Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt, hvis du ønsker at skabe en velfungerende virksomhed, hvor medarbejdere arbejder sammen som ét samlet hold og med ét samlet mål – at give den bedste service eller det bedste produkt til sine kunder.

Når vi i Human House rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: Medarbejderen, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

Medarbejder: Opnå større indsigt i din egen personlighed

Det er meget værdifuldt for enhver medarbejder at have indsigt i sin egen personlighed og at vide, hvilket bidrag man tilføjer fællesskabet. Men det er en viden, der er svær at opnå. Hvordan får du det bedste ud af dig selv? Hvordan beskytter du dig mod psykisk nedslidning? Hvordan opfatter andre dig, og hvordan undgår du uhensigtsmæssig kommunikation i pressede situationer, der kan påvirke samarbejdet på arbejdspladsen og i privaten?

Mange oplever, at en personlighedstest, personlige samtaleforløb eller coaching hos os hjælper til at opnå en bedre forståelse af deres egen personlighed, og hvordan de bedst interagerer med andre. Vi tilbyder også rådgivning om stress og mobning på individniveau og psykisk krisehjælp efter voldsomme oplevelser, både til den, der er direkte berørt, og til kolleger og ledere.

Gruppe: Lær hinandens forskelligheder bedre at kende og brug dem positivt i teamets arbejde

Virksomhedens succes afhænger i høj grad af, at alle medarbejdere fungerer sammen. Men vi er ikke ens, og det psykiske arbejdsmiljø i medarbejdergruppen kan godt køre skævt, selvom vi hver for sig er arbejdsomme og pålidelige medarbejdere.

Det, som nogen opfatter som meget vigtigt, kan andre glemme fuldstændigt, og den kække bemærkning sagt i ”al venskabelighed” kan af nogle opleves som mobning eller sexchikane.

Arbejdet med teamudvikling og trivsel øger den gensidige forståelse, holdets motivation og ikke mindst den interne tillid, hvilket skærper effektiviteten. Men arbejdets karakter afhænger fuldstændig af udgangspunktet; fungerer samarbejdet f.eks. kritisk dårligt, er det nødvendigt at starte med konflikthåndtering. Det nytter ganske enkelt ikke at tale om teamudvikling og trivsel, hvis der er dybe konflikter i gruppen.

Ledelse: Sørg for, at ord og handlinger stemmer overens

Når det kommer til kultur og adfærd på arbejdspladsen, er det vigtigt, at ledelsen går forrest. En leder har ikke bare ledelsesretten, men også ledelsespligten, og derfor er det vigtigt, at ord og handlinger stemmer overens. Det er især vigtigt at være opmærksom på, at det vi ikke gør, og det, vi ikke siger, bliver set, hørt og fortolket lige så meget, som vores aktive handlinger gør.

Gode ledelseskompetencer er langt fra altid medfødte, og for at opnå et succesrigt udbytte, skal lederen både mestre forståelse af den enkelte medarbejder, gruppens relationer, sin egen personlighed og positive påvirkning af gruppens adfærd og kultur.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med
et bedre psykisk arbejdsmiljø?

Herunder kan du læse meget mere om de ydelser, vi tilbyder inden for psykisk arbejdsmiljø. Klik på boksene og læs mere om hver enkelt ydelse.
Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed eller organisation med.

Kontakt