Teknisk arbejdsmiljø

Teknisk arbejdsmiljø handler om kemi, maskiner, bygninger og materialers påvirkning på mennesker, og om hvordan du skaber de bedste fysiske rammer på din arbejdsplads.

Valg af design og materialer har stor indvirkning på det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer. Det er dokumenteret, at godt lys og ren luft øger koncentrationsevnen og energiniveauet markant i både kontorer, produktionslokaler og klasselokaler. Det er derfor vigtigt at tænke det tekniske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du renoverer eller bygger nyt. Vidste du f.eks., at god isolering stiller store krav til udluftning, eller at åbne gennemgange mellem mange etager kan skabe akustikproblemer?

Vær opmærksom på sundhedsskadelige byggematerialer og bygninger

Af og til viser byggematerialer sig over tid at være sundhedsskadelige for mennesker. Et forkert valg af materialer kan være kilde til giftige dampe og kræftfremkaldende stoffer. Det kan f.eks. være tilfældet med blyholdige malinger, asbest eller PCB-holdige fugematerialer.

Har du mistanke om farlige materialer, eller hvis en bygning, der er opført i den pågældende periode, skal rives ned eller ombygges, skal bygningen miljøscreenes for farlige stoffer.

Hold styr på farlige kemikalier og træf de nødvendige forholdsregler

Næsten alle virksomheder bruger kemikalier – f.eks. til produktion og rengøring. Det er lovpligtigt at forsøge at erstatte alle farlige kemikalier med nogle, der er mindre farlige, og der skal laves kemisk risikovurdering for alle processer, hvor der anvendes eller dannes kemikalier. Støv og gasser fra produktionsprocesser kan i værste fald skabe eksplosionsfarer, og derfor skal du også træffe forholdsregler på dette område.

Håndtér maskiner korrekt og undgå skader 

Maskiner udgør ofte en sikkerhedsrisiko. Ikke alene kan maskiner være farlige, hvis ikke de benyttes med omtanke og i en integreret sikkerhedskultur, men der følger også en hel vifte af hensyn at tage med i kølvandet. F.eks. er det nødvendigt at tage højde for ergonomi, akustik og ventilation for, at maskinarbejdet kan udføres forsvarligt.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med
teknisk arbejdsmiljø?

Herunder kan du læse meget mere om de ydelser, vi tilbyder inden for teknisk arbejdsmiljø. Klik på boksene og læs mere om hver enkelt ydelse. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed eller organisation med.

Kontakt