Førstehjælpskurser

Med et førstehjælpskursus bliver du klædt på til at yde førstehjælp, når personer omkring dig er kommet til skade – både på arbejdspladsen og derhjemme.

Vi udbyder både kurser med almindelig førstehjælp, oplæring i brug af hjertestarter og brancherettede kurser med udgangspunkt i de situationer, som kan opstå på netop jeres arbejdsplads.

Gennem teoretisk og praktisk undervisning lærer du som deltager at udføre korrekt førstehjælp, herunder livreddende førstehjælp. Du får kendskab til de mest almindelige sygdomme, der akut kan være livstruende og forskellige ulykkestyper f.eks. symptomer på hjertestop.

Vælg et førstehjælpskursus, som passer til din arbejdsplads

Grundlæggende førstehjælpskursus

4 timers undervisning med fokus på hjerte-/lungeredning og oplæring i brug af hjertestarter.

Førstehjælp på arbejdspladsen

6-7 timers undervisning målrettet kursister, som ønsker at lære førstehjælp relateret til arbejdspladsen.

Repetitionskursus

3-4 timers undervisning med repetition af grundlæggende førstehjælpskursus.
Kontakt