Netværk

Få viden og indblik i en bred vifte af emner inden for ledelse og arbejdsmiljø

Der er mange fordele ved at deltage i et netværk – både for din virksomhed og for dig personligt. Som netværksdeltager kan du gøre brug af andres erfaringer i dit eget arbejde med ledelse eller arbejdsmiljø, og du får uvurderlige inputs til at udvikle din måde at tackle hverdagens udfordringer.

Netværker er en oplagt mulighed for at benchmarke din virksomhed op imod andre og blive klar over, hvor du skal sætte ind for at løfte arbejdsmiljøet og ledelsen til næste niveau. Du får også mulighed for at etablere kontakt til andre deltagere, der kan vise sig at være værdifulde samarbejdspartnere for din virksomhed. 

Find relevante netværk over hele landet

Hos Human House faciliterer vi rammerne for naturlig udveksling af idéer på tværs af deltagernes forskellige baggrunde og erfaringer.

For at få det mest konstruktive udbytte er netværkene som udgangspunkt sammensat af virksomheder i forskellige størrelser og fra alle brancher, men det er også muligt at etablere branchespecifikke.

I øjeblikket kan du blive netværksdeltager i Region Midt og Nord, Region Syd samt Region Sjælland og Hovedstaden.

netværk ledelse arbejdsmiljø