Update

Arbejdsmiljøkonference | 1 dag

På den årlige arbejdsmiljøkonference Update bliver du opdateret med den nyeste viden, lovgivning og tendenser på arbejdsmiljøområdet.

DA arbejdsmiljøuddannelse og Human House byder indenfor til en spændende temadag om arbejdsmiljø, hvor vores erfarne undervisere sørger for, at du går hjem med ny viden og konkrete værktøjer, som du kan tage i brug med det samme.

I år har du mulighed for at deltage i Update to steder:

  • Billund den 20. september 2023
  • Glostrup den 10. november 2023

 

Vælg Update som din supplerende uddannelse

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse hvert år.

Du har mulighed for at deltage på årets Update og lade konferencen udgøre en dag af din supplerende uddannelse.

Vælg dine workshops til Update23

Vi starter og slutter dagen med et fælles oplæg, men du vælger selv, hvilke workshops, du vil deltage i – én formiddag og én eftermiddag.

Alle workshops består af en blanding af oplæg og deltagerinvolvering via refleksion, dialog eller erfaringsudveksling i mindre grupper. Workshops fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Vælg dine workshops, når du tilmelder dig Update23 her.

Formiddag

Workshop 1: En stærk Sikkerhedskultur: Nøglen til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

Der var 43 dødsulykker på danske arbejdspladser i 2022 – det højeste antal i 14 år. De mange ulykker sker på trods af den nationale handlingsplan på arbejdsmiljøområdet 2021-30, som bl.a. har fokus på færre arbejdsulykker gennem en stærk sikkerhedskultur.

En stærk sikkerhedskultur er værd at stræbe efter, for den løfter også typisk forebyggelsesniveauet på andre arbejdsmiljøforhold. På workshoppen får du den nyeste viden, værktøjer og inspiration til at skabe en stærk sikkerhedskultur, der bistår med ulykkesforebyggelse og medvirker til et løft af forebyggelsesniveauet på din arbejdsplads.

Workshop 2: Sådan skaber du mirakler i arbejdsmiljøet uden tid, penge og opbakning!

Som AMR får du helt sikkert ikke resultaterne foræret, og du kunne måske drømme om mere opbakning fra alle kollegerne?

Her får du ny inspiration og konkrete værktøjer til at knokle videre for det gode arbejdsmiljø.

Med hårdt arbejde, stram prioritering og stærk kommunikation kan du skabe mirakler og på den lange bane opnå større råderum og bedre opbakning fra dine kolleger og din ledelse. På workshoppen får du konkrete værktøjer til at overvinde modstand, og du får lov til at øve dem i praksis.

Workshop 3: Sundhedsmiljø: En bæredygtig metode til et sundere (arbejds)liv

Sundhedsmiljø er en ny tilgang til sundhedsfremme på arbejdspladsen, som tager hensyn til både fysiske, psykiske og sociale aspekter af sundheden ved at indtænke sundhed i måden arbejdet organiseres og udføres på, og ved at skabe den rette balance mellem fysisk hvile, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

På workshoppen får du inspiration til, hvordan du integrerer sundhedsmiljø på din arbejdsplads, og du får indblik i den nyeste forskning i sundhedsmiljø, cases og idéer og værktøjer til, hvordan du i praksis og ud fra arbejdsrammerne på din arbejdsplads påbegynder at skabe sundhedsmiljø.

Workshop 4: Hvad gør du, når det pludselig brænder på?

Traumatiske hændelser og psykiske kriser kan opstå på mange forskellige måder. Det kan være en kollega, der falder om med et hjertestop i arbejdstiden, en trafikulykke, en arbejdsulykke, brand osv. I har måske allerede en krisepsykolog tilknyttet jeres virksomhed, som I kan tage fat i, når behovet opstår, og det er rigtig fint. Der er bare opgaver tilbage på virksomheden, som I skal tage hånd om, og her er det rart at vide, hvad I kan og skal gøre.

Vi reagerer forskelligt på traumatiske hændelser og kriser, og på denne workshop lærer du, hvad der sker, når vi bliver akut pressede, hvilke signaler I skal reagere på, hvordan I kan håndtere krisesituationer generelt, samt hvorfor det er vigtigt selv at have et beredskab udover en krisepsykolog.

Workshop 5: Du er ikke min type, men vi er på samme arbejdsplads

På arbejdspladsen arbejder vi efter et fælles mål, men vi har med udgangspunkt i vores persontyper forskellige forventninger og ønsker til samarbejdet. Arbejdsmiljøarbejdet forudsætter en forståelse af forskellige typer, for de er ofte en del af dynamikken bag mange af de samarbejdsproblemer og konflikter, vi oplever på arbejdspladsen.

