Konfliktmægling og samarbejdsudvikling

Få styr på kerneopgaven og arbejdsgangen

Konflikter på arbejdspladsen er altid en hæmsko for kerneopgaven. Vi bliver mindre effektive, laver flere fejl, og medarbejder-gennemstrømningen øges. Derfor er det ofte sådan, at virksomheder, der formår at håndtere faglige uenigheder på en konstruktiv måde med konfliktmægling, leverer højere kvalitet, bedre resultat og har en højere trivsel.

Konflikter skader både opgaveløsning og det psykiske arbejdsmiljø

Endnu bedre er det dog, hvis du kan bruge samarbejdsudvikling til at forebygge, at konflikterne overhovedet opstår.

Forudsætningen for enhver succesfuld arbejdsplads er samarbejde. Vi kan sagtens være uenige – faktisk er det en styrke at kunne dele sine forskellige betragtninger. Men hvis den ellers konstruktive uenighed udvikler sig til konflikter og samarbejdsproblemer, skader det både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.

Konflikter og samarbejdsvanskeligheder er nemlig noget af det værste for den mentale sundhed. Vi mennesker reagerer helt instinktivt på uro i vores relationer, og det kan resultere i, at vi kommer til at mistrives i en sådan grad, at vi kan have svært ved at koncentrere os, vi bliver usikre, laver flere fejl og trækker os fra arbejdsfællesskabet.

Kom konflikterne i forkøbet med samarbejdsudvikling

Det første skridt mod etableringen af en god samarbejdskultur og udvikling af samarbejdet er at drøfte, hvad det er for et samarbejde, der bør være om den fælles opgave. Hvordan kommunikerer og koordinerer vi? Hvordan efterspørger vi og giver hinanden brugbar og rettidig feedback, der sikrer en effektiv og optimal opgaveløsning? Samarbejdsudvikling er vejen til en kultur, der er i stand til at håndtere faglige uenigheder konstruktivt, så gruppen kan udvikle sig positivt til gavn for både kerneopgaven og arbejdsfællesskabet.

Hver gang teamsammensætningen ændrer sig, er det en god idé, at leder og medarbejdere får set hinanden i øjnene og aftalt rammerne i den nye konstellation. Det gælder også, selvom der ikke tidligere har været konflikter.

Hvorfor opstår konflikter?

Der kan være mange grunde til, at en konflikt opstår. Den hyppigste årsag er, når det ikke er gjort tydeligt, hvordan kerneopgaven og arbejdsgangen ser ud. Så er det nemlig helt naturligt, at vi løser opgaven ud fra, hvad vi fagligt eller personligt mener, er den bedste eller mest korrekte måde. Men vi er alle forskellige, og det, jeg mener, er det rigtige at gøre, er ikke nødvendigvis det, du mener, er det rigtige.

Når leder og medarbejdere ikke har afstemt opgaven, arbejdsgangene og den professionelle adfærd med hinanden, kan der opstå uenigheder. Hvis medarbejdere ikke efterfølgende kan blive enige, og hvis lederen ikke opdager det eller ikke håndterer det, kan en lille uenighed hurtigt vokse sig stor.

Få hjælp til at skabe godt samarbejde i teamet

I Human House tilbyder vi rådgivning for det nye team, så du og dine kolleger eller medarbejdere får et værdifuldt afsæt for det gode samarbejde. Og til de teams, hvor samarbejdet desværre er blevet ukonstruktivt, tilbyder vi en grundig afdækning af vanskelighederne og mægling, så de involverede kan genfinde det gode samarbejde.

Årsagen til konflikten ser typisk forskellig ud, alt efter hvem man spørger. Derfor afdækker vi altid problemstillingen nøje, og hjælper parterne med at se hinandens perspektiver og adfærd i et nyt lys.

Vi tager også hånd om dig som leder, da det kan være meget vanskeligt at skulle håndtere samarbejdsvanskeligheder – især hvis du som leder ikke har din daglige gang med medarbejderne.

Sådan kan din organisation få hjælp til konfliktmægling og samarbejdsudvikling

Ledersparring med fokus på at fremme samarbejde og håndtere samarbejdsvanskeligheder mellem kolleger

Undervisning og temadage om samarbejde

Gruppeforløb med fokus på at forbedre arbejdsfællesskabet og det kollegiale hensyn

U

Undersøgelser af problemer gennem individuelle interviews og erhvervspsykologiske analyser

Mægling mellem medarbejdere

Anbefalinger til indsatser og løsningsmuligheder

Kontakt