Tunge løft i arbejdet

I mange brancher kan tunge løft være årsag til fysisk nedslidning, gener eller skader i bevægeapparatet. I en ideel verden er vi fri for tunge løft på arbejdspladsen, men selvom vi er kommet langt med at minimere dem, er det ikke realistisk at sigte efter at fjerne alle løft. Det har derfor stor betydning for din virksomheds drift og hverdag, at der eksisterer en plan for, hvordan du forebygger fysisk nedslidning.

En af de vigtigste forudsætninger for en vellykket forebyggelse af løfteskader er, at ergonomien prioriteres allerede i din virksomheds strategi – på linje med produktion og effektivitet. I praksis betyder det, at din virksomhed arbejder forebyggende ved at inddrage arbejdsmiljøorganisationen, hver gang der skal ske nyindkøb, nyindrettes eller ændres i måden, arbejdet udføres på. Ledelsen har samtidig en vigtig rolle i at sikre, at nyansatte får den nødvendige instruktion i arbejdet – både i forhold til processen men også i forhold til ergonomien i processen.

Hvordan minimerer du skader ved tunge løft?

Først skal der foretages en ergonomisk risikovurdering, hvor der bliver taget udgangspunkt i byrden, der løftes (facon/form/materiale), hvordan der løftes, hvor og hvorfra løftet foretages, og hvilke arbejdsopgaver der ellers udføres, som også kan være fysisk krævende (f.eks. hvor mange løft der udføres, og om der er tilstrækkelig restitution mellem hvert løft). Risikovurderingen danner grundlag for en handlingsplan, der kan fjerne eller reducere nedslidningen i arbejdet. Handlingsplanen skal samtidig sikre, at der bliver fulgt op og evalueret på indsatsen.

Kvinder og mænd, der er udsat for løft i deres arbejde, har hhv. 27 % og 51 % større risiko for langtidssygemeldinger. Især inden for byggeri og anlæg, hotel-, og restaurationsbranchen, pharma, slagterier samt jern- og metalbranchen oplever mange medarbejdere løft, der er belastende og uhensigtsmæssige.

Arbejdsmiljøinstituttet

Få rådgivning tilpasset din virksomhed

Vores rådgivning tager altid afsæt i din virksomhed, og de udfordringer du møder i hverdagen. Få hjælp hjælp og rådgivning til forebyggelse af tunge løft:

  • Ledersparring, strategi og forebyggelsesniveauer med fokus på ergonomi.
  • En ergonomisk målrettet forebyggelses- og kompetenceplan.
  • Udførelse af risikovurdering og rådgivning om prioritering.
  • Rådgivning om valg af tekniske hjælpemidler.
  • Instruktion i udførelse af hele arbejdsprocesser – adfærd, vaner, muligheder, motivation, fysiske rammer, arbejdsteknik og organisering.

Kontakt