Virksomhedstilpassede uddannelser

Få skræddersyet en uddannelse eller et kursus til din virksomhed

Er du på udkig efter en uddannelse eller et kursus, der er tilpasset din arbejdsplads? Med en virksomhedstilpasset uddannelse har du og din arbejdsplads mulighed for at skræddersy et kursusforløb, der er målrettet lige præcis de behov samt de problemstillinger og udfordringer, du møder i hverdagen. Uddannelsen er målrettet de eksempler og opgaver, som er relevante for din arbejdsplads. På den måde kan vi styrke den teoretiske anvendelse og ikke mindst inddrage din virksomheds ledelsesprincipper, interne processer og IT-systemer.

Tag et kursus med dine kolleger, og skab større trivsel

Når flere medarbejdere får den samme viden på samme tid, letter det det efterfølgende arbejde med at skabe trivsel på arbejdspladsen, og gejsten til at udrette noget er ofte højere, når flere medarbejdere bliver motiveret samtidig. Derudover er det selvfølgelig også en stor fordel selv at kunne vælge tid og sted, og det er oftest billigere at uddanne alle medarbejdere samtidigt frem for at sende en stor gruppe på åbne kurser.

Vi tilpasser uddannelsen til din virksomheds ønsker

Når vi skal tilpasse en uddannelse, tager vi udgangspunkt i tre hovedemner:

p

Viden

Hvilke emner vil du og din arbejdsplads gerne lære mere om?

r

Krav og systemer

Er der lovgivning, virksomhedspolitikker, procedurer eller it-systemer, som skal indtænkes?

R

Omfang og effekt

Hvilke dele af organisationen skal involveres? Skal topledelse og mellemledere aktivt deltage i implementeringen, og hvor højt op i taksonomi-skalaen skal deltagene nå via uddannelsen?

Vi er eksperter i uddannelser og kurser inden for ledelse og arbejdsmiljø

Human House gennemfører hvert år mere end 100 uddannelser, kurser, foredrag og workshops, der er tilpasset den enkelte arbejdsplads’ behov. Ofte står vi for hele dagen, andre gange indgår det i en større sammenhæng – fx som en intern konferencedag. Vi er derfor eksperter i at facilitere og afholde uddannelser, der er relevante for lige netop din virksomhed.

Nedenfor kan du se en række eksempler på virksomhedstilpassede uddannelser.

Kemisk risikovurdering og instruktion

På kurset Kemisk risikovurdering og instruktion sætter vi fokus på sikkerhed og beskyttelse i forhold til den kemiske risiko i hverdagen på arbejdspladsen.

Kurset er praktisk orienteret og har bl.a. fokus på:

• Kemisk APV og regler
• Erfaring med kemisk risikovurdering af arbejdsprocesser
• Erfaring med kemisk instruktion

På kurset lærer du, hvordan du håndterer og indarbejder Arbejdstilsynets gældende kemiregler. Gennem kurset får du konkrete metoder til brug af kemisk risikovurdering samt undervisning i kemisk instruktion, herunder hvilke krav der er til instruktionen, hvem skal udarbejde den, hvem skal have den, hvornår skal den gentages, og hvad skal den omfatte. Der gives eksempler på, hvordan den kemiske instruktion kan struktureres med involvering af medarbejdere og AMO.

Kurset henvender sig til alle virksomheder, der arbejder med kemi på arbejdspladsen, f.eks. inden for byggeri, anlæg, værksteder, produktion, forskning, forsyninger, life science, rengøring, kontor, ejendomsservice/facility, indkøb, kvalitet, miljø, bæredygtighed m.m.

Praktiske oplysninger

Kurset udbydes både online og fysisk.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus i kemisk risikovurdering tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Ergonomi og adfærd

Smerter i muskler og skelet er den arbejdsmiljøudfordring, næstflest døjer med i Danmark. Samtidig har Danmark delt sig i et A- og B-hold med hensyn til sundhed, og selv om mange virksomheder og ledere helst ikke vil tale om sundheden, så betaler de indirekte via sygefravær og nedsat arbejdsevne i dagligdagen. Det er udgangspunktet for uddannelsen i ergonomi og adfærd.

Kursets formål er at styrke jeres viden om ergonomi og give gode værktøjer til at arbejde med emnet i jeres virksomhed.  Uddannelsen i ergonomi og adfærd består af både faglig teori, en række cases og en diskussion af relevante situationer på jeres arbejdsplads.

