DE&I

Skab grobund for diversitet, lighed og inklusion på arbejdspladsen

DE&I er den indsats, som organisationer og virksomheder yder for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor der er lige plads til alle individer uanset baggrund, alder, etnicitet, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller køn.

Et inkluderende arbejdsmiljø er et godt udgangspunkt for både psykologisk tryghed og produktivitet. Med DE&I kan din organisation arbejde aktivt med at inkludere alle i både det faglige og sociale fællesskab både på et bevidst og et ubevidst niveau. På det bevidste niveau ved at have tydelige værdier, der bliver efterlevet, og på det ubevidste niveau ved f.eks. at arbejde med ubevidst bias.

Hvad er ubevidst bias? Et eksempel er, at vi som mennesker har en tendens til at behandle de mennesker, der ligner os selv, bedre end andre. Det giver dem en fordel, fordi de indirekte får mere selvtillid, og det gør dem i stand til at agere mere frit. Når du arbejder aktivt med DE&I og ubevidst bias, er det derfor din opgave at sprede den accept og medfølgende selvtillid ud, så det gælder alle medarbejdere og ikke kun en bestemt type eller gruppe.

Vær opmærksom på dagligdagens subtile bemærkninger

Arbejdet består også i at indfange de mikroaggressioner, som ikke er direkte krænkelser, men i højere grad kommer af vane eller en jargon, som bliver brugt på arbejdspladsen. Det er dagligdagsbemærkninger, som kan være subtilt generaliserende og demonstrere en forudindtagethed om en bestemt gruppe medarbejdere.

Vores opfattelse af køn kan f.eks. demonstrere, at vi har overbevisninger om køn i kontekst med enten positiv eller negativ forskelsbehandling, kønsroller eller kønsstereotyper. Et eksempel kan være en kollega, der siger: ”Der er jo ingen kvinder til mødet, så hvem skal lave kaffen?”. Bemærkninger som den kan medføre, at vi generaliserer individer ud fra deres (i dette tilfælde) køn, og at det subtilt ekskluderer berørte medarbejdere og skaber en kultur, hvor mikroaggressioner er tilladt.

Derfor er første skridt i arbejdet med DE&I at blive bevidst om den forudindtagethed, du har som leder, eller som hersker i kulturen.

Ved at værne om diversitet, lighed og inklusion i kulturen forebygger arbejdspladsen, at mikroaggressioner eskalerer og dermed udvikler sig til at blive reelle krænkende handlinger. Samtidig skaber du grobund for en inkluderende kultur, hvor alle føler sig inkluderede på både det bevidste og det ubevidste niveau, så hvert individ bliver mødt uden forudindtagede holdninger til deres kompetencer, sociale egenskaber eller præferencer.

Hvad betyder DE&I?

D

står for diversity altså diversitet og henviser til, at organisationen skal være åben over for kunder, borgere, medarbejdere af stor diversitet og uden skelen til deres baggrund, alder, etnicitet, seksuelle orientering, religiøse overbevisning eller køn.

E

står for equity, som på dansk kan oversættes til lighed. Lighed i denne sammenhæng betyder, at alle får den støtte, de har behov for, for at kunne opnå det samme mål eller for at yde samme ydelse i deres arbejde.

I

står for inclusion, som betyder inklusion. Inklusion betyder, at enhver person føler sig fri og uden bekymring til at være med nøjagtig, som de er.

Hvorfor er det vigtigt at indarbejde DE&I i kulturen på arbejdspladsen?

Når du som leder i en organisation eller virksomhed vælger at arbejde med DE&I og føre det ind i kulturen på arbejdspladsen, fører det en række fordele med sig. Det skaber psykologisk tryghed, når alle medarbejdere føler sig inkluderede, og den psykologiske tryghed gør, at medarbejderne yder bedre. De er mere produktive, de er bedre til at vidensdele, og de tør tale om fejl, så der er mulighed for at skabe forbedringer i arbejdet.

Desuden gør mangfoldighed på arbejdspladsen ofte, at slutproduktet bliver bedre, fordi der er et bredt perspektiv på alle de scenarier, som organisationen eller virksomheden beskæftiger sig med, og dermed er der rig mulighed for at nytænke, udvikle og skabe et bedre produkt.

Med DE&I indarbejdet i organisationens eller virksomhedens kultur skaber du som leder også et godt afsæt for rekruttering af nye medarbejdere. Ved at træffe et aktivt valg om at skabe diversitet, lighed og inklusion i jeres rekrutteringsproces her og nu, vil den mangfoldighed, som opstår på arbejdspladsen, virke tillokkende for potentielle nye medarbejdere, som ønsker at arbejde i en moderne organisation.

Organisationer med rig kulturel og etnisk diversitet har 36 % større sandsynlighed for at udkonkurrere de organisationer, hvor diversiteten i medarbejdergruppen er lav.

McKinsey 2020

Bliv uddannet som DE&I-leder

Hos Human House rådgiver vi dig om DE&I på et forebyggende niveau med fokus på at skabe bevidsthed om, hvordan du møder nye mennesker og bliver mere inkluderende over for alle.

Det gør vi med undervisning i diversitet, lighed og inklusion, som uddanner dig til at blive en DE&I-leder, der selv kan arbejde proaktivt på at skabe en mangfoldig kultur på arbejdspladsen.

Vi tilbyder biastræning, som gør dig bevidst om din egen forudindtagethed og forsimplede antagelser om andre mennesker på baggrund af deres alder, etnicitet, seksuelle orientering, religiøse overbevisning eller køn.

Vi klæder dig på til at arbejde med adfærdsregulering blandt medarbejderne. Det vil sige, hvordan medarbejderne bliver klædt på til at sige fra over for en kollega, der kommer med mikroaggression, men  på en ordentlig måde, der ikke udstiller nogen.

Kontakt