Miljøledelse

Miljøledelse hjælper din virksomhed med at håndtere miljøkrav fra både samfund og myndigheder. Afhængig af din virksomheds størrelse og branche stiller myndighederne strenge krav til dokumentation og eventuel nedbringelse af miljøpåvirkninger. Mange virksomheder bliver i stigende grad også mødt med krav fra samfund og kunder om mere bæredygtighed og større ansvar i forhold til klodens klima. Det er derfor vigtigt, at du arbejder med miljøledelse i din virksomhed, hvis du ønsker at skabe en bæredygtig og sund forretning.

Når du indfører miljøledelse, sender du et klart signal om, at du arbejder med og har styr på din virksomheds miljøpåvirkninger. Derudover viser du som virksomhed, at du arbejder med vigtige dagsordner som cirkulær økonomi, carbon footprint, jordens begrænsede ressourcer og udledning til omgivelserne. Aktiv miljøledelse kan derudover være medvirkende til at tiltrække ny arbejdskraft, og til positivt at påvirke din virksomheds miljøomdømme og interne miljøkultur.

Få konkret rådgivning om miljøledelse, der gør en forskel for både kunder og medarbejdere

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din virksomhed og de problemstillinger, som du arbejder med i hverdagen. Vi rådgiver om, hvordan miljøledelse skaber bedst værdi i sammenhæng med andre systemer f.eks. sammen med Arbejdsmiljøledelse og bæredygtighed. Vi hjælper din virksomhed med GAP-analyser og opbygning af din virksomheds eget Miljøledelsessystem samt gennemførelse af eksterne og interne miljøaudit og miljøscreeninger. Hvis din virksomhed ønsker at få et blåt stempel eller få et internationalt anerkendt Miljøledelsessystem som ISO 14001 eller EMAS – så hjælper vi også med det.

Gennem processer og oplæg hjælper vi din virksomhed med at skabe sammenhæng og få værdi i miljøledelsen samtidig med, at krav og forventninger fra interessenter imødegås. Vi hjælper også med alt inden for myndighedskontakt, undersøgelser og dokumentation af miljøforhold og giver konkrete anbefalinger samt tiltag, der hjælper din virksomheden med at komme i mål.

Sådan kan vi hjælpe din virksomhed med miljøledelse

OML-beregninger

Miljøgodkendelse af virksomhed, proces, projekt, udvikling eller forskning. Indberetninger og dialog med miljømyndigheder. Rammer, vilkår og egenkontrol.

Miljøledelse, vision og strategi

Bæredygtig ledelse, diversitet, Vision Zero, CSR, SDG, ESG, klimatiltag, bæredygtig energi, miljøkommunikation, miljøsammenhæng i organisationer – fra vision til praksis.

Miljøscreening af bygninger

Due diligence, sanering, nedrivning, forundersøgelser, screeninger, miljøfarlige stoffer, affald, miljøpåvirkning af håndværkere, godt indeklima og miljøvenligt byggeri.

Miljøledelse og systematik

ISO 45001, EMAS, Miljøstyring, GAP-analyser, SOP’s, EHS-lovlister, audit, sammenhæng med andre ISO- eller virksomhedssystemer. Opbygning af målrettet systematik, processer og risikovurdering.

Kontakt