APV & kortlægninger

Lovpligtig arbejdspladsvudering og andre kortlægninger

Alle arbejdspladser skal lave en APV, der gennemgår arbejdspladsens arbejdsmiljø minimum hvert tredje år eller ved ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. En APV handler om at kortlægge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og udpege de områder, hvor der er behov for en indsats. APV’en giver din virksomhed mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet og ikke mindst lægge en plan for, hvordan du vil forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. En APV er lovpligtig og skal inddrage både ledelse og medarbejdere.

En APV kan udarbejdes på flere forskellige måder. Mange virksomheder laver en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, mens mange mindre virksomheder laver en dialogbaseret APV. Læs mere om de forskellige former for APV’er samt de fem faser i APV-arbejdet nedenfor.

Elektronisk APV-spørgeskemaundersøgelse

En elektronisk spørgeskemaundersøgelse er god, hvis du ønsker at sikre dine medarbejderes anonymitet, så de kan give deres mening til kende uden at skulle stå direkte frem foran kolleger og ledere. Metoden er også god for større virksomheder til at få et samlet overblik over det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Når vi laver spørgeskemaundersøgelser, er det meget vigtigt for os, at medarbejderne så vidt muligt kun stilles de spørgsmål, der er relevante for deres arbejdssituation, og at din virksomhed kan genkende sig selv i de spørgsmål, der stilles, og måden de formuleres på.

Efter svarfristen sørger vi for at lave letlæselige, farvekodede datarapporter og kommer efterfølgende ud til din virksomhed for at præsentere og drøfte resultaterne og tale om det videre APV-forløb.

Vi tilbyder desuden altid benchmarking op mod f.eks. landsgennemsnit fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og kan også være behjælpelige med krydstabulering eller effektmålinger, hvis det kan skabe større værdi.

Dialogbaseret APV

Hvis du er en del af en mindre virksomhed med høj grad af tillid og tryghed i organisationen, kan den dialogbaserede APV-metode være et rigtig godt valg. Her inddrages både medarbejdere og ledere i drøftelsen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, prioritering af temaer med udviklingspotentiale samt udarbejdelse af forslag til konkrete APV-handlingsplaner.

Vores erfaring er, at den høje grad af inddragelse skaber stort engagement, og samtidig giver anledning til, at alle, såvel medarbejdere som ledere, mindes om at gøre en fælles indsats for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Dialogmetoden fungerer derudover også rigtig godt som separat opfølgning og videre arbejde med en elektronisk APV-kortlægning.

De 5 faser i APV-arbejdet

I tæt samarbejde med f.eks. din arbejdsmiljøorganisation (AMO) skræddersyr vi en APV-kortlægning, som passer præcis til de behov og ønsker, din virksomhed har. Når det gælder udarbejdelse af en APV, er der metodefrihed, så længe APV’en dokumenteres skriftligt og indeholder disse femer faser:

U

Identificér og kortlæg det samlede arbejdsmiljø

l

Beskriv og vurdér arbejdsmiljøproblemer

Q

Inddrag din virksomheds sygefravær

e

Prioritér løsninger og udarbejd handlingsplaner

Z

Skab retningslinjer til opfølgning af handlingsplaner

Få hjælp til at vælge den rigtige metode, når du laver en APV

Vi hjælper dig og din virksomhed til den rigtige metode

Uanset hvilken metode du og din arbejdsplads vælger, kan du lade os gøre det grundlæggende benarbejde, mens du og dine kolleger fokuserer på forretningen.

Vi guider dig gennem de overvejelser, der er nødvendige for at skabe det optimale forløb – bl.a. i forhold til struktur, omfang og indhold.

Det er vigtigt, at du vælger den metode, der skaber størst værdi for din virksomhed.

Få hjælp til at sammensætte en god APV eller anden kortlægning

Hos Human House laver vi rigtig mange forskellige typer af kortlægninger. Vi laver kortlægninger for alle typer virksomheder – private og offentlige arbejdspladser fordelt over hele landet.

Så uanset om du ønsker en kvantitativ, spørgeskemabaseret kortlægning, en kvalitativ og dialogbaseret kortlægning eller en kombination, tilbyder vi løsninger inden for bl.a.:

 • Fuld arbejdspladsvudering (APV)
 • APV af det fysiske arbejdsmiljø
 • APV af det psykiske arbejdsmiljø
 • Lederens psykiske arbejdsmiljø
 • Vision Zero
 • Sikkerheds- og adfærdskultur
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)
 • Trivselsmåling
 • Social kapital
 • Sexisme
 • Krænkende handlinger
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø under COVID-19

Hvorfor skal du vælge Human House?

Human House er Danmarks største ledelses- og arbejdsmiljørådgiver. Med mere end 35 års erfaring inden for arbejdsmiljø og ledelse er Human House en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed.

Vi hjælper med at skabe overblik over de temaer, der giver værdi at arbejde videre med, men også de styrker der er i din virksomhed, som du og dine kolleger skal huske at værne om. Vi præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis, så alle – såvel medarbejdere som ledere – har forudsætninger for at bidrage konstruktivt i processen.

Kontakt