Vision Zero & Human House

Vision Zero Partner og stolt medlem af ISSA Vision Zero-fællesskabet

Human House er medlem af ISSA Vision Zero-fællesskabet. Som Vision Zero-partnerorganisation er vi en del af den globale indsats for at forbedre sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og sygdomme samt reducere den økonomiske byrde, som dårlige arbejdsforhold medfører på et globalt plan.

Lars Tornvig | Human House Vision Zero Partner
Vision Zero og Human House

I 2020 blev det første nationale, danske Vision Zero Council etableret med Human House som værtsorganisation.

Ambitionen bag initiativet er at samle arbejdsmiljøchefer fra nogle af Danmarks største virksomheder i et netværk. Formålet med netværket er at skabe et rum for at udveksle strategier og praktiske redskaber, der er med til at udvikle en forebyggelseskultur baseret på Vision Zero-mindsettet.

Det danske Vision Zero Council tilbyder unikke netværks- og læringsmuligheder og inspirerer organisationer til at styrke deres indsatser inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø.

 

Kontakt