Fugt og skimmelsvamp

Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampevækst.

Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sammenhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden eksperthjælp.

Skimmelsvamp er tegn på fugt

Skimmelsvamp er altid tegn på, at der gennem længere tid har været fugt i bygningen eller lokalet. Det kan skyldes uhensigtsmæssige vaner – måske luftes der for lidt ud, måske fungerer ventilationen ikke optimalt. Der kan også være fejl i konstruktionen eller mangelfuld isolering. De alvorligste problemer opstår som regel i forbindelse med vand, der suges op i væggene fra fundamentet, vandskader eller utætte tage og rør.

Reagér på din mistanke om fugt og skimmelsvamp med det samme

I Human House foretager vi undersøgelser, der hurtigt fastslår, om der er fugt og skimmelsvamp i bygningen. Ud fra bygningens historik, tegningsmateriale og samtaler med relevante brugere kan vi kortlægge problemets omfang og iværksætte et undersøgelsesprogram. På baggrund af undersøgelserne hjælper vi med at udarbejde handlingsplaner for renoveringsarbejdet, og vi udfører kvalitetskontrol af det udførte arbejde.

Vil du have et helhedsorienteret forløb, supplerer vi undersøgelser, handlingsplan og kvalitetskontrol med projektledelse af selve renoveringen. På den måde er du sikret korrekte materialer og renoveringsmetoder under hele genopbygningsarbejdet.

Kontakt