APV & kortlægninger

Lovpligtig arbejdspladsvudering og andre kortlægninger

APV står for arbejdspladsvurdering og omhandler kortlægning og risikovurdering af arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø og udpegning af de områder, hvor der er behov for en indsats.

Det er lovpligtigt for alle arbejdspladser at lave en APV minimum hvert tredje år eller ved væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet (fx flytning til nye lokaler eller omorganisering). APV’en giver din virksomhed mulighed for at arbejde systematisk, effektivt og proaktivt med arbejdsmiljøet og ikke mindst lægge en plan for, hvordan du vil forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Når det gælder udarbejdelse af en APV, er der metodefrihed, så længe både medarbejdere og ledere inddrages, og APV’en dokumenteres skriftligt. Nogle virksomheder vælger at lave en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, mens andre vælger at lave en dialogbaseret APV. Læs mere om de forskellige former for APV samt de fire lovpligtige faser i APV-arbejdet nedenfor.

Hvad er en elektronisk APV?

En elektronisk APV er en APV gennemført via en online spørgeskemaundersøgelse. Metoden er god, hvis du ønsker at sikre dine medarbejderes anonymitet, så de kan give deres mening til kende uden at skulle stå direkte frem foran kolleger og ledere. Metoden er også god for større virksomheder til at få et samlet overblik over det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og giver desuden mulighed for fleksibel indsamling af data, så medarbejderne kan svare, når de har tid.

Når vi laver spørgeskemaundersøgelser, er det meget vigtigt for os, at medarbejderne så vidt muligt kun stilles de spørgsmål, der er relevante for deres arbejdssituation, og at de kan genkende sig selv i de spørgsmål, der stilles. Derfor er det afgørende, at vi har et godt og tæt samarbejde om udarbejdelsen af netop jeres spørgeskema, samt hvordan vi bedst muligt får undersøgelsen ud til medarbejderne (fx via email eller sms).

Mens undersøgelsen er aktiv, kan du løbende følge med i udviklingen i svarprocenten på jeres tilknyttede svarbarometer. Efter svarfristen sørger vi for at lave letforståelige, farvekodede datarapporter og kommer efterfølgende ud til din virksomhed for at præsentere og drøfte resultaterne og tale om det videre APV-forløb.

Vi tilbyder benchmarking op mod landsdækkende undersøgelser fra både Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdstilsynet. Derudover har vi mulighed for, på udvalgte spørgsmål, at tilbyde benchmark inden for 11 forskellige brancher. Vi kan også være behjælpelige med krydstabulering eller effektmålinger, hvis det skaber større værdi.

Hvad er en dialogbaseret APV?

Hvis du er en del af en mindre virksomhed med høj grad af tillid og tryghed i organisationen, kan den dialogbaserede APV-metode være et rigtig godt valg. Her inddrages både medarbejdere og ledere i drøftelsen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, prioritering af temaer med udviklingspotentiale samt udarbejdelse af forslag til konkrete APV-handlingsplaner.

Vores erfaring er, at den høje grad af inddragelse skaber stort engagement og samtidig giver anledning til, at alle, såvel medarbejdere som ledere, mindes om at gøre en fælles indsats for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Dialogmetoden fungerer derudover også rigtig godt som separat opfølgning eller i det videre arbejde med en elektronisk APV-kortlægning.

De 4 lovpligtige faser i APV-arbejdet

I tæt samarbejde med fx din arbejdsmiljøorganisation (AMO) skræddersyr vi en APV-kortlægning, som passer præcis til de behov og ønsker, din virksomhed har. Når det gælder udarbejdelse af en APV, er der metodefrihed, så længe APV’en dokumenteres skriftligt og indeholder disse fire faser:

U

Afdækning af arbejdsmiljøforhold og risikovurdering af arbejdsmiljøproblemer

l

Inddragelse af virksomhedens sygefravær

e

Prioritering og udarbejdelse af skriftlig handlingsplan

Z

Gennemførelse og evaluering af handlingsplan

Hvordan foregår en spørgeskemaundersøgelse?