Kurset sætter fokus på fire hovedområder:

 • Arbejdsstillinger – hvad er god arbejdsteknik i forhold til hverdagens udfordringer
 • De fysiske omgivelsers indvirkning på kroppen og de organisatoriske rammers muligheder
 • Vaner, adfærd og kultur – hvad er det, der gør, at vi gør, som vi gør ?
 • Er vi fit til at udføre det arbejde, vi skal, og hvordan taler vi om det i virksomheden?
Praktiske oplysninger

Kurset udbydes både online og fysisk og kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus i ergonomi og adfærd tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Psysisk arbejdsmiljø

På kurset Psykisk arbejdsmiljø opnår vi en grundlæggende forståelse af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Kurset afvikles som en blanding af korte faglige oplæg, arbejde med cases og drøftelser og øvelser i grupper eller plenum for at sikre en så anvendelsesorienteret og praksisnær læring som muligt. Kurset giver derudover konkrete metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

På kurset får du viden om:
 • Hvad der kendetegner et godt og et mindre godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Betydningsfulde faktorer for det psykiske arbejdsmiljø i form af de seks guldkorn og tre diamanter (den sociale kapital).
 • Hvordan forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø.
 • Forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning.
 • Forebyggelse og håndtering af stress.
Praktiske oplysninger

Kurset varer 1 dag og kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus i psysisk arbejdsmiljø tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Fysisk arbejdsmiljø

Vidste du, at produktiviteten stiger med op til 8 procent, når luftkvaliteten forbedres? Eller at forsøg viser, at skoleelevers regnefejl og skrivefejl reduceres markant, blot de samme elever flyttes ind i bedre ventilerede lokaler? Med udgangspunkt i din arbejdsplads får du på dette kursus indsigt i og viden til at håndtere hverdagens udfordringer samt idéer til, hvordan opgaverne kan gribes an gennem faglig teori og en række cases.

Kurset sætter fokus på tre hovedområder:
 • Indeklimaet i virksomheden: Du lærer om lys, akustik, lufttemperaturer, renhed, træk m.m. Hvad er kravene, og hvad virker rigtig godt?
 • Anvendelse af kemikalier i virksomheden: Hvad er REACH, hvordan håndterer du de forskellige typer kemikalier og giver en god arbejdspladsinstruktion, der er anvendelig?
 • Viden om arbejdsmiljø i nybyggeri og specielt ombygninger i lokaler i nærheden af daglig drift.
Praktiske oplysninger

Kurset varer 1 dag og udbydes både online og fysisk. Kurset kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus i fysisk arbejdsmiljø tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Lederen som stressnavigatør

Lederen som stressnavigatør er en intern heldagsworkshop for ledere, som stiller skarpt på lederen i forhold til stress. Først og fremmest på lederens krydspres og indlejrede stressfaktorer, men også i forhold til hvad man som leder skal håndtere for at sikre langtidsholdbarhed hos sig selv og medarbejderne.

Selv blandt ledere med flere års ledererfaring finder mange det udfordrende at navigere i de situationer, der omhandler stress på arbejdspladsen. Det gælder både deres egen stress og medarbejdernes stress. Det kan være sårbart og tabubelagt at erkende, at man selv oplever stress, da fortællingen om ”den gode leder” ofte er spækket med eksempler på styrke, udholdenhed og overskud. Samtidig viser forskning paradoksalt nok, at en stor andel af danske ledere netop oplever mistrivsel og stresstilstande i hverdagen.

Betydning for individ, gruppe og organisation

Når stress blandt medarbejdere ikke forebygges og håndteres hensigtsmæssigt, har det store konsekvenser for både individet, gruppen og organisationen. Men hvad er overhovedet lederens ansvar og rolle i forbindelse med forebyggelse og håndtering af konkrete stresstilfælde?

Denne workshop hjælper med at fastlægge pejlemærker, som du som leder kan navigere efter, når du skal undgå frustrationer, konflikter, nedsat arbejdsglæde samt manglende motivation, effektivitet og kvalitet – alle almindelige konsekvenser af stress i medarbejdergruppen. Du lærer, hvordan du forebygger og handler på egen stress såvel som på dine medarbejderes.

Lederen som stressnavigatør henvender sig primært til ledere med personaleansvar. Workshoppen veksler mellem psykofaglige oplæg, indtroduktion af konkrete og praksisnære redskaber, træning og diskussion.

Der er meget at vinde ved at arbejde forebyggende, kompetent og proaktivt med stress. Er du som leder klædt på til at løse opgaven?

Lederen som stressnavigatør

Praktiske oplysninger

Kurset varer 1 dag og kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Konflikthåndtering

På dette kursus lærer du, hvordan du håndterer og forebygger konflikter på arbejdspladsen. Kurset består af faglig teori, forskning, cases, øvelser samt diskussioner og refleksioner over relevante situationer fra jeres arbejdsplads.

