Vision Zero

Vision Zero et ikke et mål. Vision Zero er baseret på en overordnet tro på, at alle arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme kan forebygges. Når alle i organisationen skal arbejde mod det samme mål – at undgå ulykker, sygdomme og skader på arbejdspladsen – kræver det, at alle har de samme forudsætninger og den samme viden for at skabe og vedligeholde en stærk forebyggelseskultur. Som Vision Zero-virksomhed eller -organisation integreres sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø i den overordnede forretningsstrategi.

Human House er stolt medlem af det globale Vision Zero-fællesskab, og vi kan hjælpe din organisation med at etablere et fælles Vision Zero-mindset i virksomhedskulturen. Udforsk vores mange ydelser inden for Vision Zero i boksene nedenfor.

Få seneste nyt on Vision Zero

Hør nyt om, hvad der rører sig på den internationale arbejdsmiljøscene og gå ikke glip af vigtige informationer om kommende Vision Zero events og kurser. Tilmeld dig vores internationale nyhedsbrev (på engelsk).

Den første officielle Vision Zero-guide om psykisk arbejdsmiljø

Human House er stolt medforfatter på den første offielle, globale Vision Zero-guide om psykisk arbejdsmiljø: How to create a healthy work environment and promote wellbeing at work with Vision Zero.

Det er muligt at systematisere arbejdet med de risici, der kommer som følge af dårlige psykiske arbejdsvilkår. Med Vision Zero mindsettet får du en systematisk tilgang til at skabe et højere forebyggelsesniveau for det mentale helbred på din arbejdsplads.

Guiden har en dybdegående teorisektion skrevet af ledende forskere inden for arbejdsmiljø. Herefter følger en praksisbaseret sektion med værktøjer og modeller, der er lige til at gå til baseret på best practices fra danske internationale virksomheder. Vision Zero’s 7 Gyldne Regler og tilhørende Proactive Leading Indicators vedrørende det psykiske arbejdsmiljø hjælper dig med en bedre forståelse for, hvordan du forbedrer dit forebyggelsesniveau i forhold til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Woman reading the official Vision Zero Guide on mental wellbeing

Sundhed, sikkerhed og trivsel på alle niveauer

Det tager tid at opbygge en stærk forebyggelseskultur. Som officiel Vision Zero-partnerorganisation tilbyder vi hos Human House strategisk rådgivning til, hvordan I indarbejder Vision Zero-tankegangen i jeres virksomhed på en måde, som samtidig er med til at støtte og udvikle jeres dagligdag og jeres overordnede forretningsstrategi.

Rejsen mod Vision Zero er beskrevet i Vision Zeros 7 Gyldne Regler, som bygger på vellykkede og håndgribelige ledelsesmodeller.

1. Tag lederskab – udvis engagement

2. Identificér farer – kontrollér risici

3. Definér målsætninger – udvikl programmer og procedurer

4. Skab et sikkert og sundt system, der understøtter et velorganiseret arbejde

5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser

6. Opgradér kvalifikationer, og sørg for kontinuerlig kompetenceudvikling

7. Investér i mennesker, og motivér gennem aktiv deltagelse og involvering