Sundhedscertificering

At sikre sundhed på arbejdspladsen er en vigtig investering i dine medarbejdere. Samtidig med at det sender et signal til medarbejderne om, at deres helbred og trivsel på arbejdspladsen er en prioritet for ledelsen, medvirker en sund arbejdsplads med sunde medarbejdere til øget trivsel, øget produktivitet og et lavere sygefravær.

Få en faglig kvalitetsstempling af din virksomheds sundhedsfremmende indsatser

Hos Human House tilbyder vi offentlige og private virksomheder en faglig ’kvalitetsstempling’ af sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen. Vi gennemgår din virksomhed eller organisations sundhedsfremmende indsatser og udsteder en sundhedscertificering, hvis du overholder og arbejder med følgende faktorer:

  • Kost
  • Rygning
  • Alkohol
  • Motion
  • Søvn

Få helhedsorienteret rådgivning tilpasset din virksomhed

I Human House har vi en holistisk tilgang til sundhedsfremme, hvilket betyder, at vi altid rådgiver om både fysisk og mental sundhedsfremme. Sundhedscertificering gives til virksomheder, der arbejder strategisk og systematisk med de væsentligste sundhedsmæssige udfordringer blandt ledere og medarbejdere. Metoden til at vurdere din virksomhed eller organisations sundhedsfremmeindsatser kan tilpasses, men tager udgangspunkt i en eller flere af følgende vurderings-metoder:

  • Vision Zero-forebyggelsesniveauer
  • Sundhedsstyrelsens 5-trins-model
  • Principperne i ISO 45001

Vi tilbyder desuden strategisk sparring og konkrete forslag til indsatsområder, hvis du og din virksomhed ønsker at arbejde mere systematisk og strategisk med sundhedsfremme.

Kontakt