Kurset henvender sig både til medarbejdere, AMR, TR, ledelse og HR, og har primært fokus på:

Konflikter og konfliktforståelse

 • Grundlæggende konfliktforståelse
 • Konflikttrappen
 • De tre domæner
 • Konflikters sammenhæng med stress og forandringer på arbejdspladsen
 • Negative handlinger og mobning
 • Hjernens rolle i konflikter
 • Kommunikationstrekanten
 • Konfliktspillet

Assertionstræning

 • Grundlæggende assertionsforståelse
 • Kropssprog
 • Nedtrappende teknikker
 • Rettigheder og hindringer
 • At tackle udfordrende og belastende situationer
Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Stresshåndtering og -forebyggelse

Biologisk stress

Kerneopgaven i praksis

Toolbox

Toolbox er en uddannelse målrettet formænd og byggeledere på bygge- og anlægspladser, som gerne vil lære at kommunikere sig til bedre trivsel og færre ulykker.

På Toolbox-uddannelsen får du ikke bare fyldt værktøjskassen op – du lærer også, hvordan du bruger din nye viden til at højne arbejdsmiljøet på byggepladsen. Når du inddrager dine ansatte i det daglige sikkerhedsarbejde, kan du nemlig drage fordel af deres erfaring og viden.

I bygge- og anlægsbranchen har formænd og projektledere et stort ansvar for deres ansatte, da det er dem, der planlægger og formidler det gode arbejdsmiljø og samarbejde. Det er en vigtig opgave i en branche, der er udfordret af ulykker og nedslidning. Ved at kommunikere hensigtsmæssigt og inddrage de ansatte i den daglige planlægning er det muligt at højne den almene trivsel og forebygge ulykker.

Uddannelses opbygning

Toolbox handler ikke kun om at få kendskab til en masse værktøjer – du skal også lære at bruge dem i praksis. Derfor har du mellem hver undervisningsgang 14 dage til at løse en hjemmeopgave, der udfordrer dig til at bruge de redskaber, du har lært at kende i din Toolbox-træning. På den måde har du mellem undervisningsgangene også mulighed for at teste værktøjerne med dit eget sjak.

Hver undervisningsgang har fokus på et overordnet tema, der klæder dig på til at forbedre kommunikation og sikkerhedsplanlægning på byggepladsen.

Dag 1: Ansvar, kommunikation og konflikthåndtering
Dag 2: Planlægning, sikkerhed og ulykker
Dag 3: Ledelse og samarbejde
Dag 4: Erhvervssygdomme og forebyggelse
Dag 5: Sundhed og kommunikation på tværs af kultur og sprog

Praktiske oplysninger

Uddannelsen varer 22,5 timer og fordeler sig over 5 halve dage. Uddannelsen udbydes udelukkende som virksomhedsrettet uddannelse og kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du vide mere?

Vil du høre mere om muligheden for en uddannelse tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

 

Slå igennem med dit budskab: Kommunikation, krop og kerne

Kommunikation kan være en vanskelig størrelse, og det at kommunikere klart, sikkert og tydeligt falder ikke nødvendigvis os alle naturligt. Når kommunikationen både fysisk og online ikke leveres hensigtsmæssigt, kan det have en uheldig og i nogle tilfælde endda ødelæggende effekt på overleveringen af budskaber og på det indbyrdes afsender-/modtagerforhold. Et vigtigt fundament for et godt arbejdsmiljøarbejde er samarbejde og en tydelig og værdiskabende kommunikation, hvor du netop via din kommunikation med klarhed evner at etablere fælles mål og forståelse.

Slå igennem med din Kommunikation – Krop og Kerne i en online og fysisk verden er tiltænkt ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, som skal samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet og kommunikere et budskab eller et emne videre til alt fra arbejdsmiljøgruppen, hele organisationen, interne og eksterne samarbejdspartnere og mange andre.

Undervisningen faciliteres af organisationspsykolog Jesper Bardrum, som har særlig indsigt i og erfaring med kommunikation og kommunikationsteknikker, samt stemme- og performancecoach Rikke Cederqvist Boisen, der har flere års erfaring med stemmetræning, kropssprog og performance.

Kurset har fokus på fem områder:
 • Personlig fremtoning: Psykologisk og fysiologisk indsigt i hvordan du fremstår, når du kommunikerer online, så du sikrer dig, at du kommer ud med dit budskab.
 • Kommunikationsteknikker: Teknikker , som giver dig større gennemslagskraft og mere tydelighed i din måde at kommunikere på.
 • Adfærdsforståelse: Forståelse for egen og andres adfærd under samarbejde med et fokus på både kommunikationsadfærd- og kultur på din virksomhed.
 • Stemme- og performancetræning: Du arbejder med dit kropssprog både ved fysisk tilstedeværelse og i en skærmversion og tilegner dig værktøjer til en stærk stemme og fremtoning, hvor du arbejder med talehastighed, stemmetype og dynamik.
 • Præmisserne for fysisk og online kommunikation: Personlig fremtoning, kodeks for samtale, de forberedte omgivelser (som tid, sted og rammer samt eventuelle tekniske forhold).
 • Typer af kommunikation (fysisk og online): 1:1-møder, afdelings- og udvalgsmøder, undervisning og webinarer med flere deltagere.
Metode og indhold

Uddannelsen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser, masterclass og præsentationer afbrudt af små pauser.

