Konflikter

Konflikter på arbejdspladsen er altid en hæmsko for kerneopgaven. Vi bliver mindre effektive, laver flere fejl, og medarbejdergennemstrømningen øges. Derfor betaler det sig altid at løse eksisterende konflikter – og især at forebygge dem. Virksomheder, der formår at håndtere faglige uenigheder på en konstruktiv måde, klarer sig generelt bedre i forhold til kvalitet, resultat og trivsel.

Som erhvervspsykologer arbejder vi altid med arbejdspladsen som helhed og har derfor både fokus på organisation, ledelse, gruppe og individ. Vi hjælper med at håndtere opståede konflikter bedst muligt og understøtter etableringen af en forebyggende feedback-kultur, hvor faglige uenigheder ikke udvikler sig til konflikter.

Hvordan kommer du konflikter på arbejdspladsen i forkøbet?

Det første skridt mod forebyggelse af konflikter på arbejdspladsen er etableringen af en sund feedback-kultur. Drøft med dine kolleger, hvad det er for et samarbejde, der bør være om den fælles opgave. Hvordan kommunikerer og koordinerer I? Hvordan efterspørger og giver I brugbar og rettidig feedback, der sikrer en effektiv og optimal opgaveløsning? Sammen med dine kolleger er du med til at skabe en kultur, der er i stand til at håndtere faglige uenigheder konstruktivt, så retfærdighed, tillid og kreativitet har frit spil.

Få ekstern mægling, hvis der opstår konflikter

Konflikter kan opstå i alle typer virksomheder, og hvis der ikke bliver taget hånd om dem, kan det få omfattende konsekvenser for din virksomhed. Human House har stor erfaring med at træde ind som mægler og hjælpe med at håndtere konflikter mellem to eller flere medarbejdere, mellem afdelinger eller mellem leder og medarbejder. Vi hjælper de implicerede med at lægge fortidens uoverensstemmelser til side og fremadrettet bruge energien konstruktivt.

Vi kan også hjælpe lederen med konkrete værktøjer til, hvordan han eller hun håndterer uoverensstemmelser blandt medarbejdergruppen i fremtiden, så de ikke udvikler sig til konflikter.  I Human House arbejder vi både med offentlige og private virksomheder, og vi udvikler løsninger, der passer til den enkelte organisation. Når først konflikter har udviklet sig, kan det være svært at løse internt.

Kontakt