Certificering og efteruddannelse

Bliv klædt på til at skabe værdi og trivsel i organisationen

Som HR-partner eller som medarbejder i HR-afdelingen er det din opgave at bidrage til effektive arbejdsfællesskaber kendetegnet af høj trivsel og værdiskabelse i organisationen. Du rådgiver ligeledes organisationens ledere om, hvordan de skaber velfungerende teams, som arbejder sammen for at sikre en optimal løsning af kerneopgaven.

Ofte har du også en afgørende rolle i ansættelsen af nye medarbejdere, ligesom du muligvis faciliterer konkrete teamudviklingsforløb i organisationen. For at kunne løfte den form for HR-opgaver er det vigtigt, at du har en erhvervspsykologisk forståelse af, hvad det gode arbejdsfællesskab består af, og hvordan en effektiv løsning af opgaven faktisk er afgørende for, at I sikrer høj trivsel og fravær af stress i organisationen.

Du kan også have behov for en certificering i en eller flere profilværktøjer, som du kan bruge til at vurdere, hvordan mulige kandidater eventuelt kan styrke og supplere eksisterende teams, eller hvordan eksisterende teams bedst muligt kan udfolde deres samarbejde gennem optimal brug af hinandens forskelligheder og præferencer.

For at kunne løfte dine opgaver skal dine kvalifikationer ind i mellem opdateres, og det kan de blive med certificering og efteruddannelse hos Human House. Vi tilbyder konsulentuddannelser i Arbejdsfællesskaber og certificeringer i profilværktøjerne FIRO og MBTI.

Certificering i MBTI

Modul I: 3 dage

Du får gennem faglige oplæg og illustrative og lærerige øvelser et indgående kendskab til værktøjets teoretiske grundlag, opbygning og potentialer. Du får prøvet en gruppefeedback af på egen krop, og du får kendskab til værktøjets mange anvendelsesmuligheder inden for kommunikation, feedback, samarbejde, typedynamik, stress og udvikling.

Mellem modulerne

Øvelse gør mester! Derfor skal du mellem Modul I og Modul II prøve værktøjet af og give to personer individuel feedback på deres MBTI-rapport. Du får på den måde værktøjet i egne hænder og bliver fortrolig med din personlige feedbackstil.

Modul II: 2 dage

Her lærer du om MBTI og teamudvikling. Vi prøver igen øvelserne af på gruppen og klæder dig på til at facilitere en udviklende og sjov teamworkshop. Vi kommer omkring de populære MBTI-øvelser som speed-dating med Typetips, Z-modellen, Teamhjulet, Kvadranter og Teamanalyse. Modul II afsluttes med eksamen.

Certificering i FIRO

Modul I: 2 dage

Med afsæt i en indledende introduktion til teorien bag FIRO får du gennem faglige oplæg og illustrative og lærerige øvelser en grundig forståelse af, hvordan du kan bruge værktøjet til lederudvikling, personlig udvikling eller teamudvikling. Du får afprøvet FIRO som redskab til konfliktforebyggelse og som værktøj til at kortlægge den form for interpersonelt miljø, som mennesker trives, så du efter din certificering har en klar forståelse for værktøjets teoretiske grundlag, opbygning og potentialer.

Konsulentuddannelse i arbejdsfællesskaber

Modul I: 1 dag

Du får som afsæt en grundig introduktion til arbejdsfællesskab som begreb, til OLFA-modellens grundform og dens anvendelsesmuligheder. På baggrund af modul I lærer du at forholde dig til arbejdsfællesskaber og reflektere over de dilemmaer, der kan opstå i organisationen mellem det individorienterede og det fællesskabsorienterede fokus. Modulet består af faglige oplæg, dialog i plenum og grupper samt illustrative øvelser.

Mellem hvert modul

Mellem modulerne får du hjemmeopgaver, der hjælper dig med at omsætte din læring til konkrete interventioner i organisationen. De forskellige hjemmeopgaver afspejler modulernes taksonomi og det konkrete læringsniveau på uddannelsen. Opgaverne er meget praksisnære koblet til din egen hverdag og den kontekst, hvor du fremadrettet skal bruge din konsulentuddannelse.

Modul II: 1 dag

Modul II styrker din evne til at forholde dig til arbejdsfællesskaber. Her udfolder vi de dilemmaer, der kan opstå i forhold til belastningsforståelse og kommunikation, hvis prioriteringen ikke er afstemt. Du får forståelse for forskellen på individ og fællesskab i kommunikation og sprog, og du arbejder gennem konkrete cases med de kommunikationsudfordringer, der kan opstå. Efter modul II er du klædt på til at designe indsatser, der styrker fællesskabet og kommunikationen i organisationen.

Modul III: 1 dag

Modul III giver dig kompetencer til at anvende OLFA-modellen i forhold til individuel eller teambaseret lederudvikling samt organisatorisk struktur. Gennem konkrete cases og øvelser arbejder du sammen med de øvrige deltagere på at designe lederudviklingsforløb og -indsatser, der sikrer kalibreret ledelse og et organisatorisk design, der understøtter fællesskabets samarbejde i organisationen.

Modul IV: 1 dag

På modul IIII bliver din viden om arbejdsfællesskaber og OLFA-modellen konsolideret gennem fælles læringsopsamling og eksamen. Efter endt uddannelse har du en stærk viden om arbejdsfællesskaber i en organisatorisk sammenhæng. Du er desuden optimalt klædt på til at anvende OLFA-modellen i forskellige sammenhænge som ledelsesdilemmaer og ledelsesudvikling, belastningsforståelse, kommunikationsudfordringer og den organisatoriske struktur.

Kontakt