Arbejdsfællesskaber

Core Culture

At have et godt arbejdsfællesskab eller en tydelig core culture giver de bedste betingelser for organisationens eller virksomhedens resultater og succes. Du er nemlig mest effektiv, når du kender målet og ikke er i tvivl om, hvordan du arbejder sammen med dit team for at nå derhen. Men et stærkt arbejdsfællesskab booster samtidig det gode arbejdsmiljø og trivslen – og det har stor positiv indvirkning på stress og konflikter på arbejdspladsen.

Hvad er arbejdsfællesskaber?

Arbejdsfællesskaber kaldes også for core culture. Det gør det, fordi vejen til at sikre et godt arbejdsfællesskab går gennem virksomhedens kerneopgave – core culture. I et godt arbejdsfællesskab har alle kendskab til virksomhedens definerede og tydelige kerneopgave, og alle har en klar forståelse for, hvordan lige nøjagtig de bidrager til at løse den. På samme måde har alle en praksis og adfærd i dagligdagen, der fremmer kerneopgaven.

Og det er der brug for. For i Danmark er mentale helbredsudfordringer såsom stress et stigende problem, der har konsekvenser for både virksomhed og individ.

Skaber du stærke arbejdsfællesskaber gennem din ledelse, vil du opleve:

En afstemthed og fælles forståelsesramme for den daglige opgaveløsning og samarbejde

At medarbejderne bliver bedre til at indtænke fællesskabet og organisationens behov i den daglige opgaveløsning og prioritering

Forebyggelse af konflikter og stress som følge af forskellige opgaveforståelse og prioritering

At den daglige dialog drejer sig om forbedret og optimal opgaveløsning frem for individuelle behov, privilegier og løsninger

Hvordan forebygger arbejdsfællesskaber stress og konflikter?

Når du og dit team eller din medarbejdergruppe har en fælles forståelse af opgaven, forebygger det, at det bliver individets personlige forståelse af opgaven, som er styrende for, hvordan I løser den. Det er en god ting, for når den enkelte medarbejder i bedste intention forfølger en individuel forståelse af opgaven, der ikke er afstemt med  kolleger, ledelse eller øvrige samarbejdspartnere, skaber det både stress og konflikter.

Ikke alene forsvinder fællesskabsfølelsen med den individuelle tilgang, men det bliver samtidig umuligt for alle individer at få netop deres forventninger indfriet. Det skaber en oplevelse af kontroltab hos den enkelte, og hvis der er noget, der bærer brænde til stress og konflikter, så er det mangel på kontrol.

Hvordan skaber du et godt arbejdsfællesskab?

At sikre et godt arbejdsfællesskab kræver, at alle i teamet og virksomheden tænker kerneopgaven ind i alle aspekter af deres arbejde. Det skal nemlig altid være opgaven og fællesskabets interesser, der er afgørende for både beslutninger og den måde, teamet arbejder på.

Vores udgangspunkt er altid at bruge OLFA-modellen. OLFA-modellen giver en fælles bevidsthed om at understøtte målet og arbejdsfællesskabet ved at tale ind i, hvordan hhv. organisationen, ledelsen, fællesskabet og individet bidrager til det fælles mål.

OLFA-modellen

Organisation

Hvad er målet med opgaven?

Arbejdsfællesskaber

Ledelse

Hvad er rammerne?
Hvad er retningen?

Arbejdsfællesskaber og core culture

Fællesskab

Hvilke aftaler har vi?
Hvilke handlinger skal vi udføre for at løse opgaven?

Arbejdsfællesskaber og core culture

Ansat

Hvilken adfærd (erfaringer, kompetencer, holdninger, synspunkter, værdier) understøtter fællesskabets løsning af opgaven?

Sådan hjælper vi dig med at skabe et godt arbejdsfællesskab

Individuelt niveau

  • Ledersparring

Gruppeniveau

  • Foredrag med organisatorisk, strategisk, individuelt, stress, kulturelt eller kommunikationsfokus
  • Procesforløb 1 dag med udgangspunkt i broen, TRIO-samarbejde, kommunikation, fysisk proces og indretning
  • Procesforløb over tid med fokus på sygefraværsforløb, sammenlægninger eller organisatoriske handlinger

Strategisk niveau

  • Medarbejderbranding med ændringer af nuværende opgaver, design og struktur, tydelig ledelse, teknologisk udvikling, kulturelle forandringer
  • Ledersparring
  • Forløb med topleder-teams
  • Arbejdsfællesskaber som en del af den strategiske planlægning i kommuner
Core Culture website

Core Culture online 

Core Culture er et gratis online værktøj, der hjælper ledelsesteams med at udvikle og lede stærke arbejdsfællesskaber med det formål at forebygge og reducere stress.

Core Culture er udviklet af Human House i samarbejde med Tivoli, HAB, Nordic Computer, Aarhus Vand, Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv og Velliv Foreningen.

Kontakt