På workshoppen ser vi nærmere på, hvordan profilværktøjet The Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) bidrager med en forståelse for forskellige persontyper og derigennem hjælper os til at forstå, forebygge og løse typerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Workshop 6: Lær at gøre det nemt at tale om psykisk arbejdsmiljø

På workshoppen får du inspiration til, hvordan du på en enkel og nem måde kan tale om psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. De seks guldkorn og social kapital på arbejdspladsen er vigtige faktorer for forståelsen af, hvad der har betydning for god trivsel. Spørgsmålet er, hvordan I sammen kommer videre derfra og får etableret en god kollegial kultur, der giver arbejdsglæde og overskud i hverdagen?

Dialog er den korteste og bedste vej til at skabe trivsel og godt samarbejde på arbejdspladsen, og vi tester og drøfter forskellige muligheder samt deres fordele og ulemper – blandt andet spiller vi sammenomtrivsels. nu’s dialogkort Sammen om Trivsel.

Workshop 7: Hvad gør vi, når APV’en viser mobning og chikane? Fra politik til håndtering

De fleste ledere og medarbejdere kan føle sig lettere handlingslammede, når APV’en bonner ud på mobning, chikane eller andre former for krænkelser. Alle er enige om, at det ikke er ’i orden’, men hvordan håndterer vi det egentlig, når vi ikke nødvendigvis kender til de konkrete handlinger?

På workshoppen træder vi et skridt tilbage og stiller skarpt på forebyggelse, som kan medvirke til, at vi undgår, at den slags handlinger kan aflæses i fremtidige målinger. Vi træder dernæst et skridt frem og ser på gode eksempler på, hvordan vi med afsæt i etikken håndterer APV-resultatet i praksis.

Workshop 8: Styrk kulturen med psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er et relativt nyt begreb, som lægger sig i kølvandet på kultur. Kendetegnene for et arbejdsmiljø med høj grad af psykisk tryghed er medarbejdere og ledere, der tør sige, når noget kan blive bedre, der tør komme med gode ideer og tør tale om det, der er svært. Det psykologisk trygge team er karakteriseret ved tillid og gensidig respekt, og hvor man i fællesskab er villige til at gå en ekstra mil, når virksomheden har brug for det.

Det betyder, at I er langt bedre rustet til at håndtere mange af de udfordringer, der ellers vil lede til stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

På workshoppen får du ideer til at arbejde med psykisk tryghed på din egen arbejdsplads.

Eftermiddag

Workshop 9: Hvordan går det med jeres mentale sundhed?

Din mentale sundhed er påvirket af mange faktorer, og arbejdspladsen og andre fællesskaber spiller en vigtig rolle i, hvordan du trives.

På workshoppen får du inspiration til, hvordan I skaber de bedste vilkår for den mentale sundhed: Du får viden og metoder fra den nyeste forskning og eksempler på gode tiltag, du kan tage i brug med det samme. F.eks. mikropauser med ergonomiske øvelser i fællesskab, og gode råd til, hvordan I taler sammen og derved støtter hinanden, når noget er svært.

Det lyder så nemt, men der er selvfølgelig også barrierer og udfordringer, som arbejdsmiljøorganisation møder, og det drøfter vi sammen.

Workshop 10: Opgaver og ansvar i NY bekendtgørelse – hvad betyder det i praksis?

1. januar 2024 træder en ny bekendtgørelse i kraft, som samler de strategiske og operationelle opgaver for arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen. Ændringerne indikerer en større vægtning af virksomhedens systematiske indsats, og hvordan arbejdsmiljøorganisation kan understøtte dette arbejde.

Vær på forkant, og få overblik over arbejdsgiverens pligter og arbejdsmiljøorganisationens opgaver. På workshoppen bliver indholdet i den nye bekendtgørelse om systematiske arbejdsmiljøarbejde gennemgået og drøftet, herunder rammen for virksomhedens, ledernes og AMO’s rolle og arbejdsmiljøindsats i praksis.

Workshop 11: Kommunikation, kultur og samarbejde

Tænker du over, hvor stor en betydning kommunikation har i forhold til dit arbejdsmiljøarbejde? Er du klar over, hvordan du selv fremstår, når du kommunikerer arbejdsmiljøbudskaber til organisationen? En skarp kommunikation og et godt samarbejde er afgørende for, om du når i mål, og det kræver indblik i den eksisterende kultur på arbejdspladsen og en viden om, hvordan du bedst forbereder dig på at levere dit budskab.

