Sænk sygefraværet på arbejdspladsen

Få hjælp til at få fraværet ned og trivslen op

Et højt sygefravær er et stort problem i mange virksomheder og organisationer, og det sætter sit præg på vitale områder både i forhold til rekruttering og fastholdelse og i sidste ende evnen til at yde den kvalitet, kerneopgaven kalder på.

Hos Human House hjælper vi dig til at arbejde forebyggende med trivsel og håndtering af det påvirkelige sygefravær.

Hvordan kan du nedbringe sygefraværet?

Mange ledere er gode til at håndtere den enkelte medarbejder, som er blevet syg. Det er dog desværre ikke altid tilstrækkeligt til at nedbringe og forebygge sygefraværet. Vores erfaring er, at vil du et højt sygefravær til livs, gælder det om, at alle arbejder sammen om opgaven, og at ledelsen går systematisk til værks og sætter ind på både et operationelt og strategisk niveau.

At have syge medarbejdere koster hver dag virksomheden dyrt. Det koster at indsætte og oplære vikarer, det giver tab i produktiviteten, og det giver potentielt mere fravær, fordi de tilbageværende medarbejdere skal løbe hurtigere og risikerer at udvikle stresssymptomer som følge.

Både langtidssygemeldinger og dag-til-dag-fravær forstyrrer driften og trivslen hos medarbejdere negativt. I den sidste ende påvirker det kvaliteten af den ydelse, din virksomhed eller organisation leverer. Der er altså en stor gevinst at hente ved at investere i at nedbringe og forebygge sygefravær.

Sygefravær er en kompleks opgave – vi hjælper med at gøre det enkelt

Årsagerne til sygefravær på den enkelte arbejdsplads og hos den enkelte person er vidt forskellige. De kan spænde fra alt fra alvorlig sygdom til dårlig trivsel, og årsagerne kan have rod i arbejdspladsens kultur og holdning til, hvornår man melder sig syg.

Vi hjælper dig med at komme hele paletten rundt, så vi sammen kan identificere, hvorfor sygefraværet er højt, og hvor på paletten du kan sætte ind med forbedringer. Derved sikrer vi, at den indsats, vi sætter i værk, har effekt.

Sygefraværspaletten giver dig overblik over de elementer, som kan være på spil, når du vil forebygge eller nedbringe sygefraværet.

Sygefraværspalette

Hvordan arbejder hele arbejdspladsen sammen om at nedbringe sygefraværet?

Hvis du og din organisation skal lykkes med at nedbringe sygefraværet, er det vigtigt, at hele arbejdspladsen arbejder sammen om det. I Human House har vi gode erfaringer med følgende proces:

Efter en afklarende samtale med leder, tilrettelægger vi et møde i jeres TRIO, SU eller AMG, hvor vi:

  • Definerer, hvordan du arbejder professionelt med nedbringelse af sygefraværet, og hvordan du forebygger, at det stiger igen.
  • Analyserer arbejdspladsens sygefraværsdata og supplerende data fra fx trivselsundersøgelse, APV og lederevaluering. Er der elementer i arbejdsmiljøet eller trivslen, som påvirker sygefraværet?
  • Afslutter med en udvælgelsesproces om indsatsområder og temaer, du vurderer, vil have størst effekt på sygefraværet. Temaerne danner baggrund for den efterfølgende proces, som involverer medarbejderne i at nedbringe sygefraværet.

Efter mødet afholder vi en workshop med medarbejderne, hvor vi tager udgangspunkt i de valgte temaer og bliver klogere på, hvordan din arbejdsplads kan nedbringe sygefraværet.

På workshoppen slutter vi af med at udarbejde en handleplan, så du er klar til at gå i gang med det samme.

Få konkret rådgivning om sygefravær

U

Få hjælp til at identificere hvor på sygefraværspaletten din arbejdsplads er stærk, og hvor der er udfordringer.

Få hjælp til at engagere TRIO/AMO/SU, så de bliver klædt på til at finde frem til de tiltag, der vil have størst effekt på netop din arbejdsplads.

Få hjælp til at iværksætte konkrete indsatser til at nedbringe sygefraværet.

Z

Få hjælp til at sikre gode aftaler og til at etablere ansvar for forskellige handlinger, der udføres nu og i fremtiden.

Få indsigt i det professionelle arbejde med sygefravær – både for ledere og medarbejderrepræsentanter.

e

Få viden om, hvordan du systematisk arbejder med sygefraværet, så du kan arbejde videre på egen hånd og sikre, at sygefraværet forbliver lavt.

Kontakt

Cases