Maskinsikkerhed

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Foruden de personlige konsekvenser det har, når medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle maskiner er sikkert konstrueret og forsvarligt opstillet. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der altid er en betjeningsvejledning tilgængelig, og at medarbejderne er oplært i, hvordan maskinen anvendes, og hvilke risici der er forbundet med brugen af den enkelte maskine.

Risikovurdering skaber overblik

Første skridt mod en optimal maskinsikkerhed er at gennemføre en risikovurdering for at skabe overblik. Vi kommer ud og gennemgår alle maskiner og tekniske hjælpemidler for at efterse, om dine medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver uden risiko. Vi påviser forhold, der kan være farlige, og vurderer risikoens størrelse og de skader, den kan føre med sig. Vi rådgiver om, hvordan risikoen kan gøres mindre, og om den bedste sikring af maskiner, som er særligt tilpasset branchen og de konkrete arbejdsopgaver.

Har din virksomhed styr på maskinsikkerhed og ergonomiske forhold?

Maskinsikkerhed handler om mere end bare afskærmning og sikker opstilling af maskiner. Når vi rådgiver og hjælper med maskinsikkerhed på din virksomhed, ser vi også på de ergonomiske forhold. Har maskinoperatøren den rigtige arbejdsstilling, og er der risiko for ensidigt gentaget arbejde? Gennem en ergonomisk gennemgang og en kritisk analyse af designet på din arbejdsplads, kan vi se, om der er behov for ændringer og forbedringer.

Kontakt