MBTI-baseret ledelsesudvikling

Brug et personlighedsværktøj til at lære din ledelsesstil bedre at kende

I en travl hverdag befinder du dig som leder regelmæssigt i situationer, der kræver noget ekstra af dig. Måske ulmer der en konflikt i din medarbejdergruppe, eller måske hænger tid og ressourcer ikke sammen. I de situationer er det naturligt for os alle at agere på den måde, vi selv er mest trygge ved, men det er langt fra altid det mest hensigtsmæssige – og måske er du slet ikke bevidst om, hvad du gør.

MBTI er et persontypeværktøj, der på fire forskellige parametre fortæller om, hvor du får din energi fra, hvilken type information du har brug for og leder ud fra, din beslutningsstil og din foretrukne måde at gå til både arbejdet og privatlivet på. Din unikke sammensætning af præferencer har stor betydning for, hvordan du agerer i hverdagen og som leder. Du har formentlig også kompetencer, der hjælper dig til at gøre noget andet, når situationen kalder på det, men det kræver, at du er bevidst om dynamikken mellem dine medfødte præferencer og dine tillærte kompetencer.

I et MBTI-baseret ledelsesudviklingsforløb bliver du bevidst om din egen ledelsesstil. Hvad er dine naturlige præferencer i forhold til din ledelsesstil, og hvad er kompetencer, du har udviklet for at håndtere rollen? Du bliver bevidst om, hvad der falder dig nemt og intuitivt, og hvor du skal have nogle særlige opmærksomhedspunkter. Når først du kender dine naturlige præferencer, kan du begynde arbejdet med at bruge de rigtige værktøjer selv under pres, i stedet for bare at falde tilbage på det, du selv er mest komfortabel med.

MBTI-BASERET LEDELSESUDVIKLING TIL DEN NYE LEDER

Er du lige trådt ind i rollen som leder, er det et enormt værdifuldt redskab at være bevidst om helt fra start, hvad der kendetegner dig og din ledelsesstil. At vide, hvordan du bruger dine styrker og præferencer bedst muligt i ledelsesopgaven, er et enormt stærkt afsæt. Men det er også vigtigt at huske på, at god ledelse er divers ledelse, og at vi derfor er nødt til at kompensere for, hvor vi ikke står så stærkt. MBTI -baseret ledelse handler ikke om, hvorvidt du er god til dit job eller ej, men hvad der falder dig naturligt. Det er en indikator på, hvad der er din venstre og højre hånd, og hvordan du træner at bruge dem begge.

Ledelsesgerningen er i sandhed et håndværk, og alle ledere skal kunne balancere mellem at træde på speederen og trække i håndbremsen. I udviklingsforløbet bliver du skarpere i dine ledelseskompetencer, fordi du bliver mere bevidst om dig selv, om opgaven og det rum, du er leder i. Med MBTI-basereret ledelsesudvikling får du et refleksionsrum og et sprog ind i ledelsesgerningen. Du får også en stabil sparringspartner, som kan komme med perspektiver udefra, udfordre dig fagligt og på en tilpas forstyrrende måde, så du bliver mere bevidst om dit eget ledelseshåndværk.

Hvad får du med fra MBTI-baseret ledelsesudvikling?

En dybdegående personprofil og tilbagemelding

Rådgivning og sparring på strategiske udfordringer

Bedre konkrete handlingsmuligheder ved f.eks. håndtering af konflikter

Bedre koordinering både horisontalt og vertikalt i lederteamet

Systematisk evaluering af indsatser og opsamling af succeser

Forståelse af din ledelsesopgave, indsats og prioritering

Dine rammer er udgangspunktet for ledelsesudvikling

Vi arbejder selvfølgelig med afsæt i din ledelsesmæssige kontekst og udfordringer. Vi hjælper med at få klarhed over ledelsesopgaven, mål og den organisatoriske situation, der danner rammen om den virkelighed, du befinder dig i.

Med MBTI-baseret ledelsesudvikling starter vi med at se på, hvad det er for en opgave, du er sat i verden for at løse. Vi taler om, hvad opgaven kalder på, og hvad du skal være opmærksom på med den MBTI-profil, du har. Det gælder både i forhold til dine medarbejdere, det øvrige lederteam og din egen leder. Det gælder også, uanset om du står med en konkret udfordring, du gerne vil have sparring på, eller om dit udgangspunkt er mere forebyggende.

MBTI-baseret ledelsesudvikling er et meget effektivt værktøj, fordi vi lynhurtigt kommer ned i dybden og taler om de ting, der virkelig er på spil. Du bliver bevidst om, at fordi din ledelsesstil kun er en ud af 16 forskellige, er der flere måder at anskue tingene på. Det giver os ofte ro at vide, hvor vi går galt af hinanden, og at det, der er naturligt for dig, ikke nødvendigvis er det for andre. Samtidig giver det faktisk flere handlingsmuligheder i ledergerningen, når du er bevidst om, hvad du naturligt foretrækker, men objektivt kan anskue, hvordan det bidrager at bruge nogle af de ting, du ikke har naturlig præference for.

Hvad er MBTI?

MBTI, The Myers-Briggs Type Indicator®, er verdens mest udbredte personlighedsværktøj og har i mere end 70 år været brugt over hele kloden. Som officiel dansk certificeringspartner med The Myers-Briggs Company er Human House Danmarks eneste certificeringsinstans i det verdensomspændende personlighedsværktøj.

Foruden at være et værktøj til personlig udvikling i såvel erhvervslivet som i privatlivet kan MBTI anvendes på en lang række områder som for eksempel coaching, kommunikation, konflikthåndtering, ledelse og særligt teamudvikling og -samarbejde. Omdrejningspunktet er, at alle mennesker er unikke og derfor besidder forskellige potentialer. Formålet er at anerkende folks forskelligheder og udnytte denne diversitet positivt.

Kontakt