På workshoppen ser vi nærmere på research af modtagergrupper og typer af arbejdskulturer, og vi afprøver forskellige kommunikationsmåder og tilegner os kompetencer til at skabe en hensigtsmæssig og tydelig kommunikation.

Workshop 12: Kampagner, der virker. Få de nyeste ideer med hjem, og skub til dine kollegers adfærd

Mikrokampagner er en effektiv måde at trænge igennem til kollegerne på. Med kampagner giver du fuld skrue på volumen-knappen og sætter fokus på et vigtigt arbejdsmiljøemne i en kort periode. Lær at lave en kampagne med gode budskaber og overraskende virkemidler, der engagerer dine kolleger. Prøv det af i praksis, og løft dine mikrokampagner til det næste niveau med god kommunikation og overraskende ideer.

På workshoppen bliver du præsenteret for de nyeste ideer og tendenser inden for mikrokampagner, så du kan tage hjem med frisk inspiration og værktøjer til at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Workshop 13: Arbejdsmiljø på tværs af alder og generationer

At have medarbejdere fra flere forskellige generationer på arbejdspladsen er ofte en stor styrke. Men det kan indimellem også resultere i udfordringer og dilemmaer i hverdagen. Generationerne – i hver deres livsfase – adskiller sig fra hinanden, når det angår motivation og evne til at indgå i fællesskaber, måder at kommunikere på og udviklingsønsker.

På workshoppen bliver du præsenteret for de kulturelle forskelle mellem yngre og ældre generationer, og du får indblik i, hvordan vi bedst forstår, kommunikerer og ikke mindst motiverer til at blive på arbejdspladsen på tværs af generationer og livsfaser.

Workshop 14: Hjernepauser – hvorfor nu det?

At holde hjernepauser er forbyggende og vigtigt for at kunne præstere og være i balance. En hjernepause er en kort aktivitet eller pause på typisk 1-5 minutter, som deaktiverer den forreste del af hjernen, tænkehjernen. Det er den, vi bruger, når vi bearbejder og koncentrerer os om fagligt indhold. Det siges, at voksnes hjerner ikke kan koncentrere sig mere end 20-30 minutter – og højst 45 minutter – ad gangen. En hjernepause hjælper os tilbage på sporet, når tankerne har flyttet sig til alt muligt andet. Hjernepauser øger kreativiteten, giver arbejdslyst og forebygger stress.

Kom med på workshoppen, giv din hjerne en velfortjent pause, og få inspiration til forskellige former for hjernepauser.

Workshop 15: Kræver en verden i konstant forandring også en ny måde at arbejde på?

Samfundet og arbejdsmarkedet har forandret sig markant de seneste årtier: En digital verden, grænseløst arbejde, konstante forandringer, og meget mere påvirker os på godt og ondt.

På workshoppen dykker vi derfor ned i nogle af de nye og moderne tiltag, som forskellige firmaer rundt omkring i Danmark og resten af verdenen har implementeret for at modernisere arbejdet. Vi dykker ned i resultaterne fra arbejdspladser, som har fire dages arbejdsuger, alternative mødekulturer, flad ledelse m.m., og vi undersøger med udgangspunkt i jeres erfaring, hvordan vi skaber et arbejde, som stimulerer, styrker og udvikler os både fagligt og personligt.

Workshop 16: Kommunikation og personlig udvikling

Feedback – hvor svært kan det være? Handler det ikke bare om at sige sandheden og så pakke den ind i ros? Uden feedback ved vi ikke, om vi lever op til de forventninger, andre har til os, og vi har ikke mulighed for evt. at ændre adfærd, blive dygtigere og udvikle os selv. Men skal alle have feedback? Hvornår giver det mening at give feedback? Har vi i virksomheden en holdning til feedback?

På workshoppen arbejder vi med forskellige feedbackmodeller og -teknikker med udgangspunkt i de fire klassiske personprofiler. Vi laver små øvelser og cases, og vi ser på, hvad der virker, og hvad der måske ikke virker i forskellige situationer. Du bliver skarpere på, hvad feedback er, og hvordan det bruges konstruktivt.

Praktiske oplysninger om Update

20. september 2023 i Billund.

10. november 2023 i Glostrup.

Prisen for deltagelse på Update er 2.095 kr. ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.

Deltagelse på Update svarer til 1 dags supplerende uddannelse.

Konferencen er med fuld forplejning.

Abonnementsrabat er ikke mulig, men som abonnent kan du sende en medarbejder gratis på Update hvert år.

Kontakt