Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Forebyg langvarige fysiske skader og gener

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen handler om forebyggelse af arbejdsrelaterede gener og skader. Der er ergonomiske hensyn at tage i alle brancher og i alle jobs, og selv om de naturligvis varierer, er der den fællesnævner, at belastningerne kan føre til nedslidning. En gennemgang af arbejdsgangene og arbejdspladsens indretning er ofte en god investering både i forhold til dine medarbejderes trivsel og sundhed, men også i forhold til din virksomheds produktivitet. Hos Human House anbefaler vi altid forebyggende indsatser, for omkostningerne er større, når skaden er sket.

Arbejdsgiver skal sikre instruktion og oplæring i ergonomi og føre tilsyn

Det er arbejdsgivers ansvar, at der er styr på ergonomien på arbejdspladsen. Som medarbejder har du naturligvis et ansvar for at passe på dig selv, men din arbejdsgiver skal sikre, at du har den rette viden i form af instruktion og oplæring og efterfølgende føre tilsyn med, at du arbejder ergonomisk korrekt ud fra den oplæring og viden, du har fået. Arbejdet skal så vidt muligt organiseres, så der er variation i arbejdsdagen, så du undgår ensidigt gentaget arbejde. Arbejder du på kontor, er det derfor vigtigt, at du ændrer dine arbejdsstillinger i løbet af dagen ved eksempelvis at stå op ved dit skrivebord.

Tekniske hjælpemidler kan være en god investering i den ergonomiske indretning

Kroppen reagerer ikke nødvendigvis på belastninger med det samme. Der kan gå måneder og år, før du registrerer, at du ikke har behandlet din krop ordentligt, men med de rigtige tekniske hjælpemidler til rådighed kan du aflaste kroppen og minimere risikoen for nedslidning og langvarige skader. Tekniske hjælpemidler spænder bredt – fra hæve sænkebordet på kontorarbejdspladsen til loftsliften i produktionshallen. Ved en gennemgang af din arbejdsplads kan vi hjælpe din virksomhed med at finde de tekniske hjælpemidler, som aflaster belastningen i dit arbejde bedst muligt.

Vi beklager.
Du kan desværre ikke se denne video, medmindre du tillader marketing-cookies.

Hvordan indstiller du din kontorstol?

Se fysioterapeut Tine Brodersen vise, hvordan du indstiller din kontorstol ergonomisk korrekt, så du forebygger smerter.

“Jeg har fået en bedre arbejdsstilling, som har gjort, at jeg ikke har ondt i hovedet eller spændinger i nakke og skulder. Før var jeg til massør hver 14. dag, men siden besøget fra Human House har jeg kun været ved massør to gange.”

Pernille Lundfold Christensen, Retten i Hjørring

Kontorergonomi

Mange medarbejdere, der arbejder ved computer i længere tid ad gangen, oplever at få smerter i nakke, skuldre, lænd, albuer eller håndled. Heldigvis kan den rigtige indretning af arbejdspladsen fjerne generne igen – og forebyggende indsatser kan endda reducere risikoen for, at de overhovedet opstår.

Forebyg langvarige skader ved kontorarbejde

Når du arbejder ved computer, er det oftest de samme muskelgrupper, der bliver aktiveret i længere perioder ad gangen. Disse muskler arbejder med en lav muskelkraft og aktiverer kun få muskelfibre, der til gengæld må arbejde meget hårdt. Når muskelfibrene er overbelastede, kan der opstå gener og smerter – og det kan nemt blive dyrt i nedsat produktivitet og sygemeldinger. Der er flere ting, du kan gøre for at aflaste muskelfibrene. Forskning viser, at en hensigtsmæssig indstilling af kontorarbejdspladsen, fysisk træning og variation i arbejdsfunktionerne i løbet af dagen kan forebygge, at generne opstår.

Sådan kan vi hjælpe din virksomhed med bedre ergonomisk indretning

Individuel rådgivning på egen arbejdsplads

Øvelser og rådgivning ved specifikke skader og smerter

Oplæg om kontorergonomi

Rådgivning ved indkøb af nyt kontorinventar

Uddannelse af interne ergonomiambassadører

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Tag en supplerende uddannelse i ergonomi og sundhedsmiljøer

Vil du vide mere om ergonomi på arbejdspladsen? Med en supplerende uddannelse i ergonomi og sundhedsmiljøer får du styrket din viden om ergonomi, og du får en række konkrete værktøjer til at arbejde videre med i din egen virksomhed.

Kontakt