Førstehjælpskurser

Med et førstehjælpskursus bliver du klædt på til at yde førstehjælp, når personer omkring dig er kommet til skade – både på arbejdspladsen og derhjemme.

Vi udbyder både kurser med almindelig førstehjælp, oplæring i brug af hjertestarter og brancherettede kurser med udgangspunkt i de situationer, som kan opstå på din arbejdsplads.

Gennem teoretisk og praktisk undervisning lærer du som deltager at udføre korrekt førstehjælp, herunder livreddende førstehjælp. Du får kendskab til de mest almindelige sygdomme, der akut kan være livstruende og forskellige ulykkestyper f.eks. symptomer på hjertestop.

Vælg et førstehjælpskursus, som passer til din arbejdsplads

Gennemgang af førstehjælpens tre hovedpunkter
A-B-C-metoden
Hjertelungeredning
Brug af hjertestarter (AED)
Alarmering til 1-1-2
Psykisk førstehjælp til tilskadekomne
Stroke
Stabilt sideleje
Slukningsmetoder
Sikring af mennesker og bygninger
Bekæmpelsesmidler og almindelig forebyggelse
Praktiske brandslukningsøvelser
Indpakning
Hjernerystelse
Fald og brud
Blødninger
Forgiftning/ætsning
Forstuvninger
Drukneulykker
El-ulykker
Kulde- og varmepåvirkning
Basiskursus i førstehjælp
Udvidet basiskursus i førstehjælp
Heldagskursus i førstehjælp

Kontakt