Online arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse | Online

Undgå besværet med transporttid. Med online arbejdsmiljøuddannelsen kan du tage din arbejdsmiljøuddannelse, der hvor det passer dig bedst – på hjemmekontoret, i sommerhuset eller på din arbejdsplads.

Når du tager din arbejdsmiljøuddannelse online hos Human House, får du en uddannelse, du kan bruge i den virkelige verden. Vi tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra din hverdag, og du bliver undervist af vores erfarne konsulenter, der til daglig rådgiver på arbejdsmiljøområdet.

Hvis du foretrækker fysisk fremmøde, kan du læse mere og tilmelde dig vores arbejdsmiljøuddannelse med fysisk fremmøde.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er obligatorisk for alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsledere (AL) i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og effektivisere arbejdsmiljøorganisationens funktion.

Hvis du er nyt medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du ifølge arbejdsmiljøloven gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter, du er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.

Når du har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen én gang, er der ikke krav om at gennemføre uddannelsen igen. Du kan derfor bruge uddannelsen, hvis du udtræder af arbejdsmiljøorganisationen og indtræder igen på et senere tidspunkt. Uddannelsen er dog obligatorisk, hvis du har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.

På arbejdsmiljøuddannelsen online bliver du klædt på til at kunne agere inden for lovens arbejdsmiljørammer, så du ved præcist, hvad du skal, bør og kan gøre i en given arbejdsmiljørelateret situation i din egen virksomhed. Det ruster dig bl.a. bedre til et eventuelt besøg af Arbejdstilsynet, som du også overordnet bliver introduceret til på uddannelsen.

Du lærer, hvorfor samarbejdet i hele organisationen er afgørende for, at din virksomhed kan forebygge væsentlige fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer, og hvilken betydning arbejdsmiljøpolitikker, kultur og adfærd har for, at du kan lykkes med at løfte arbejdsmiljøet lokalt.

Med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i bagagen vil du desuden forstå, hvorfor det er vigtigt at foretage den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Du får viden om, hvordan APV’en i sammenhæng med sikkerhedsrunderinger og risikovurderinger samt fokus på oplæring, instruktion og tilsyn kan skabe et bedre arbejdsmiljø, som overholder loven – men som vigtigst af alt skaber et godt udgangspunkt for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Praktiske oplysninger om online arbejdsmiljøuddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres på mellem 3-7 uger.

Uddannelser koster 3.900 kr. ekskl. moms. Uddannelsen faktureres før uddannelsesstart.

Abonnenter får 6 % rabat. Rabatten bliver automatisk fratrukket prisen på din faktura.

Uddannelsen kan også arrangeres som et virksomhedstilpasset kursus.

Alle deltagere modtager et uddannelsesbevis ved gennemførelse af uddannelsen.

Det er et krav, at du har adgang til en computer med mikrofon, webcam og en stabil internetforbindelse samt et stille lokale uden højlydte forstyrrelser.

Online arbejdsmiljøuddannelsens opbygning

Online arbejdsmiljøuddannelsen er opbygget som holdundervisning via Teams, hvor du følger det samme hold igennem hele uddannelsen, hvilket giver mulighed for netværk, sparring og opfølgning mellem undervisningsgangene. I forbindelse med hvert modul vil der være 1 times hjemmearbejde/selvstudie.

Uge 1

1 times introduktion

På første modul introduceres du til uddannelsens opbygning og tekniske værktøjer. Introduktionen giver dig mulighed for at teste dit udstyr (computer, højttaler, mikrofon og webcam), så du er sikker på, at det hele virker uden problemer, når selve undervisningen begynder. Samtidig skal der laves en aktivitetsplan, der beskriver uddannelsens indhold.

Uge 2

1 dag

Gennem en grundig introduktion til arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljølovgivningen lærer du din egen rolle og dine ansvarsområder at kende, og vi udstyrer dig med konkrete værktøjer, så du kan tackle hverdagens udfordringer.

Uge 3

1 dag

Vi fortsætter den grundige introduktion til arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljølovgivningen. Vi går i dybden med din rolle og dine ansvarsområder og giver dig flere, konkrete værktøjer til dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

Uge 4 + 5

Hjemmeopgave

Uge 4 og 5 vil være afsat til, at du skal løse en skriftlig hjemmeopgave, der er relevant for arbejdsmiljøet i netop din virksomhed eller organisation. Den skriftlige hjemmeopgave behandler vi i fællesskab på uddannelsens 6. uge.

Uge 6

1 dag

Vi går i dybden med det psykiske arbejdsmiljø, og du stifter bekendtskab med sikkerhedskultur og arbejdsskader. Vi dykker derudover ned i din hjemmeopgave og samler op på hele uddannelsens forløb.

Tilmeld dig online arbejdsmiljøuddannelsen og find kommende hold

#NavnDatoPris
1806Online arbejdsmiljøuddannelse26. august 2024
3. september 2024
10. september 2024
1. oktober 2024
3900Tilmeld
1807Online arbejdsmiljøuddannelse23. september 2024
3. oktober 2024
8. oktober 2024
29. oktober 2024
3900Tilmeld
1808Online arbejdsmiljøuddannelse28. oktober 2024
6. november 2024
12. november 2024
3. december 2024
3900Tilmeld
#1806
NavnOnline arbejdsmiljøuddannelse
Dato26. august 2024
3. september 2024
10. september 2024
1. oktober 2024
Pris3900
Tilmeld
#1807
NavnOnline arbejdsmiljøuddannelse
Dato23. september 2024
3. oktober 2024
8. oktober 2024
29. oktober 2024
Pris3900
Tilmeld
#1808
NavnOnline arbejdsmiljøuddannelse
Dato28. oktober 2024
6. november 2024
12. november 2024
3. december 2024
Pris3900
Tilmeld

Arbejdsmiljøuddannelse med fysisk fremmøde

Du kan også tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med fysisk fremmøde hos Human House. Vi tilbyder uddannelser i hele landet – fra Aakirkeby i øst til Holstebro i vest. Vi tilbyder også virksomhedstilpassede uddannelser, som tager udgangspunkt i din organisation.

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Du kan tage den lovpligtige koordinatoruddannelse som sikkerheds- og sundhedskoordinator på byggepladsen. Når der er flere end 10 personer på byggepladsen samtidig, og der er mere end én arbejdsgiver, er det lovpligtigt at have en uddannet sikkerheds- og sundhedskoordinator. Uddannelsen har til hensigt at forebygge ulykker og skader gennem generel viden om arbejdsmiljø og konkrete værktøjer til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.

Hos Human House udbyder vi en koordinatoruddannelse af højeste standard, fordi vores erfarne undervisere hver dag arbejder med at rådgive kunder på området og derfor kender til de problemstillinger, du møder som arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen, og ved, hvilke værktøjer du skal bruge for at løse dem.

Husk også supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og arbejdsmiljøleder (AL) i AMO har du udover den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse også ret til løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som din arbejdsgiver skal tilbyde dig.

I løbet af det første år som medlem af AMO, skal du tilbydes to dages supplerende uddannelse. Hvert af de efterfølgende år skal din arbejdsgiver desuden tilbyde dig uddannelse svarende til 1½ dags varighed.

Du kan tage din supplerende arbejdsmiljøuddannelse hos Human House. Her finder du uddannelser inden for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så du kan blive uddannet inden for de temaer, der er relevante på netop din arbejdsplads.

Kontakt