Forandringer

Det trækker store veksler på ledere og medarbejdere, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Er du ikke opmærksom på de ledere og medarbejdere, der skal drive og navigere i forandringerne, er der risiko for, at de ønskede ændringer udebliver eller ikke forankres i organisationen. Faktisk ender mange forandringsprocesser med at mislykkes, fordi der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til de kulturelle og menneskelige faktorer. En vellykket forandringsproces forudsætter derfor dels en gennemtænkt plan, der tager højde for kulturelle og relationelle forhold på arbejdspladsen, og dels kompetent facilitering af forandringsprocessen. Vi hjælper gerne din virksomhed med begge dele og understøtter en succesfuld implementering af de ønskede ændringer.

Facilitering af forandringsprocessen sikrer forståelse og følgeskab

I tæt dialog designer vi en optimal forandringsproces, der frembringer de ønskede forbedringer i forhold til kerneopgaven eller samarbejdet på din arbejdsplads. Vi byder ind med viden om de psykologiske behov og forbereder din virksomhed på mulige reaktioner og modstand.

En velfaciliteret forandringsproces sikrer forståelse og følgeskab, så eventuelle konflikter og misforståelser kan bearbejdes konstruktivt. Med en proces i klare og overskuelige trin sikrer vi sammen de optimale betingelser, og vi hjælper med at sikre, at der er tid og rum til de følelser, som opstår i kølvandet på forandringsprocessen.

Hvordan skaber du den bedste forandringsledelse?

Din virksomheds ledelse spiller en afgørende rolle i forandringer, og der kan derfor være en klar gevinst i at bruge os til sparring og rådgivning gennem hele forandringsprocessen. Forandringer finder sted i alle typer virksomheder, og uanset om den er lille eller stor, har en dårlig proces omfattende konsekvenser. I Human House kombinerer vi den nyeste forskning inden for neuroleadership med konkret erfaring fra forandringsprocesser i private og offentlige virksomheder i hele landet.

Få den mest strømlinede proces ved at inddrage os i både design og facilitering. Vil din virksomhed selv stå for faciliteringen, hjælper vi med et design, der gør processen så smidig som mulig. Er processen allerede kørt af sporet, hjælper vi den gerne tilbage og sikrer, at forandringen bliver forankret i hele organisationen.

Kontakt