Sundhedsfaglig konsulent, stemme- og performancetræner Rikke Cederqvist Boisen fortæller her om de fordele, der er ved at træne sin stemme og ved at være bevidst om sit kropssprog. Du kan møde Rikke på kurset kommunikation, krop og kerne.

Praktiske oplsyninger

Kurset udbydes som ½- eller heldags kursus og kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus i kommunikation, krop og kerne tilpasset din virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Ulykkesforebyggelse

Ulykker er altid uheldige, og de kommer i mange forskellige farver og former. Lige fra manglende rækværk på byggepladsen og udslip af kemikalier i laboratoriet til skæve tunge løft af patienter og stilethæle på den glatte trappe. Selv om ulykker ser meget forskellige ud, så har de ofte en række fællestræk, som vi kan genkende og forebygge. En arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage koster mange penge i form af omkostninger, der dækker produktionstab, løn til vikar samt eventuel bøde fra Arbejdstilsynet.

Med udgangspunkt i jeres virksomhed giver kurset værktøjer til at nedbringe og forebygge ulykker på jeres arbejdsplads. Med erfaringer fra både kommuner og private virksomheder giver vi inspiration til, hvad der virker, når ulykkeskurven skal knækkes. Hvordan justerer I holdningen til ulykker på arbejdspladsen, og hvilke værktøjer skal bringes i anvendelse for at knække ulykkeskurven?

Kurset består både af faglig teori, en række cases og en diskussion af relevante situationer på jeres arbejdsplads.

Uddannelsen indeholder:

 • Principperne for forebyggelse, herunder forebyggelsestrappen og risikovurdering
 • Vi gennemfører en screening af det samlede arbejdsmiljø, identificerer udfordringer, analyserer og udarbejder handlingsplaner ud fra tankegangen 360 graders forebyggelse
 • Metoder og værktøjer til at forebygge arbejdsulykker
 • Vi introducerer konceptet Vision Zero, der baserer sig på forebyggelse som udgangspunktet for ambitionen om at nedjustere antallet af ulykker på arbejdspladsen. Forebyggelse skal tænkes ind i forretningsstrategien, og skal man have skabt en god forebyggelseskultur, er det vitalt, at man involverer topledelsen
Praktiske oplysninger

Kurset varer 1 dag og kan afholdes i vores kursuslokaler eller hos jer lokalt.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Elementær brandbekæmpelse

Det er for sent at lære brandbekæmpelse, når der er brand. Med et kursus i elementær brandbekæmpelse er jeres virksomhed bedre rustet til at yde den første indsats ved en brand, inden brandvæsenet ankommer.

Kursets formål er at give viden og færdigheder til at kunne foretage trinvis brandbekæmpelse, anvende simple slukningsmidler og alarmering, under hensyntagen til egen sikkerhed. Du vil endvidere opnå en vis fortrolighed med anvendelse af brandslukningsudstyr.

Kurset består af en teoretisk og praktisk del og berører emner som:

 • Forbrændingsteori
 • Slukningsteknikker
 • Brandårsager og forebyggelse
 • Forskellige slukningsmidler
 • Praktiske færdigheder i slukning af brand
 • Evakuering
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Alarmering

Kurset henvender sig til offentlige og private virksomheder, der ønsker et basalt kendskab til brandforebyggelse og brandbekæmpelse.

Praktiske oplysninger

Før kurset er det muligt at tilkøbe en tillægsydelse, hvor vi besøger virksomheden. Her vil vi:

 • Se på typen af brandslukningsudstyr, mængde og placering.
 • Gennemgå jeres brand- og evakueringsplan.
 • Drøfte jeres forskellige behov, f.eks. typen af brand der er relevant at slukke.

På den måde sikrer vi, at kurset er tilpasset netop jeres virksomhed. Tillægsydelsen afregnes efter timepris.

Er du interesseret?

Vil du høre mere om muligheden for et kursus i elementær brandbekæmpelse tilpasset jeres virksomhed? Kontakt os på 70 10 90 80 eller kursus@humanhouse.com

Fra APV til handling

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Sikkerhed: Holdning, adfærd og kultur

ATEX: Eksplosive atmosfærer

Indeklimaets ABC

Mere sundhed og mindre sygefravær i praksis

Kontakt