Strategisk arbejdsmiljø

Strategisk arbejdsmiljø handler om at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø og om at skabe de bedste rammer for dine medarbejdere. Når du arbejder med arbejdsmiljø, er det vigtigt at have en klar strategi, som passer til lige netop din virksomhed. Dermed forebygger og undgår du ulykker, sygdom og andre risici, og du undgår påbud fra Arbejdstilsynet.

Strategisk arbejdsmiljø handler om systematik

For at komme i mål med arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed, er det nødvendigt at afklare, hvem der skal gøre hvad, hvornår og hvordan. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er, sammen med din virksomheds ledelse, ansvarlig for at skabe faste strukturer og systematik i arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsmiljøet i din virksomhed overholder lovgivning og sikrer sunde og sikre rammer for hver enkelt medarbejder.

  • Hvordan organiseres arbejdsmiljøorganisationen (AMO)?
  • Hvordan modtager og uddanner din virksomhed nye medarbejdere?
  • Hvordan sikres forankring hos samtlige ledere og medarbejdere?
  • Hvem giver instruktioner og gennemgår arbejdsmiljøgennemgange og risikovurderinger?
  • Hvem er ansvarlig for APV og registrering af nærved-ulykker samt ulykker?
  • Hvem sikrer analyse og igangsætning af forebyggende handlinger?

Når vi rådgiver virksomheder i strategisk arbejdsmiljø, begynder vi gerne med en kortlægning af det nuværende niveau og fastsætter proaktive delmål for forandringerne. Herefter er det vigtigt at se på organisering og forankring af aktiviteterne i din virksomhed. Politikker, processer, metoder og procedurer udvikles og planlægges, så du på lang sigt opnår de mål, du har sat op for arbejdsmiljøet.

Fordel ansvar og opgaver på rette niveau

Ansvar og opgaver i forhold til arbejdsmiljø og daglig drift skal placeres på rette niveau i din virksomhed. Plan-do-check-act er et godt værktøj til at skabe forebyggelse, sikkerhed og sundhed, og kan med fordel bruges, hvis du ønsker at arbejde mere systematisk og strategisk med arbejdsmiljøet i din virksomhed. Værktøjet hjælper dig med at huske alle dele i arbejdsmiljøarbejdet, så din virksomhed løbende opnår forbedringer samt holder fast i de tiltag, der virker.

strategisk arbejdsmiljø

Vision Zero hjælper din virksomhed til bedre arbejdsmiljø

Vision Zero er en international forebyggelseskultur, som arbejder for at skabe bedre sundhed og færre ulykker på arbejdspladser i hele verden. Vision Zero har udarbejdet 7 gyldne regler, som hjælper virksomheder til at skabe et forebyggende og strategisk arbejdsmiljøarbejde.

1: Tag lederskab - udvis engagement og ansvar
2: Identificér farer - kontrollér risici
3: Definér proaktive mål - udvikl programmer og procedurer
4: Skab et sikkert og sundt system, der understøtter et velorganiseret arbejde
5: Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdsprocesser
6: Opgradér kvalifikationer, og sørg for kontinuerlig kompetenceudvikling
7: Investér i mennesker, og motivér gennem aktiv deltagelse og involvering
Tre personer taler sammen i arbejdsmiljøorganisationen

Hvad er en arbejdsmiljøorganisation?

Arbejdsmiljøorganisationens (AMO) primære formål er at sikre, at din virksomhed arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, så alle medarbejdere går sunde og raske hjem fra arbejdet – hver dag, hele livet.

Læs mere om, hvornår din virksomhed skal have en arbejdsmiljøorganisation, og hvilke krav der er til arbejdsmijløorganisationen.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med
strategisk arbejdsmiljø?

Herunder kan du læse meget mere om de ydelser, vi tilbyder inden for strategisk arbejdsmiljø. Klik på boksene og læs mere om hver enkelt ydelse. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed eller organisation med.

Kontakt