SAMARBEJDS- OG TEAMUDVIKLING

Foren forskellighederne med et fælles sprog

Verden er i konstant forandring, og samtidig bliver den mere og mere kompleks. Det stiller krav til den enkeltes forandringsparathed, men det betyder også, at der i stigende grad er brug for diversitet i grupper og teams.

Når du er presset, bliver din evne til at rumme forskelligheder imidlertid mindre, og hvis du og dit team ikke har et fælles sprog og forståelse for hinandens forskelligheder, ender det med, at I hver især gør tingene på jeres egen måde. Det kan i sidste ende skabe konflikter og en uhensigtsmæssig opgaveløsning.

Sproget i teamet

Ofte har medlemmerne i et team brug for nogle fælles begreber for at begribe den virkelighed, de er i, og den måde, de arbejder sammen på. Derfor bruger vi i Human House det forskningsbaserede og videnskabeligt funderede personlighedsværktøj MBTI til at danne et fælles sprog til at tale om udfordringer og forskelligheder i teamet på en måde, så forskellighederne kan skabe værdi.

MBTI står for Myers–Briggs Type Indicator. Det er en personlighedstypeindikator, der giver dig indsigt i, hvilke præferencer du har for at træffe beslutninger, og hvordan du opfatter dig selv, andre og verden omkring dig. MBTI er også et godt værktøj til at udforske, hvor vi går skævt af hinanden, når der er gnidninger i teamet.

Hvis du og dit team ikke har fokus på den fælles opgave og på jer selv og hinanden som team, så følger du ofte bare din egen første indskydelse eller grundindstilling. Men alle er forskellige, og vi forstår alting med afsæt i vores eget verdensbillede. Det betyder, at det der virker logisk, rationelt og selvfølgeligt for mig, er det ikke nødvendigvis for dig. Derfor skal et team kende hinandens individuelle præferencer, for at teamet kan vokse og se værdien i forskellighederne.

Fordelen ved at bruge MBTI er, at du og dit team hurtigt kommer i dybden med emnerne og taler om det, det egentlig handler om, i stedet for at bevæge jer på et overfladisk plan.

Er MBTI ikke med i samarbejds- og teamudviklingen, kan det tage lang tid at nå dertil, hvor det forløbet faktisk batter noget. Med MBTI træner du og dit team jeres mentaliseringsevne og perspektivskifte, så det er lettere for dig at se dig selv og din teammedlemmer både indefra og udefra.

Det betyder, at diversiteten bliver anerkendt og får plads, og at værktøjerne fra udviklingsforløbet på sigt kan bruges i forbindelse med andre arbejdsopgaver i teamet.

Vi forstår alle sammen alting med afsæt i vores egen type.

C.G. Jung, 1875-1961

Få et forløb, der er designet til netop dit team

At få skabt det fælles sprog sker sjældent af sig selv, men forudsætter en målrettet indsats. Vi har mange års erfaring med teamudvikling og kan derfor hjælpe din organisation med at sammensætte og udvikle effektive teams med et fokuseret, resultatskabende og tillidsfuldt samarbejde.

Med et teamudviklingsforløb hos Human House får du altid et forløb, der er designet til det enkelte team, og som kobler sig på organisationens målsætninger, strategier og værdier. Vi anvender den nyeste forskning og viden om teamperformance kombineret med en grundig analyse af medlemmernes forskellige præferencer, teamets samlede profil og en vurdering af teamets performance- og samarbejdskultur, styrker og udviklingspunkter.

Et typisk forløb

1. Kickoff

På kickoff-mødet snakker vi om forventingerne til forløber, og hvad der skal til, for at det bliver en succes. Vi vender, hvem I er som virksomhed og team, og om der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på.

2. Tilbagemelding

Teamet mødes minimum en halv dag men gerne en hel hvor vi giver tilbagemelding på både de individuelle profiler og gruppefeedback. Derefter arbejder vi med samarbejdet mellem de konkrete typer gennem sjove øvelser og konkrete spørgsmål.

 

3. Perspektiver

Herefter mødes vi en til fem gange mere, afhængig af formålet, opgaven og kompleksiteten. På de efterfølgende sessioner tager vi andre relevante temaer med ind i ringen. Det kunne f.eks. være psykologisk tryghed, forandrings-håndtering, feedback, beslutningstagen, problemløsning, arbejde under pres, kommunikation eller selvledelse

Det får du ud af et forløb med samarbejds- og teamudvikling

Forståelse for teammedlemmernes forskellige præferencer

Indsigt i teamets samlede præferenceprofil

Hjælp til udvikling af teamets performance- og samarbejdskultur

w

Konstruktiv feedback på teamets styrker og udviklingsmuligheder

En specialdesignet udviklingsplan for dit team

Rådgivning til implementering af læringspointer i hverdagen

Kontakt