Whistleblower

 Indberet uregelmæssigheder eller ulovligheder fortroligt og anonymt

I Human House ønsker vi at handle på grundlag af principper om åbenhed og samarbejde, herunder at medarbejdere og forretningspartnere kan udtrykke deres syn på anstødelige forhold. Indberettere kan bidrage til at gøre Human House opmærksom på anstødelige forhold uden at skulle frygte negative konsekvenser. Human House vil gerne fremme dette gennem virksomhedens whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen giver mulighed for indsamling af forhold, der mistænkes for alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder under Human Houses beskyttelse.

Hvis du mistænker alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Human House, kan du rapportere dine mistanker i vores eksterne og anonyme system D4Whistler.

Anmelderen modtager en bekræftelse inden for 7 hverdage og feedback inden for 3 måneder.

Hvad kan rapporteres?

Whistleblowerordningen er kun for forhold, der er dækket af whistleblowerloven. Det kan være:

  • Svindel, bestikkelse, korruption eller afpresning.
  • Regnskabsmanipulation eller snyd med fakturaer.
  • Krænkende adfærd eller chikane.
  • Falskneri, tyveri, underslæb eller bedrageri.
  • Hacking, aflytning eller databedrageri.
  • Overtrædelse af lovgivningen eller brud på fortroligheden.

Forhold som utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af interne retningslinjer og lignende kan ikke rapporteres i whistleblowerordningen. I sådanne tilfælde anbefales det at kontakte nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Human House har ikke pligt til at følge op på forhold, som ikke er dækket af whistleblowerloven. Human House kan dog vælge at følge op på enkeltsager, hvorefter sagen vil blive overført til relevante parter.

Anonym anmeldelse

Whistlebloweren er anonym, og alle oplysninger forbliver fortrolige. Indberetninger går gennem det eksterne tredjepartssystem – D4 Whistler. Human House tillader ikke nogen form for gengældelse eller chikane mod whistleblowers.

Whistleblowerordningen – en sidste udvej

Som udgangspunkt anbefaler vi, at medarbejdere, forretningspartnere og andre eksterne personer bruger Human Houses normale ledelsesstrukturer eller arbejdsmiljøorganisation til at rapportere mistanke og bekymringer. Hvis din mistanke vedrører din nærmeste kontaktperson hos Human House, eller du af andre grunde ikke føler dig tryg ved at rapportere udenom whistleblowerordningen, opfordrer Human House til, at du benytter whistleblowerordningen.