Arbejdsmiljøpuljen

Få 80 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Arbejdstilsynets tilskudspulje giver tilskud til projekter, der har til formål at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i mindre private og offentlige virksomheder i Danmark. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og er åben til og med 2022.

Hvem kan søge Arbejdsmiljøpuljen?

 • Private virksomheder med CVR-nummer og op til 100 årsværk.
 • Private virksomheder med selvstændigt P-nummer og op til 100 årsværk.
 • Offentlige virksomheder med selvstændigt P-nummer og op til 50 årsværk.

Hvad får du dækket?

Du kan søge om at få dækket 80 % af omkostningerne til dit forebyggende arbejdsmiljøprojekt med en beløbsgrænse på 500.000 kr. pr. ansøgning. De resterende 20 % skal din virksomhed selv dække. Pengene bliver udbetalt i én udbetaling, når projektet er gennemført, afrapporteret og godkendt af Arbejdstilsynet.

Tilskudsmidlerne kan du bruge til autoriseret konsulentrådgivning inkl. hjælp til at få udarbejdet ansøgningen, afrapportering af projekter og transporttimer. Det er ikke muligt at søge tilskud til igangværende projekter eller til påbudssager. Tænk i stedet på at reagere forebyggende, når du udvælger projektet.

Hvad kan vi hjælpe din virksomhed med?

Human House er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Vores konsulenter har mange års erfaring i at hjælpe danske virksomheder med at udpege og arbejde proaktivt med arbejdsmiljøindsatsen for at undgå nedslidning og arbejdsulykker. Vores konsulenter kan hjælpe dig til at sætte rammerne for det gode, forebyggende projekt i netop din virksomhed, ligesom vi kan bistå med at udarbejde selve ansøgningen.

Du får autoriseret arbejdsmiljørådgivning på det niveau, din virksomhed har behov for. Vi kan bistå med kortlægning af arbejdsmiljøet, de fysiske og psykiske belastninger og ulykkerisici. Derudover kan vi også hjælpe med konkrete opgaver målrettet forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og ulykker.

Læs mere om ansøgningsprocessen på Arbejdstilsynets hjemmeside, og hent en Trin for trin-guide til din ansøgning.

Hvilke indsatsområder kan du søge midler til?

Nedenfor kan du se de områder, du kan søge tilskud til fra Arbejdsmiljøpuljen:

 • Forebyggelse af fysisk nedslidning.
 • Forebyggelse af psykisk nedslidning.
 • Forebyggelse af arbejdsulykker.
 • Forebyggelse af høreskadende støj.
 • Forebyggelse af kemiske påvirkninger.
 • Forebyggelse af støvpåvirkninger.
 • Sundhedsfremme i form af fysisk træning.
 • Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre
  det ergonomiske arbejdsmiljøsamt reducere risiko for arbejdsulykker.

Fonden Nørre Vesterskov fik hjælp til nemt at søge arbejdsmiljøpuljen

”Arbejdsmiljøpuljen er en fantastisk mulighed for at få økonomisk støtte til at passe på vores medarbejdere. Når man ansøger om puljemidler, er man nødt til at kende rammerne for et projekt ret specifikt, for at det bliver godkendt. Det kan lyde afskrækkende, men vi satte os egentlig bare ned med Human House og talte udfordringer, muligheder og målsætning igennem.”

Karen Gadensgaard, leder Fonden Nørre Vesterskov

Arbejdsmiljøpuljen hjælper Begravelses Service til et arbejdsmiljø i topklasse

”Vi havde en virkelig god dialog og sparring med Human House ift. at få strikket en god ansøgning sammen, der både sikrede, at vi fik fokus på de væsentlige arbejdsmiljøbelastninger samtidig med at projektet sikrer, at vi kommer et stort skridt nærmere vores mål om en arbejdsmiljøcertificering. De har ekspertisen og erfaring ift., hvilke belastninger der kan søges midler til”.

Peter Thomasen, Begravelses service

Forebyg fysisk nedslidning og ensidigt gentaget arbejde

Kategori 1: Forebyg fysisk nedslidning

Et vigtigt område inden for forebyggelse er fysisk nedslidning. Området dækker indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø, udsætttelse af støv og kemiske påvirkninger og indsatser, der bidrager til reduktion af høreskadende støj. Her kan du læse mere om den konsulentrådgivning, som din virksomhed kan søge midler til:

 • Ensidigt gentaget arbejde
 • Ergonomisk indretning af arbejdspladsen
 • Kontorergonomi
 • Muskelsmerter i jobbet
 • Tunge løft i arbejdet
 • Ergonomi i byggebranchen
 • Akustik og støj
 • Kemikalier

Kategori 2: Forebyg arbejdsulykker

Indsatsen for at forebygge arbejdsulykker forudsætter, at du forholder dig kritisk til arbejdsfunktionerne i din virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt. Her kan du se eksempler på indsatser, vi kan rådgive din virksomhed om:

 • Ulykkesforebyggelse
 • Vision Zero
 • Maskinsikkerhed
 • Sikkerhedskultur
 • Sikkerhedsrundering på byggepladsen
 • ATEX – eksplosive atmosfærer
Forebyg og undgå arbejdsulykker
Forebyg psykisk nedslidning

Kategori 3: Forebyg psykisk nedslidning

Skal din virksomhed arbejde med et projekt, der forebygger psykisk nedslidning, kan du med fordel søge inspiration ved at kigge på vores mange ydelser inden for psykisk arbejdsmiljø:

 • Stress
 • Teamudvikling
 • Supervision
 • Arbejdsfællesskab
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Krænkende handlinger, herunder sexisme
 • Konflikthåndtering
 • Fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen
 • Funktionel hjernetræning
 • Organisationsudvikling

Kategori 4: Sundhedsfremme i form af fysisk træning

Veltilrettelagte træningsprojekter, som både tager højde for gode ergonomiske arbejdsstillinger og fysisk træning, der passer til den enkelte arbejdsplads, er med til at gøre de gode vaner til en naturlig del af dine medarbejderes hverdag. Her kan du læse om indsatser, din virksomhed kan igangsætte for at fremme dine ansattes sundhed:

 • Fysisk træning
 • Muskelsmerter i jobbet
 • Funktionel hjernetræning
Forebyg og undgå arbejdsulykker
Forebyg psykisk nedslidning

Kategori 5: Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler er gode, hvis du ønsker at reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk og skub i dit daglige arbejde. Tekniske hjælpemidler kan være med til at reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser og reducere risikoen for arbejdsulykker. Det kan dog som mindre virksomhed være en stor udgift at indkøbe teknisk udstyr. Arbejdsmiljøpuljen er derfor en oplagt mulighed for at leje og afprøve nyt udstyr. Vi kan som autoriseret arbejdsmiljørådgiver hjælpe og rådgive din virksomhed med leje af eksempelvis:

 • Exoskeletter
 • Lifte
 • Mobile arbejdsborde
 • Arbejdsstole
 • Trucks, stabler eller el-hunde
 • Vakuumløfter
Kontakt