Netværk for bygge- og anlægsbranchen

Til dig, der ønsker at dele erfaringer og sparre med ligesindede i branchen

Arbejdsmiljøudfordringerne inden for bygge- og anlægsbranchen adskiller sig på visse punkter fra andre brancher, og det kan gøre det vanskeligt at få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal gribes an. Derfor har vi skabt et netværk for bygge- og anlægsbranchen (B&A), hvor arbejdsmiljøchefer og -ledere kan dele erfaringer og sparre med ligesindede.

Netværk for bygge- og anlægsbranchen mødes fire gange årligt. Du får inspiration og erfaring, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og som bliver sat i relation til de emner, vi går i dybden med.

I netværket diskuterer vi praksisser og lovgivning på området, vi inddrager arbejdsmiljøeksperter og -forskere til at holde oplæg om relevante emner, og vi sætter rammen for at du kan skabe varige relationer til andre ledere i bygge- og anlægsbranchen.

Praktiske oplysninger om netværket

Netværket mødes fire gange årligt hos en af netværksmedlemmernes virksomhed.

Deltagelse i netværkets fire årlige møder er 4.925 kr. ekskl. moms.

Som abonnent har du mulighed for at vælge gratis netværksdeltagelse for én medarbejder.

i

Fokus på værktøjer og metoder, som du som deltager afprøver mellem møderne.

Eksempler på temaer

Deltagerne er selv med til at fastlægge og præsentere de temaer, der giver værdi i hverdagen, og som debatten er omdrejningspunkt for. Vi har tidligere arbejdet med emner som:

Uddannelse

Regler til nyansatte og instruktion

Arbejdsmiljøorganisationen

Hvad kan den bruges til, og hvad er dens opgaver

i

Tankestile

Test af netværksdeltagere og diskussion af daglig brug i formidling

Psykisk arbejdsmiljø i B&A

Auditering og handling

[

Vision Zero

Pete Kines’ forskning

w

Klar kommunikation

At skrive og tale både kort og præcist med udgangspunkt i bog fra netværksdeltager

Kontakt