Søg tilskud til jeres sygefraværsindsats

SOA-puljen | Sygefravær på Offentlige Arbejdspladser

 • Forside
 • SOA-puljen | Få hjælp til sygefraværsindsatsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har nu åbnet for ansøgninger til femte og sidste runde af SOA-puljen (Sygefravær på Offentlige Arbejdspladser), hvorigennem offentlige arbejdspladser inden for ti udvalgte arbejdsområder kan søge om midler til de kommende to år for at arbejde målrettet med at forebygge og reducere sygefravær.

Der er afsat 31,5 millioner kroner til puljen, og ansøgningsfristen er den 16. september 2024.

 

Hvem kan søge SOA-puljen?

Puljen giver offentlige arbejdspladser mulighed for at sætte endnu mere fokus på at arbejde systematisk med at nedbringe sygefraværet blandt ansatte. Både for at sikre fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, øge arbejdsglæde og trivsel og for at nedbringe de udgifter, der følger med sygefravær.

Puljen er rettet mod arbejdspladser inden for følgende ti områder:

 • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
 • Erhvervsskoler (stat)
 • Fængsler (stat)
 • Politi (stat)
 • Hospitaler (regioner)
 • Psykiatri (regioner)
 • Døgninstitutioner (regioner og kommuner)
 • Daginstitutioner (kommuner)
 • Undervisning (kommuner)
 • Ældreplejen (kommuner)

Hvad kan Human House hjælpe med?

I Human House understøtter vi jer i ansøgningsprocessen med råd og vejledning, og vi kan hjælpe med at udarbejde selve ansøgningen. Vi har massiv erfaring med alle elementer i STAR-modellen, samt ansøgning, gennemførsel og forankring af forebyggelsesindsatser og STAR-projekter.

Human House kan altså hjælpe med:

 • Ansøgning
 • Facilitering af organisatorisk indsats (bl.a. styregruppemøder og arbejdsgruppemøder)
 • Kompetenceudvikling, workshops, e-learning, dialogmøder, sparring etc. på alle niveauer af organisationen inden for alle områder af sygefraværshåndtering, arbejdsmiljø, ledelse, datahåndtering, kultur m.m.
 • Ekstern projektledelse og koordination
 • Sparring til projektleder/ledelse (planlagt eller ad hoc)
 • Afsluttende session(er), erfaringsopsamling, o.lign.
 • Råd og vejledning til afrapportering

Hvad kræver det fra jeres side?

Foruden at arbejdspladsen skal være omfattet af puljens målgruppe, stiller en ansøgning til SOA-puljen krav til arbejdspladsens engagement og ejerskab for et eventuelt projekt med fokus på at bringe sygefraværet ned.

Fra ansøgers side forventes der:

 • Engagement og ejerskab
 • At lederes og medarbejderes tid afsættes til de pågældende aktiviteter i projektet
 • At indsatsen forankres i organisationen (fx i MED-regi)
 • At der nedsættes en styregruppe, som inkluderer en højtstående leder
 • At der udarbejdes sygefraværsstatistik før, under og efter projektet
 • Intern projektledelse/koordinator, som bl.a. fungerer som bindeled i organisationen, er medskriver af ansøgningen, står for løbende indrapportering til STAR, deltager i STAR-netværk og udarbejder afrapportering

Vil I gerne nå at søge, selvom tiden er knap?

Hos Human House hjælper vi jer med at komme hurtigt og godt fra start. Med en hurtig kortlægning får I et overblik over organisationens styrker og ressourcer med henblik på at forebygge sygefravær og booste hele sygefraværsindsatsen. Kortlægningen kan danne udgangspunktet for at udarbejde ansøgningen til SOA-puljen, og sammen finder vi frem til de indsatser, I har behov for at søge midler til. Tag fat i os med det samme, så finder vi en god løsning til netop jer.

Kontakt

Flere nyheder

Cases