Vision Zero-kultur

Forebyggende ledelse inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø

Vision Zero er et mindset, der beror på, at alle ulykker og arbejdsbetingede lidelser inden for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan forebygges. Det handler om at skabe og vedligeholde en stærk forebyggelsesstruktur- og kultur på arbejdspladsen, hvor ledere og medarbejdere arbejder proaktivt med arbejdsmiljøet.

Det kræver, at alle på arbejdspladsen har gode forudsætninger og viden, at der skabes effektive processer for vidensdeling, og at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø integreres i arbejdspladsens daglige drift samt den overordnede forretningsstrategi. Vision Zero har vundet indpas i hele verden, og mindsettet kan anvendes i alle brancher og alle organisationsstørrelser offentlige såvel som private.

Er dit arbejdsmiljøarbejde en sidevogn?

Mange arbejdspladser oplever, at arbejdsmiljø ofte bliver betragtet som en sidevogn, der ikke er integreret i den daglige drift. Arbejdsmiljøarbejdet handler mange steder mest om at overholde lovgivning, og det er drevet af arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdsmiljøorganisationen. Vision Zero-tankegangen fokuserer på, at arbejdsmiljø indtænkes som en naturlig del af forretningens strategi og drift, så både ledere og medarbejdere er en naturlig del af arbejdsmiljøarbejdet.

I Vision Zero tankegangen fokuseres ikke kun på antal ulykker og antal sygefraværsdage, men i højere grad på, hvordan vi på arbejdspladsen kan forebygge, at ulykker og arbejdsrelateret sygefravær opstår. Vision Zero handler også om at integrere både sikkerhed, sundhed og trivsel i forståelsen af arbejdsmiljøudfordringerne på den enkelte arbejdsplads.

Ledere, der lykkes med at skabe en Vision Zero-kultur, gør arbejdsmiljøarbejdet mere håndgribeligt, og sikrer, at alle får et fælles sprog, som de kan bruge til at skabe en fælles forståelse og til at samarbejde om at arbejde forebyggende i hverdagen.

arbejdsmiljøgruppens rolle i krænkende handlinger på arbejdspladsen

Hvor befinder din organisation sig på forebyggelsestrappen?

Alle arbejdspladser befinder sig på forskellige niveauer på rejsen mod et højere forebyggelsesniveau.

Ofte arbejder virksomheder og organisationer på et højere forebyggelsesniveau, når det handler om forebyggelse af ulykker. Desværre arbejder de mere reaktivt, når det handler om at forebygge udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø eller forebygge den langsigtede fysiske eller psykiske nedslidning af ledere og medarbejdere. 

Første skridt i et Vision Zero mindset er at starte en diskussion på arbejdspladsen om, hvilket forebyggelsesniveau, man befinder sig på inden for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Få styr på forebyggelsesniveauet i din organisation

Human House er global Vision Zero-partner, og vi har været med fra den spæde start i etableringen af det globale Vision Zero-arbejdsmiljø mindset. Vi kan hjælpe dig med at skabe en velfungerende forebyggelseskultur med en proaktiv tilgang til arbejdsmiljøet.

Derfor udarbejder vi løsninger, der understøtter virksomhedens forretning – og som også fungerer i en travl hverdag. Vi kan blandt andet hjælpe med at:

Skabe ledelsesengagement i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

U

Kortlægge arbejdspladsens forebyggelsesniveau på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Vurdere arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde- og kultur i forhold til Vision Zero’s 7 centrale områder

Anbefale de indsatser, der fører ledelsen op på et højere forebyggelsesniveau

e

Planlægge detaljerede indsatser for forebyggelse i samarbejde med ledelse og medarbejdere

Z

Hjælpe med at implementere indsatserne og evaluere effekten af Vision Zero-kulturen

Få et overblik over vores Vision Zero-ydelser

Vi tilbyder mange forskellige ydelser inden for Vision Zero, herunder ledelseskurser og selvevalueringer for ledere. Og så tilbyder vi certificerede Vision Zero-uddannelser gennem IOSH.

Human House - Proud Vision Zero partner

Kontakt