Agil ledelse

Ledelse i en foranderlig verden

At være leder i nutidens foranderlige og uforudsigelige verden, hvor dagligdagen er præget af kompleksitet, kræver, at du evner at forholde dig til din egen ledelse, og at du kan navigere fleksibelt i komplekse situationer og under skiftende vilkår. Du skal kunne lede i en såkaldt VUCA-verden.

VUCA er et akronym, der står for Volatilility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity, og det henviser til, at den verden, vi kender i dag, ikke nødvendigvis vil være den samme i morgen. Forandringer er altså et grundvilkår for at drive ledelse i dag, og derfor skal du som leder kunne balancere i, hvad der kan opleves som divergerende ledelsesfokus.

I praksis betyder det, at du skal kunne tilpasse din ledelse til nogle gange at være inddragende og andre gange være styrende. Nogle gange skal du have det strategiske perspektiv fremme og andre gange det driftsorienterede. Du skal kunne det hele, men du skal bruge hver tilgang på forskellige tidspunkter, og samtidig skal du acceptere, at du når du gør én ting, vender du ryggen til andet. Det er et vilkår i ledelse i dag.

Kender du dine ledelsesmæssige styrker og blinde vinkler?

Organisationer har således behov for ledere i balance, der kan lede i en foranderlig verden, og som kan sikre det følgeskab, der skal til.

Det forudsætter, at du som leder er bevidst om dine ledelsesmæssige styrker og formår at bruge dem i den dagligdag, hvor du med autencitet skal formidle en klar kurs, fremme god koordinering og ikke mindst sikre følgeskab fra dine medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Hvis du mangler indsigt i dine egne præferencer og faldgruber, kan du i en presset hverdag komme til at gøre det, du er bedst til og som falder dig mest naturligt – også selvom det ikke er det, din organisation i virkeligheden har mest brug for.

Hvis du f.eks. har et meget opgavefokuseret blik, vil der være en risiko for, at du ikke øjner de mere følelsesmæssige dimensioner af ledelsesopgaven og dermed overser medarbejders behov for anerkendelse eller støtte. Således skal du som leder kende dig selv og dine faldgruber så godt, at du undgår at falde i dem i en presset eller travl hverdag.

Agil eller forandringsorienteret ledelse er grundstenen i at være leder i dag. Du skal kunne gøre det uforudsigelige forudsigeligt og give tryghed til dine medarbejdere.

Få indsigt sammen med dit lederteam

Som leder er du ofte alene om dine ledelsesopgaver. Du må dog aldrig blive ensom i din ledelsesgerning. Derfor er et velfungerende lederteam afgørende for både at sikre god tværgående ledelse og ledertrivsel i organisationen.

Ligesom vi kan give dig indsigt i, hvor dine ledelsesmæssige præferencer er, og hvor du skal arbejde på at styrke din ledelse, så du kan tilpasse dig en ændret virkelighed, bistår vi gerne dig og dit lederteam med at blive skarpe på jeres fælles ledelsesopgaver, og hvordan I effektivt løser den sammen med de forskellige ledelseskompetencer og styrker, der er samlet i jeres team.

Evner du at holde balancen?

Når du som leder bliver mødt af kravet om at være agil i en hverdag med mange komplekse ledelsesopgaver og i en kontekst, hvor prioriteringer og rammer kan ændre sig meget hurtigt, kan det gøre, at du mister balancen eller fodfæstet i kortere eller længere tid.

Den vigtigste af din ledelsesopgaver er dog, at du som leder evner at forblive i balance og kan praktisere et bæredygtigt indre lederskab. Bæredygtig ledelse handler således ikke kun om CO2-kvoter og klimamål, men har også en indre dimension, der handler om din balance og trivsel som leder.

Sådan hjælper vi dig i gang med at arbejde med agil ledelse

w

Indledende dialog

Vi hjælper med at afklare behovet for agilitet med udgangspunkt i organisationens nuværende situation.

Individuel sparring

Vi hjælper dig med at klarlægge dine personlige styrker og udfordringer.

Forløb for ledergruppen

Vi hjælper med at skabe overblik over gruppens styrker og udfordringer.

Udviklingsplan

For at sikre nem implementering i hverdagen i din organisation, hjælper vi med at udarbejde en konkret udviklingsplan.

arbejdsmiljøgruppens rolle i krænkende handlinger på arbejdspladsen

Få lavet en evaluering af dit lederskab

Har du brug for en grundig evaluering af, hvordan du som leder balancerer din præference for forskellige ledelsesstile?

I Human House er vi certificerede i at lave 360°-evalueringer med udviklingsværktøjet Lederens Versatilitetsindeks (LVI).

LVI giver dig indblik i dine egne ledelsespræferencer, og hvilke faldgruber og udviklingspotentialer, du skal være opmærksom på. Evalueringen bliver lavet på baggrund af feedback fra lederens underordnede, sideordnede og chefer.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere.

Kontakt