En spørgeskemaundersøgelse begynder med et opstartsmøde, hvor vi i samarbejde lægger en tidsplan og gennemgår spørgeramme og rapportstruktur. Inden udsendelse af spørgeskemaundersøgelsen gennemtester vi i samarbejde med dig undersøgelsen online, så vi sikrer, at dine medarbejdere kan besvare undersøgelsen uden problemer. Når spørgeskemaundersøgelsen er gennemtestet, får dine medarbejdere et personligt link til undersøgelsen.
Efter den aftalte tidsfrist behandler vi de afgivne svar, udarbejder datarapporter, præsenterer og drøfter undersøgelsens vigtigste resultater med dig og dine kolleger på et afrapporteringsmøde.

I Human House synes vi, det er vigtigt, at der sættes tid nok af til spørgeskemaprocessen – at det ikke hastes igennem. Der skal være tilpas tid til overvejelse af spørgsmål, gruppering af medarbejdere, rapportstruktur og online test af spørgeskema. Vi er stolte over, at langt størstedelen af vores kunder kommer tilbage efter et, to eller tre år for at få lavet en ny spørgeskemaundersøgelse, hvor de ønsker at sammenligne resultaterne med forrige gang.

Opstartsmøde
Afklaring af tidsplan, spørgeramme og rapportstruktur

Test
Online test af spørgeskema
inden udsendelse

Svarperiode
Indsamling af svar
– typisk over to uger

Rapportgenerering
Vi behandler de afgivne svar under fuld fortrolighed

Afrapportering
Vi gennemgår og forklarer de vigtigste resultater

Tre personer taler om APV

Vi hjælper dig og din virksomhed til den rigtige metode

Uanset hvilken metode du og din arbejdsplads vælger, kan du lade os gøre det grundlæggende benarbejde, mens du og dine kolleger fokuserer på forretningen.

Vi guider dig gennem de overvejelser, der er nødvendige for at skabe det optimale forløb – bl.a. i forhold til struktur, omfang og indhold.

Det er vigtigt, at du vælger den metode, der skaber størst værdi for din virksomhed.

Er det nødvendigt at bruge en ekstern rådgiver til en APV?

Det er ikke et lovkrav at bruge en ekstern rådgiver til at udarbejde en APV. Hvis din virksomhed har ressourcerne og kompetencerne, kan din arbejdsplads sagtens udarbejde en APV selv. Der er dog en række fordele ved at bruge en ekstern rådgiver og få vores hjælp:

 • Vi hjælper med at gøre processen nem og overskuelig – både i forhold til lovkrav, metodevalg og databehandling.
 • I tæt samarbejde med fx din arbejdsmiljøorganisation (AMO) skræddersyr vi en APV-kortlægning, som passer præcis til de behov og ønsker, din virksomhed har.
 • Vi står for alt det grundlæggende arbejde, hvilket giver dig og dine kolleger mulighed for at spare mange interne arbejdstimer.
 • Du kan melde klart ud til dine medarbejdere, at besvarelserne håndteres eksternt og fortroligt, og at du ikke har adgang til de enkelte besvarelser.
 • Vi præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis, så alle – såvel medarbejdere som ledere – har forudsætninger for at bidrage konstruktivt i processen.
 • Vi ser på resultaterne gennem en arbejdsmiljørådgivers øjne – hvordan resultaterne ligger i forhold til den gældende arbejdsmiljølovgivning, og hvordan resultaterne ligger i forhold til landsgennemsnittet og lignende virksomheder.
 • Vi hjælper med at skabe overblik over de temaer, der giver værdi at arbejde videre med, men også de styrker der er i din virksomhed, som du og dine kolleger skal huske at værne om.

Få hjælp til at sammensætte en god APV eller anden kortlægning

Human House er Danmarks største ledelses- og arbejdsmiljørådgiver. Med mere end 40 års erfaring inden for ledelse og arbejdsmiljø er vi en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed. Vi har stor erfaring med at lave kortlægninger for alle typer virksomheder – både private og offentlige arbejdspladser – fordelt over hele landet.

Uanset om du ønsker en kvantitativ, spørgeskemabaseret kortlægning, en kvalitativ og dialogbaseret kortlægning eller en kombination, tilbyder vi løsninger inden for bl.a.:

 • Fuld arbejdspladsvurdering (APV)
 • APV af det fysiske arbejdsmiljø
 • APV af det psykiske arbejdsmiljø
 • Lederens psykiske arbejdsmiljø
 • Vision Zero
 • Sikkerheds- og adfærdskultur
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)
 • Trivselsmåling
 • Social kapital
 • Sexisme
 • Krænkende handlinger

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt