Arbejdsmiljøpuljen hjælper Begravelses Service til et højt serviceniveau og et arbejdsmiljø i topklasse

nov 29, 2021

Arbejdsmiljøpuljen hjælper Begravelses Service til et højt serviceniveau og et arbejdsmiljø i topklasse

Begravelses Service betragter sig selv som en servicevirksomhed, der kan bistå med alle behov, der måtte opstå i forbindelse med et dødsfald. Behovene varierer og løses i samarbejde og dialog med pårørende, menighedsråd, kirketjener og politiet. Opgaverne indeholder også en række væsentlige arbejdsmiljøbelastninger, primært ergonomiske som f.eks. tunge løft med kister og afdøde, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved afhentning af døde og psykiske arbejdsmiljøbelastninger som høje følelsesmæssige krav. Som ansvarlig virksomhed har Begravelses Service taget medarbejdernes arbejdsmiljøbelastninger meget alvorligt og sørger løbende for at leve op til gældende arbejdsmiljølovgivning. Men i takt med at virksomheden vokser markant og har et ønske om at gå foran i branchen med et højt forebyggelsesniveau, hvor håndtering af belastningerne løbende forbedres, har Begravelses Service besluttet, at man vil arbejdsmiljøcertificeres.

At blive arbejdsmiljøcertificeret er en stor opgave for en mindre virksomhed, men heldigvis har Begravelses Service fået økonomisk støtte fra arbejdsmiljøpuljen til at blive klar til en certificering. Human House har bistået med dialog og afklaring af relevant indhold i projektet og skal bistå med at løfte BSE fra arbejdsmiljølovens krav til et niveau, der kan arbejdsmiljøcertificeres.

”Vi er en mindre virksomhed i vækst, og for hver ydelse, vi udvider med, vokser behovet for at passe på vores medarbejdere, være opmærksom på eventuelt nye arbejdsmiljøbelastninger, og hvordan vi håndterer disse belastninger på en forsvarlig måde.” Sådan fortæller Carsten Mandalay COO i Begravelses Service.

”Arbejdsmiljø har en kæmpestor værdi på den lange bane – også i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – men det er ikke uden omkostninger, og det kan være en udfordring for en branche som vores, der primært består af mange små virksomheder. Derfor vil vi gerne gå forrest og vise, at det kan lykkes at skabe et arbejdsmiljø med et højt forebyggelsesniveau også i vores branche.”

Certificering og arbejdsmiljøpuljen

I forbindelse med at arbejdsmiljøpuljen åbnede i marts måned, deltog Begravelses Service i et webinar hos Dansk Erhverv, hvor Human House fortalte om de gode muligheder for at søge bistand til rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Begravelses Service så muligheden for, at puljen kunne hjælpe med deres store ambitioner for arbejdsmiljøet, og i samarbejde med Human House fik virksomheden hurtigt en ansøgning af sted:

”Vi havde en virkelig god dialog og sparring med Human House ift. at få strikket en god ansøgning sammen, der både sikrede, at vi fik fokus på de væsentlige arbejdsmiljøbelastninger samtidig med at projektet sikrer, at vi kommer et stort skridt nærmere vores mål om en arbejdsmiljøcertificering. De har ekspertisen og erfaring ift., hvilke belastninger der kan søges midler til,” fortæller Peter Thomasen, CEO i Begravelses Service.

”Der er ingen tvivl om, at vi også uden puljemidlerne ville være gået efter at blive certificeret – det skylder vi vores hårdtarbejdende medarbejdere, som vi gerne vil passe på. Men det har sat skub i tingene at have en økonomisk rygrad øremærket til projektet, og at vi har haft Human House med til at være tovholder og til at rådgive os. Målet er bl.a., at vi både får løftet vores nuværende niveau, men også får bedre mulighed for en løbende kontrol og forbedring og for at give erfaringerne videre til nye ansatte.”

Erfaringer skaber grundlag for international vidensdeling

Ifølge Carsten Mandalay har Begravelses Service hele tiden været meget opmærksomme på, at forløbet skal kunne omsættes til noget, der reelt lever i virksomheden efterfølgende, og ikke bare ender som to ringbind i reolen.

”Vi er kun nogle måneder inde i projektet, men vi er allerede blevet markant skærpede i vores syn på arbejdsmiljøet. Vi havde som udgangspunkt godt styr på vores arbejdsmiljø, men Human House fik aspekter frem, vi ikke selv havde overvejet, og kunne tage viden og erfaring fra andre brancher med over i vores. Det løfter vores indsats at have kompetente, erfarne arbejdsmiljø ”eksperter” til at hjælpe os til et højere forebyggelsesniveau.”

Da den europæiske kvalitetsstandard EN 15017, i 2007 blev indført i Danmark under betegnelsen DS/EN15017, var det naturligt for Begravelses Service at kvalificere sig til at få denne.

Herefter har Begravelses Service arbejdet for at få standarden udbredt til den øvrige del af branchen i Danmark og via medlemskabet af Den internationale Brancheforening FIAT /IFTE udbrede kendskabet til certificeringen ud over EU’s grænser. Samtidig har BS deltaget som Danmarks repræsentant ved revisionen af den europæiske standard, som blev endelig vedtaget i 2019.

”Vi vil gerne være med til at presse fremad, og vi glæder os til at dele vores erfaringer fra projektet i den internationale brancheforening, der udtrykker stor interesse for vores arbejdsmiljøarbejde. I dansk perspektiv håber vi på, at det her kan være med til at skabe en bevidsthed om, at branchen har væsentlige arbejdsmiljøbelastninger med stor risiko for tidlig nedslidning, hvis belastningerne ikke håndteres ordentligt. Vi vil først og fremmest skabe de bedste betingelser for vores egne medarbejdere, men det er klart vores håb, at projektet vil inspirere de øvrige bedemandsvirksomheder til at gøre det samme,” slutter Peter Thomasen.

Kontakt

Cases