejdsmiljøpolitik, sikkerhedsorganisationen og arbejdspladsvurdering.
  • Udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange.
  • Udarbejdelse af politikker om sundhedsfremme, det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af medarbejdere.
  • Kortlægning af din virksomheds arbejdsmiljø i henhold til gældende regler.
  • Udarbejdelse af konkrete målsætninger og realistiske handlingsplaner for prioriterede indsatsområder.
  • Forbedring af arbejdsmiljøforhold i forhold til handlingsplaner i prioriterede indsatsområder.
  • Vurdering af, om handlingsplanen gennemføres som planlagt, og om målsætninger lykkes.

Vi sikrer tæt kontakt før, under og efter arbejdsmiljøcertificeringen

For at optimere og sikre et godt forløb har vi gennem hele processen tæt kontakt med dig og din virksomhed. Når din virksomhed ønsker at blive certificeret, står vi klar til at hjælpe din virksomhed trygt i mål.

Kontakt