Byggeri

Arbejdsmiljøarbejde i projekterings- og anlægsfasen samt i den efterfølgende bygning

Når det kommer til arbejdsmiljøarbejde inden for byggeri, skelner vi i Human House mellem to forskellige arbejdsmiljøområder: Arbejdsmiljøet på byggepladsen og arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning. Vi hjælper og rådgiver virksomheder til et bedre arbejdsmiljø, både i anlægsfasen, men også til den efterfølgende brug af bygningen, hvor forkerte beslutninger i projekterings- og anlægsfasen kan være dyre at rette op på efterfølgende.

Arbejdsmiljøarbejde på en byggeplads kræver en klar strategi

At skabe et godt arbejdsmiljø på en byggeplads er i mange tilfælde en stor udfordring, da byggepladsen ofte forandrer sig, og involverer mange farlige arbejdsprocesser. Derudover er flere forskellige virksomheder ofte til stede samtidigt, hvilket skaber risiko for, at nogle medarbejdere ikke er tilstrækkeligt eller korrekt instrueret i farlige områder eller arbejdsopgaver. At skabe et godt arbejdsmiljø på byggepladsen kræver derfor en klar målsætning, strategi og organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Som bygherre har du pligt til løbende at sikre dig, at arbejdsmiljøarbejdet bliver udført, så alle medarbejdere kan færdes trygt på byggepladsen.

Derfor skal du indtænke arbejdsmiljøet i den kommende bygning

Det er vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø i den kommende bygning. Når bygningen først står der, er det både svært og dyrt at rette op på fejlplacerede ventilationsanlæg, forkert lysindfald, kemiske stoffer i byggematerialerne eller svære arbejdsforhold for dem, der skal efterse og vedligeholde bygningen og dens systemer. Når du tænker det gode arbejdsmiljø ind i bygningen fra start, betyder det faktisk ofte, at din virksomheds arbejdsprocesser kan forbedres og forenkles. Minimering af fysiske og psykiske belastninger giver desuden mere produktive medarbejdere med mindre sygefravær.

Lovmæssigt er der krav om, at arbejdsmiljøarbejdet skal påbegyndes fra starten af projekteringsfasen for at sikre, at du løbende indtænker og tager stilling til arbejdsmiljørigtige løsninger – både for selve byggefasen, men også for brug og vedligehold af den kommende bygning. Ofte er det en fordel for dig som bygherre at udarbejde en arbejdsmiljøstrategi, før der indgås aftaler med arkitekter, ingeniører eller entreprenører. Det er en måde at sikre et godt arbejdsmiljø uden at blive mødt af ekstraregninger fra leverandører.

Forebyg fysisk nedslidning gennem træning

Få målrettede træningsøvelser til byggepladsen og forebyg fysisk nedslidning samt muskelsmerter. Sammen tilrettelægger vi konkrete øvelser, som styrker dine muskler og led og hjælper dig i dine arbejdsfunktioner.

Kontakt