Ansøgning til Velliv Foreningens puljer

Velliv Foreningens puljer: Et tæt samarbejde banede vejen for ansøgsningsprocessen

Med et langt samarbejde i bagagen var det en stor hjælp for Stoppestedet og daglig leder Camilla Hviid at søge rådgivning og sparring hos Kenneth Henriksen, erhvervspsykolog i Human House, under ansøgningsprocessen til Velliv Foreningens pulje Vores Arbejdsplads. Læs om, hvordan Camilla og Kenneth har samarbejdet om processen med at udforme formålet med og designe projektet, og hvordan ansøgningen kom i mål ved et godt og tæt samarbejde.

Stoppestedet er et værested for mennesker med sindslidelse og/eller psykisk sårbarhed. Her tilbydes et socialt fællesskab samt åben anonym rådgivning. Hos Stoppestedet er kerneopgaven at arbejde med borgere, der har en sindslidelse eller andre psykosociale problemstillinger. Derfor er høje følelsesmæssige krav et vilkår i arbejdet, hvor medarbejderne rummer borgernes følelser, håndterer egne følelser og tilpasser deres kommunikation og adfærd til borgerne.

”Stoppestedet er en selvejende institution, der driver et værested for voksne med sindslidelse eller andre psykiske problemer. Kenneth har tidligere været med i udviklingsprojekter, og han giver mig sparring i min ledelsesgerning, så da han foreslog, at vi kunne søge en af Velliv Foreningens puljer til at fortsætte det gode samarbejde og udviklingen for Stoppestedet, var jeg ikke i tvivl om, at det var vejen frem,” fortæller Camilla Hviid.

”Camilla og jeg har valgt at søge puljen hos Velliv Foreningen, da det både giver mening for Camillas igangværende ledersparringsforløb hos mig og Stoppestedet som helhed at starte et projekt, der skal sikre den mentale sundhed for de ansatte. Det aktuelle gode samarbejde med Camilla og min forhåndsviden om Stoppestedet, var det perfekte udgangspunkt for ansøgningsprocessen,” forklarer Kenneth.

Et projekt med fokus på den mentale sundhed i arbejdet med høje følelsesmæssige krav

Stoppestedet har helt konkret et ønske om at starte et projekt, der har fokus på at forebygge psykologisk nedslidning fra høje følelsesmæssige krav og skabe en organisatorisk struktur og kultur, der understøtter forebyggelsen, samtidig med at fokus på kerneopgaven fastholdes. Præcis hvad projektet skulle fokusere på, og hvordan det kunne designes, var noget af det, som Kenneth har hjulpet Camilla og Stoppestedet med at blive helt skarpe på.

”Kenneth har haft en viden, som jeg simpelthen aldrig ville kunne have tilegnet mig, og som har gjort mig helt tryg i ansøgningsprocessen. Han har med sin faglige viden og kendskab til selve ansøgningsprocessen været den perfekte sparringspartner. Havde vi ikke etableret det samarbejde, havde jeg ganske enkelt ikke søgt puljen. Hans hjælp har været helt afgørende,” fortæller Camilla.

Stoppestedet og Human House forsætter det gode samarbejde

Stoppestedet afventer stadig Velliv Foreningens afgørelse på ansøgningen, men de har en helt klar forventning om, at de får tildelt midlerne og derfor kan påbegynde projektet, hvor Kenneth og Camillas samarbejde fortsætter.

”I projektet skal jeg facilitere workshops for de ansatte og frivillige, hvor de bliver introduceret til det psykologiske begreb ’høje følelsesmæssige krav’, og hvor de med en tæt kobling til deres hverdag med brugere, kolleger og ledelse skal arbejde aktivt med at at forebygge psykologisk nedslidning i løsning af kerneopgaven., Foruden facilitering af workshops vil jeg fortsat parallelt være tilknyttet Camilla for ledersparring med fokus på forankring af projektet og mere generel ledersparring og -udvikling,” fortæller Kenneth.

I Human House har vi stor erfaring med at hjælpe og støtte virksomheder igennem ansøgningsprocessen til Velliv-fonden. Læs vores guide til, hvordan du søger Velliv Foreningens puljer her.

Kontakt

Cases