Ensidigt gentaget arbejde

Når du udfører de samme monotone bevægelser over en kortere eller længere periode, taler man om EGA – ensidigt gentaget arbejde. Det er oftest i pharma- og produktionsvirksomheder og inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, at de ansatte udfører ensidigt gentaget arbejde. Men lykkes du med at etablere en god arbejdsmiljøkultur, er der stor chance for at reducere fysiske gener.

EGA forårsager typisk besvær med nakke, skuldre, arme og hænder, og på grund af disse gener har medarbejdere med ensidige gentagne arbejdsbevægelser ofte et højere sygefravær. Hvis du vil generne til livs, er det nødvendigt at tænke helhedsorienteret og både tage højde for organisatoriske, ergonomiske og indretningsmæssige udfordringer.

Sådan forebygger du ensidigt gentaget arbejde på arbejdspladsen

  • Kortlæg, om dine medarbejdere udfører ensidigt gentaget arbejde – og i hvilken grad.
  • Analysér arbejdsgangene, og reducér EGA, hvor det er muligt.
  • Fokusér på arbejdsstillinger og indretning.
  • Få variation ind i arbejdet, og supplér med øvelser for medarbejderne.

Få hjælp til at kortlægge og forebygge ensidigt gentaget arbejde

Hos Human House hjælper vi med at fastslå, om der er tale om sundhedsskadeligt EGA på din arbejdsplads, og vi kortlægger de funktioner og forhold, der kan forværre det. Kortlægningen er et værdifuldt grundlag for at afgøre, hvilke indsatser der har den største effekt på reduktionen af EGA, og hvordan du som virksomhed bør prioritere det videre arbejde.

Står du over for at skulle projektere en ny proces eller produktlinje, kan vi være med til at sikre, at pladsforhold, hensigtsmæssige arbejdsstillinger, flow og arbejdsprocesser er optimale. Vi kan også hjælpe med at klæde arbejdsmiljøafdelingen eller den tekniske afdeling på, så de fremadrettet kan foretage undersøgelser og kortlægning af EGA.

Konkret rådgivning giver resultater

Human House hjælper hvert år mange virksomheder med forebyggelsestiltag mod ensidigt gentaget arbejde. Vi rådgiver om EGA i både private og offentlige virksomheder, og vores opgaveportefølje omfatter både store og små virksomheder inden for langt de fleste brancher.

Vi har bl.a. rådgivet en fødevarevirksomhed, som fik et undersøgelsespåbud, hvor vi hjalp med at uddanne arbejdsmiljørepræsentanterne til at kortlægge EGA. Vi rådgav om administrationen af påbuddet, og sammen med arbejdsmiljøorganisationen udarbejdede vi en handlingsplan, som Arbejdstilsynet godkendte med det samme.

Fysisk træning på arbejdspladsen

Generne ved ensidigt gentaget arbejde kan i mange tilfælde afhjælpes gennem fysisk træning. Human House tilbyder målrettede træningsforløb, som aflaster smerter og gener forårsaget af EGA.

Kontakt