Tekniske hjælpemidler

Få kvalificeret rådgivning om exoskeletter og tekniske hjælpemidler på arbejdspladsen

Anvendelse af tekniske hjælpemidler er en god metode til at nedsætte den fysiske påvirkning, som vi udsættes for, når vi udfører fysisk, belastende arbejde. Tekniske hjælpemidler spænder bredt indenfor maskiner, værktøjer og redskaber. Det kan være alt fra motoriserede trillebøre på byggepladsen, vakuumløftere i pakkeriet, lifte til forflytning af patienter til exoskeletter i industrien. Fælles for alle tekniske hjælpemidler er, at de afhjælper den fysiske belastning i det daglige arbejde og hjælper til forebyggelse af fysisk nedslidning.

Forebyg fysisk nedslidning med tekniske hjælpemidler og sænk sygefraværet

Arbejdspladsen indeholder mange risikofaktorer, som kan være årsag til, at du udvikler smerter eller besvær i kroppen. Risikofaktorer i det fysiske arbejdsmiljø kan være alt fra ensidig og gentagende brug af arme og hænder, vedvarende fysisk arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller løft, skub eller træk af tunge elementer. Anvendelse af tekniske hjælpemidler kan være med til at reducere disse risikofaktorer og være en konstruktiv og værdifuld indsats i forebyggelsen af fysisk nedslidning.

Forskning viser, at hvis du udsættes for uhensigtsmæssig fysisk belastning over længere tid eller arbejder i dårlige arbejdsstillinger, øges risikoen for udvikling af smerter og besvær i kroppen. En stor andel af de danske lønmodtagere rapporterer om smerter i kroppen flere gange ugentligt, som begrænser dem i udførelsen af deres arbejde eller endda kan være årsag til sygefravær. Nedsat produktivitet og effektivitet samt sygefravær har store samfundsøkonomiske og virksomhedsmæssige konsekvenser, og der er derfor meget værdi at hente, både for dig som medarbejder, men også for din virksomhed, hvis du aktivt forebygger fysisk nedslidning.

Få hjælp til tekniske hjælpemidler på din arbejdsplads

Human House kan hjælpe din virksomhed i processen med at komme i mål med implementering af tekniske hjælpemidler og hjælpe med at kortlægge og vurdere, hvilke tekniske hjælpemidler din arbejdsplads har brug for eller opnår bedst fordele ved. Vi hjælper bl.a. med at:

  • Vurdere risikofaktorer, der kan reduceres eller fjernes ved brug af teknisk hjælpemidler.
  • Rådgive om hvilke tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe i den givne situation.
  • Rådgive om afprøvning af tekniske hjælpemidler.
  • Rådgive om instruktion i nye tekniske hjælpemidler.
  • Rådgive om fastholdelse af nye arbejdsvaner i forbindelse med implementering af nye tekniske hjælpemidler.
  • Rådgive om instruktion i udførelse af hele arbejdsprocesser – adfærd, vaner, muligheder, motivation, fysiske rammer, arbejdsteknik og organisering.

Vil du afprøve, eller er du interesseret i exoskeletter på din arbejdsplads?

Anvendelse af exoskeletter i industrien har stigende interesse og kan med fordel anvendes i forebyggelsen af fysisk nedslidning. Et exoskelet er et bevægeligt skelet, som spændes uden på kroppen og kan reducere den fysiske belastning på kroppen under arbejde. Som ved alle andre tekniske hjælpemidler er det også her nødvendigt at vurdere arbejdsopgaven, risikofaktorer, det rette exoskelet til arbejdsopgaven samt instruktion i brugen af exoskelettet. Igennem vores samarbejdspartnere kan vi hjælpe din virksomhed med alt fra behovsanalysen til implementering af de rette exoskeletter.

Tekniske hjælpemidler

Fysisk træning på arbejdspladsen

Gener ved ensidigt gentaget arbejde kan i mange tilfælde afhjælpes gennem fysisk træning. Human House tilbyder målrettede træningsforløb, som aflaster smerter og gener forårsaget af EGA.

Kontakt