Erhvervspsykologisk analyse

Forstå årsagerne til udfordringer i organisationen

Den erhvervspsykologiske analyse er det værktøj, vi benytter, når der er mistrivsel i en afdeling i din organisation. Måske ser du mistrivslen i form af højt sygefravær, øget personaleomsætning, mange stresssygemeldinger, krænkelser eller andre problemer, som du som leder har svært ved at gøre op med.

Typisk møder du problemerne og ser konsekvenserne, men du har svært ved at gennemskue årsagerne til, at de opstår og derfor svært ved at tage hånd om problemets egentlige kerne. Hvad skyldes den mistrivsel, som hersker blandt medarbejderne? Det er det spørgsmål, som vi med den erhvervspsykologiske analyse giver dig og dine medarbejdere svar på.

Brug analysen som dit ledelsesværktøj

Med en erhvervspsykologisk analyse gør vi dig opmærksom på de udfordringer, du skal tage hånd om. Vi hjælper dig med at spole tilbage i den årsagsrække, der har medført de problemer, dine medarbejdere oplever nu og her. Ofte ser vi, at problemet er opstået et helt andet sted end der, hvor det nu gør skade.  Netop derfor hjælper vi dig med at analysere den nuværende situation og på den baggrund skabe en klar sammenhæng imellem de konsekvenser, du og dine medarbejdere møder i hverdagen, og årsagen til, at problemerne er opstået.

Den erhvervspsykologiske analyse giver dig et overblik og konkrete anbefalinger, som du kan arbejde videre med. Som leder vil du derfor opleve, at du med analysen får det ledelsesværktøj, som for alvor kan hjælpe dig med at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen.

Hvordan forløber en erhvervspsykologisk analyse?

w

Formøde

Til det indledende møde har vi fokus på at forstå din organisation og den kontekst, den indgår i. Desuden beslutter vi, om analysen skal tage udgangspunkt i udvalgte temaer, eller om det skal være en bred undersøgelse.

U

Undersøgelse

Selve undersøgelsen kan bestå af en kvalitativ undersøgelse eller af en kombination af kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Den eksakte form afhænger af, hvad vi sammen beslutter under formødet. Kvantitative undersøgelser er elektroniske spørgeskemaundersøgelser, og kvalitative undersøgelser består af en række individuelle interviews for at skabe et fortroligt rum med den enkelte medarbejder.

Analyse

Vi gennemgår og tematiserer den indsamlede data fra undersøgelsen og laver perspektivering til relevante erhvervspsykologiske teorier og modeller.

i

Afrapportering

Til slut modtager du og dine kolleger en skriftlig afrapportering fulgt op af en mundtlig overlevering som med fordel kan gives i grupper. I vores afrapportering kommer vi altid med tilbagemelding på alle niveauer af organisationen. Vores erfaring er, at når der skal ske en forandring i organisationen, skal alle bidrage til den forandring. Derfor medtager vi alle niveauer i organisationen i vores tilbagemelding og kommer med konkrete anbefalinger til både individer, grupper og ledere.

Kontakt