Sundhedstjek

Sundhedsfremmende rådgivning målrettet din virksomhed

Et sundhedstjek er en investering i dine medarbejdere og er et klart signal til dine medarbejdere om, at deres helbred og trivsel er en prioritet for virksomheden. Sunde medarbejdere medvirker til større trivsel, øget produktivitet, mindsket nedslidning og lavere sygefravær. Et sundhedstjek er et oplagt sted at starte, når det generelle sundhedsmiljø på din arbejdsplads skal have et løft.

Hvad er et sundhedstjek?

Et sundhedstjek består af en række målinger og test, som danner baggrund for en personlig sundhedsprofil for hver enkelt medarbejder. Sundhedstjekkets varighed er forskellig alt afhængig af, hvilke parametre vi måler på. Alle arbejdspladser er forskellige, og derfor tilpasser vi tjekket, så det dækker de ønsker, behov og arbejdsmiljøbelastninger, der findes på din arbejdsplads. Det er også muligt at få et sundhedstjek inddelt efter sundhedstemaer, som dine medarbejdere på forhånd kan vælge sig ind på.

Vælg mellem en række fysiologiske målinger og få tal på din fysiske sundhed

Blodtryk

Udspecificeret kolesterol

Total, HDL, LDL eller triglycerid

Blodsukker

Kropskomposition

Vægt, fedtprocent, BMI, livvidde

Puls

Kondital

Steptest

Vidste du, at hver femte voksne dansker lider af forhøjet blodtryk,
eller at 18,5 % af den voksne befolkning er svært overvægtige?

Sundhedsstyrelsen: Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Få et skræddersyet sundhedstjek målrettet dig

Vi besøger din virksomhed og foretager 1:1-sundhedstjek med alle tilmeldte medarbejdere. Det er muligt at lave opfølgende sundhedstjek, hvis du som virksomhed ønsker det. På den måde kan du og dine kolleger sammenligne jeres udvikling og få yderligere rådgivning til at vedligeholde jeres resultat.

Inden undersøgelsen besvarer du et spørgeskema om din kost, dine motionsvaner og relaterede helbredsoplysninger. Til undersøgelsen screener vi din sundhed (f.eks. blodtryk, blodsukker, udspecificeret kolesteroltal, fedtprocent, BMI og kondition). Selve undersøgelsen varer mellem 30 og 60 minutter alt efter indhold, og du får med det samme resultaterne, der danner baggrund for råd og vejledning til dine livsstilsvaner. Vi rådgiver altid ud fra evidensbaseret viden om kost og motion.

Sundhedstjek hjælper til at skabe overblik over din virksomheds sundhed

Får flere end 20 medarbejdere udført et sundhedstjek, kan vi ud over den enkelte medarbejders sundhedsprofil også udarbejde en rapport, der giver et generelt billede af, hvor der skal sættes ind for at løfte din virksomheds samlede sundhedsmiljø. Ud fra rapporten rådgiver vi om, hvilke sundhedsindsatser der kan implementeres, som er i tråd med virksomhedens dagligdag.

Spørgeskema vedr. natarbejde eller livsstil
Udspecificeret kolesterol
Blodsukker
Blodtryk
Kropskomposition (fedtprocent, BMI, visceral fedt)
Livvidde
Konditest (steptest) eller styrke/smidighedstest
Smerteforebyggelse
Sundhedsscore – grafisk vurdering
(vurdering af sundhedstilstand i farvekoder)
Resultatgennemgang
Basis handlingsplan
Handlingsplan med udvidet samtale
Langtidsblodsukker (Hba1c)
Syns- og/eller lungefunktionstest (+5 min pr. test)
70 min
Tilkøb
Tilkøb
60 min
Tilkøb
Tilkøb
50 min
Tilkøb
Tilkøb
40 min
Tilkøb
Tilkøb

Sundstjek inddelt i temaer sikrer bedre vejledning

Hos Human House er det afgørende for os, at de sundhedstjek, vi udbyder, er måltrettede og nærværende i forhold til de problemstillinger, du som medarbejder står overfor. Sundhedstematjekket er derfor inddelt i seks forskellige temaer, der dækker de områder, som vi oftest oplever kan være en udfordring.

Målgruppe
Særligt fokus
Seniortjek
Målrettet medarbejdere over 60 år, som kan være udfordret fysisk såvel som psykisk.
Styrke- og smidighedstest samt syns- og lungefunktionstest.
Søvn- og stresstjek
Målrettet medarbejdere, som føler sig udfordret i forhold til deres stressniveau og søvnkvalitet.
Samtale og redskaber, som fremmer mere ro og mere energi mentalt (f.eks. meditation, motion, kost).
Vægttabstjek
Målrettet medarbejdere, som ønsker hjælp til at tabe sig.
Samtale om kostvaner, motion og målsætning.
Akvitiets- og styrketjek
Målrettet medarbejdere, som ønsker at forbedre deres aktivitetsniveau og øge muskelmasse.
Konditest og styrke- og smidighedstest.
Vanetjek
Målrettet medarbejdere, som ønsker at ændre vaner og øge mental og fysisk sundhed (f.eks. rygestop).
Samtale om kompetencer, relationer, accept og mestring ('Det dobbelte KRAM'), som understøtter den ønskede vaneændring.
Standard sundhedstjek
Målrettet medarbejdere, som ikke ser sig selv i et specifikt tema, men ønsker et generelt indblik i eget helbred.
Et statustjek og et udgangspunkt i samtale om handlingsplan og motivation på baggrund af målinger, ønske om livsstilsændring eller sygdomsforebyggelse.

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt