Arbejdsmiljøledelse

For at skabe det arbejdsmiljø, du ønsker i din virksomhed, har du brug for konkret viden om trivsel, ergonomi, kemi og risici i forhold til produktion og arbejdsgange, men du vil i høj grad også have brug for metoder til inddragelse af medarbejdere, dialog, samarbejde samt viden om påvirkning af kultur og adfærd. Gennem rådgivning i arbejdsmiljøledelse, lærer du, hvordan du leder arbejdsmiljøet på din arbejdsplads og skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives.

Hvem leder arbejdsmiljøet i din virksomhed, og hvad skal der egentlig til?

Arbejdsmiljøledelse handler om at grundlægge en fælles vision og målsætning om at skabe det gode arbejdsmiljø. Ledelse af arbejdsmiljø kræver systematik i dagligdagen og evne til at gennemføre bæredygtige forandringer. Når overordnede mål er sat, er det vigtigt at huske, at alle ledere har en opgave og står for ledelse af arbejdsmiljøet i sit eget område – i samarbejde med medarbejderne. For at arbejdsmiljø, sikkerhed og forebyggelse bliver en naturlig del af den daglige produktion, er det nødvendigt at give nøglepersoner den rette viden og kompetencer til at løfte opgaven. Det kræver vilje og engagement fra topledelse og ud til alle medarbejdere.

ISO 45001

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er en international standard for systematisk arbejdsmiljøledelse. Standarden stiller krav til forpligtende ledelsesengagement, risikostyring og lovmedholdelighed, roller og ansvar, kompetencer, organisering af arbejdsmiljøarbejdet, inddragelse af medarbejderne, samt forbedringsmål for virksomhedens arbejdsmiljøpræstationer.

Lever din virksomhed op til ISO 45001 er det muligt at få et ISO 45001-certifikat, der er anerkendt blandt kunder og samarbejdspartnere i både Danmark og internationalt.

Hvordan kan du arbejde med arbejdsmiljøledelse i din virksomhed?

ISO 45001 ledelsessystemer

Få hjælp til at opbygge simple ledelsessystemer efter ISO 45001 med udgangspunkt i din virksomheds produktion og dagligdag.

Kurser i arbejdsmiljøledelse

Få et skræddersyet kursus i arbejdsmiljøledelse til alle ledelsesniveauer bestående af flere moduler med praktiske opgaver mellem hvert modul, så kompetencer og viden udvikles og forankres i hele din organisation.

Workshops for topledelse og AMU

I tæt samarbejde med din virksomhed forbereder og faciliterer vi workshops, hvor vi i fællesskab fastlægger rejsen for forbedring af din virksomheds arbejdsmiljø gennem proaktive mål.

Risikovurdering og kortlægning af arbejdsmiljø

Få kortlagt arbejdsmiljøet i din virksomhed og skab overblik over potentielle risici.

Fast sparringspartner på arbejdsmiljøledelse

Har du brug for en fast sparringspartner inden for arbejdsmiljøledelse, tilbyder vi sparring til ledelse og arbejdsmiljøudvalg (AMU) om bæredygtige forandringer i kultur og arbejdsmiljø.

Interne audits: Arbejdsmiljøgennemgange

Få interne audits efter ISO standardens krav i forhold til dit system og arbejdsmiljø. Vi giver konkrete og konstruktive tilbagemeldinger, som du kan forbedre og arbejde med på både ledelses- og arbejdsmiljøniveau.

Få rådgivning fra et helt hold af konsulenter med specialviden

Vores rådgivning om arbejdsmiljøledelse dækker alle facetter. Vi kan være med i cockpittet og facilitere hele processen. Med vores specialviden kan vi rådgive din virksomhed om konkrete og specifikke problemstillinger. Vi lægger vægt på, at vores rådgivning er designet til de udfordringer, din virksomhed står overfor, og at systematikker, mål og forbedringer implementeres i hele virksomheden.

Når du benytter Human House, har du ikke blot én konsulent at trække på, men derimod et helt hold af erfarne konsulenter med specialviden. Vi rådgiver både store og små virksomheder inden for alle brancher og emner.

Kontakt